Odznaka  1. Z okazji 100-lecia Oddziału PTTK w Zawierciu, 40-lecia wyznakowania Szlaku Warowni Jurajskich, 45-lecia powstania Klubu Turystycznego „Ostańce”, Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Szlakiem Warowni Jurajskich” celem popularyzacji szlaków pieszych na Jurze.

  2. Odznaka posiada jeden stopień.

  3. Zdobycie odznaki następuje po przejściu pieszo, na nartach lub rowerem Szlaku Warowni Jurajskich między Rudawą a Mstowem.

  4. Przebycie szlaku może być jednorazowe lub etapami w dowolnej kolejności.

  5. Dopuszcza się przebycie tylko częściowo szlaku niebieskiego Warowni Jurajskich, minimum 60 km, uzupełnione do 160 km innymi szlakami Jury.

  6. Przebycie można udokumentować potwierdzeniami w książeczkach OTP lub KOT.

  7. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział PTTK w Zawierciu, ul. Władysława Sikorskiego 6, tel. (0-32) 672-18-41.

  8. Po weryfikacji można zakupić metalowy znaczek w cenie 8 złotych.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
al. gen. Władysława Sikorskiego 6
42-400 Zawiercie
tel. (0-32) 678-39-93, fax 672-18-41
http://www.zawiercie.eu/kategorie/pttk-zawiercie
e-mail: pttk.zawiercie@o2.pl