Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

2.   Celem odznaki jest zapoznanie turystów z planetariami w Polsce.

3.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

4.   Minimalna ilość zwiedzonych obiektów na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

·    na stopień brązowy – 2,

·    na stopień srebrny – 5,

·    na stopień złoty – 7.

5.   Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

6.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

7.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

8.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

9.   Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

11. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

12. Obiekty – planetaria – proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.

13. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 5/2009 z dnia 22.10.2009 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

WYKAZ PLANETARIÓW W POLSCE

 1. Planetarium im. Mikołaja Kopernika, Chorzów, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku.

 2. Planetarium Instytutu Fizyki Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa, al. Armii Krajowej 13/15.

 3. Planetarium w Muzeum im. Mikołaja Kopernika, Frombork, ul. Katedralna 8.

 4. Planetarium Instytutu Nawigacji i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Gdynia, ul. Jana Śmidowicza 69.

 5. Planetarium im. Antoniego Ledóchowskiego Akademii Morskiej, Gdynia, al. Zjednoczenia 3.

 6. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Technicznych, Grudziądz, ul. Alfonsa Hoffmana 1/7.

 7. Planetarium Instytutu Fizyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego (d. Akademia Świętokrzyska), Kielce, ul. Świętokrzyska 15.

 8. Planetarium Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Komorowo k. Ostrowi Mazowieckiej, ul. Kościelna 1.

 9. Planetarium Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego, Niepołomice, ul. Mikołaja Kopernika 2.

 10. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Arego Sternfelda, Łódź, ul. Pomorska 16.

 11. Planetarium Kina Eva, Międzyzdroje, ul. Bohaterów Warszawy 19.

 12. Planetarium Lotów Kosmicznych, Olsztyn, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38.

 13. Planetarium w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego, Piotrków Trybunalski, al. Mikołaja Kopernika 1.

 14. Planetarium im. Juliusza Heweliusza w Gimnazjum Potarzyca, ul. Wyzwolenia 65.

 15. Planetarium Instytutu Nawigacji Akademii Morskiej, Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1.

 16. Planetarium im. Władysława Dziewulskiego, Toruń, ul. Franciszkańska 15/21.

 17. Planetarium w Muzeum Techniki NOT, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1.

 18. Planetarium „Niebo Kopernika” w Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.

 19. Planetarium Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Mikołaja Kopernika 11.

 20. Prywatne Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Żarki-Letnisko, ul. Mikołaja Kopernika 1.

Planetaria przenośne:

 1. Planetarium Astro Arena, Kalisz.

 2. Planetarium Supernowa, Kielce.

 3. Planetarium Krainy Zabaw Dziecięcych Anilino, Kraków.

 4. Planetarium firmy Ursa Major, Łódź.

 5. Planetarium firmy Astrolab, Poznań.

 6. Planetarium Astronomiczna Eureka, Szczecin.

 7. Planetarium Nieba Północnego, Szubin.

 8. Planetarium Bajkonur, Świdnica.

 9. Planetarium Astropark, Urszulin.

 10. Planetarium Centrum Edukacyjnego Planeta Anuka, Warszawa.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl