1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK „Miłośnik Puszczy Drawskiej”, zwana dalej odznaką, została ustanowiona przez Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka, Odział PTTK im. Henryka Kamińskiego w Pile oraz Klub Miłośników Turystyki Rowerowej „Dynamo” PTTK w Krzyżu Wielkopolskim, za aprobatą Dyrekcji Drawieńskiego Parku Narodowego.

 2. Celem odznaki jest przybliżenie walorów przyrodniczych Puszczy Drawskiej, a w szczególności Drawieńskiego Parku Narodowego, oraz zachęcenie do poznawania atrakcji turystycznych i krajoznawczych poszczególnych gmin regionu.

 3. Puszcza Drawska – jest to obszar wielkiego kompleksu leśnego na Pojezierzu Południowopomorskim, położony między jeziorem Lubie koło Drawska Pomorskiego, a ujściem Drawy do Noteci koło Krzyża Wielkopolskiego o powierzchni około 1.000 km². Najpiękniejszą i najciekawszą część Puszczy Drawskiej stanowi Drawieński Park Narodowy, położony w samym jej sercu, utworzony w 1990 roku o powierzchni 11.342 ha.

 4. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, może ja otrzymać każdy kto ukończył 7 lat i spełnił warunki niniejszego regulaminu.

 5. Odznakę można zdobywać na terenie gmin z województwa wielkopolskiego: Krzyż Wielkopolski i Wieleń, województwa lubuskiego: Drezdenko i Dobiegniew, województwa zachodniopomorskiego: Bierzwnik, Drawno, Człopa, Tuczno, Mirosławiec, Kalisz Pomorski i Drawsko Pomorskie.

 6. Poszczególne stopnie odznaki można zdobyć jedynie w kolejności. Przy ubieganiu się o wyższy stopień odznaki należy przedłożyć książeczki względnie kroniki, ze zweryfikowanymi poprzednio stopniami. Zebrane potwierdzenia do Odznaki „Miłośnik Puszczy Drawskiej” uprawniają do zdobycia innych odznak turystycznych i krajoznawczych.

 7. W ciągu roku można zdobyć najwyżej jeden stopień odznaki.

 8. Przy zdobywaniu odznaki wyższego stopnia nie można zaliczyć powtórnie miejscowości i obiektów krajoznawczych już zwiedzanych.

 9. Maksymalny okres zdobywania odznaki w stopniu brązowym wynosi 2 lata, w srebrnym 3 lata, w stopniu złotym 5 lat.

 10. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka turystyki kwalifikowanej, lub samodzielnie opracowana kronika, która musi zawierać daty trasy wycieczki, zwiedzane miejscowości i obiekty krajoznawcze oraz potwierdzenie pobytu.

 11. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest:

  • przebycie pieszo, rowerem lub konno minimum 15 km oznakowanych szlaków turystycznych biegnących przez teren Puszczy Drawskiej lub przepłynięcie kajakiem 10-kilometrowego odcinka rzeki lub jeziora,

  • zwiedzenie 10 obiektów krajoznawczych z wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

 12. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest:

  • udział w wycieczce, rajdzie, zlocie lub innej imprezie PTTK na terenie Puszczy Drawskiej lub spędzenie 3 dni na wycieczkach turystyczno-krajoznawczych,

  • przebycie pieszo, rowerem lub konno kolejnych odcinków szlaków turystycznych biegnących przez teren Puszczy Drawskiej o łącznej długości 30 km lub przepłynięcie kajakiem 20-kilometrowego odcinka rzeki lub jeziora,

  • zwiedzenie dalszych 20 obiektów krajoznawczych z zamieszczonego wykazu.

 13. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest:

  • udział w wycieczce, rajdzie, zlocie lub innej imprezie PTTK na terenie Puszczy Drawskiej lub spędzenie 5 dni na wycieczkach turystyczno-krajoznawczych,

  • przebycie pieszo, rowerem lub konno kolejnych odcinków szlaków turystycznych biegnących przez teren Puszczy Drawskiej o łącznej długości 50 km lub przepłynięcie kajakiem 30-kilometrowego odcinka rzeki lub jeziora,

  • zwiedzenie dalszych 30 obiektów krajoznawczych z zamieszczonego wykazu.

 14. Odznaka może być nadawana bez konieczności spełnienia norm określonych w pkt. 11, 12 i 13 osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Puszczy Drawskiej.

 15. Odznaka jest weryfikowana i przyznawana przez następujące referaty weryfikacyjne:

  • Regionalny Oddział Szczeciński PTTK im. Stefana Kaczmarka, Al. Jedności Narodowej 49a, 70-415 Szczecin, tel./fax (0-91) 434-56-24,

  • Oddział PTTK im. Henryka Kamińskiego w Pile, ul. Śródmiejska 12, 64-920 Piła, tel./fax (0-67) 212-44-30,

  • Klub Miłośników Turystyki Rowerowej „Dynamo” PTTK w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 11, 64-761 Krzyż Wielkopolski, tel. 695-710-179.

 16. Odznaka została zaprojektowana przez Krzysztofa Kończewskiego.

 17. Regulamin Odznaki „Miłośnik Puszczy Drawskiej” wszedł w życie z dniem 1 lipca 2005 r. i funkcjonuje bezterminowo.

 18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Regionalnego Oddziału Szczecińskiego PTTK im. Stefana Kaczmarka, Oddziału PTTK im. Henryka Kamińskiego w Pile oraz Klubu Miłośników Turystyki Rowerowej „Dynamo” PTTK w Krzyżu Wielkopolskim.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Lp.

Miejscowość

Zabytki i obiekty krajoznawcze

1.

Barnimie

późnogotycki kościół parafialny z XV w.

2.

Biały Zdrój

kościół z XVIII w., dworek z XIX w.

3.

Bierzwnik

pocysterski zespół kościelno-klasztorny XIV/XV w.

4.

Bogdanka

ruiny dawnego młyna nad Korytnicą

5.

Borowiec

park krajobrazowy, pałac myśliwski

6.

Brzeziny

stara wieś z XIII w., kościół z 1756 r.

7.

Brzezina

ścisły rezerwat przyrody na terenie DPN

8.

Brzezniak

park krajobrazowy, cmentarz i kostnica z XIX w.

9.

Chomętowo

ruiny dworku z XVIII w., park krajobrazowy

10.

Cybowo

wieś o średniowiecznej metryce z XIII w.

11.

Cieszynka (rzeka)

dopływ Płocicznej – 25 km długości, wzdłuż doliny rzeki biegnie czerwony Szlak do
Pustelni

12.

Czarne (jezioro)

pow. 19 ha, 25 m głęb., na terenie DPN, wzdłuż wschodniego brzegu biegnie szlak
niebieski

13.

Człopa

neogotycki ratusz z 1906 r., zabytkowe wiadukty

14.

Dąbrowa

zabytkowy cmentarz z XIX w.

15.

Dębina

ścisły rezerwat przyrody na terenie DPN

16.

Dębsko

kościół z XIX w., dworek z pocz. XX w.

17.

Dębogóra

dworek neoklasyczny XVIII/XIX w.

18.

Długie (jezioro)

zwane też Dłuskowe, brzegiem jeziora biegnie żółty szlak do Człopy

19.

Dłusko

neorenesansowy pałac z pocz. XX w.

20.

Dobiegniew

muzeum Woldenberczyków i kościół gotycki z XV w.

21.

Dominikowo

kościół z XVI w.

22.

Dominikowskie (jezioro)

brzegiem jeziora biegnie niebieski szlak do Drawna

23.

Drawa (rzeka)

czerwony szlak wzdłuż Drawy z Drawna do Starego Osieczna na terenie DPN

24.

Drawnik

ruiny nieistniejącej osady nad Drawą

25.

Drawno

dworek z XIX w., ruiny zamku z XIV w.

26.

Drawski Matecznik

ścisły rezerwat przyrody na terenie DPN

27.

Drezdenko

muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej, późnobarokowy kościół z XIX w.

28.

Drogie (jezioro)

położone na szlaku czerwonym z Pustelni do Tuczna

29.

Dzierżązno Małe

drewniany kościół z XVII w.

30.

Dzierżązno Wielkie

kościół o konstrukcji szachulcowej z 1595 r.

31.

Dzwonowo

kamienny obelisk, zabytkowy cmentarz z XIX w.

32.

Głusko

neogotycki kościół z XIX w.

33.

Głodne Jeziorka

ścisły rezerwat przyrody na terenie DPN

34.

Grabowy Jar

ścisły rezerwat przyrody na terenie DPN

35.

Herburtowo

kościół z drewnianych bali z 1772 r.

36.

Huta Szklana

kościół z 1774 r.

37.

Jelenie

zabytkowy budynek folwarczny z 1862 r.

38.

Jeziorki Wałeckie

drewniany kościół z 1760 r.

39.

Kamienna

elektrownia wodna na rzece Drawie z 1896 r.

40.

Kalisz Pomorski

zamek z XIV w., kościół z 1771 r.

41.

Kamień (jezioro)

przy ujściu rzeki Cieszynki do jeziora dawne grodzisko stożkowe

42.

Karolinka

uroczysko nad rzeką Płociczną na terenie DPN – niebieski szlak do Jagody

43.

Kiełpino

późnobarokowy dwór szachulcowy z XVIII w.

44.

Kocień Wielki

kościół szachulcowy z 1844 r.

45.

Konotop

barokowy pałac z XVIII w.

46.

Korytnica (rzeka)

lewobrzeżny dopływ Drawy – 40 km długości brzegiem rzeki biegnie zielony szlak
z Nowej Korytnicy do Bogdanki

47.

Krępa Krajeńska

zabytkowy wiadukt nad Płociczną

48.

Krzyż Wielkopolski

kościół z 1881 r., zielony szlak wzdłuż rzeki Drawy

49.

Kuźnica Żelichowska

kościół z XIX w.

50.

Leśne Źródła

rezerwat przyrody przy żółtym szlaku nad jeziorem Tuczno

51.

Łasko

nad jeziorem Wielkie Wyrwy, rezerwat przyrody i neogotycki kościół z 1918 r.

52.

Łęgi nad Drawą

ścisły rezerwat przyrody na terenie DPN

53.

Łubówko

rezerwat przyrody „Jezioro Łubówko”

54.

Marta (jezioro)

położne przy czerwonym szlaku z Pustelni do Tuczna

55.

Martew

kościół o konstrukcji ryglowej z 1680 r.

56.

Mierzęcin Strzelecki

pałac z parkiem krajobrazowym z XIX w.

57.

Międzybór

leśniczówka w pobliżu doliny Słopicy ścieżka dydaktyczna

58.

Miradz

unikatowy nagrobek z jeleniem z XIX w.

59.

Moczele

zabytkowy cmentarz z unikalnym nagrobkiem w kształcie otwartej księgi

60.

Mostniki

pozostałości umocnień Wału Pomorskiego

61.

Mszary Tuczyńskie

rezerwat przyrody nad jeziorem Tuczno

62.

Mirosławiec

gotycki kościół z XIII w., mury miejskie z Basztą Prochową z XIV w.

63.

Niemieńsko

pałac myśliwski z 1922 r.

64.

Nowa Korytnica

zabytkowy cmentarz ewangelicki z XIX w.

65.

Nowa Studnica

dworek z połowy XIX w.

66.

Ostrowiec – Ostrowite

4 ryglowe domy z XIX w.

67.

Ostrowieckie (jezioro)

największe jezioro DPN (387 ha, 28 m głębokości) na trzech wyspach utworzono
rezerwaty przyrody

68.

Płociczna (rzeka)

lewobrzeżny dopływ Drawy – 31 km długości – rezerwat przyrody „Płociczna”

69.

Poziomkowy Las

ścisły rezerwat przyrody na terenie DPN

70.

Prostynia

w miejscu dawnego grodziska cmentarz z XIX w.

71.

Pustelnia

samotny dom z XIX w., przy czerwonym szlaku nad rzeką Płociczną dawna
elektrownia wodna

72.

Radęcin

rezerwat przyrody najstarszy na terenie DPN

73.

Radęcin

kościół neogotycki z 1920 r.

74.

Strzaliny

duże umocnienia Wału Pomorskiego

75.

Stara Węgornia

punkt widokowy nad Płociczną

76.

Stare Buki

rezerwat ścisły w obrębie DPN

77.

Stare Osieczno

umocnienia Wału Pomorskiego, kościół z XIX w.

78.

Tuczno

zamek Wedlów Tuczyńskich z 1338 r. i gotycko-renesansowy kościół z 1522 r.

79.

Wieleń

pałac Sapiehów z 1749 r.

80.

Zatom

domy o konstrukcji ryglowej z XIX w.

81.

Zawilcowy Las

ścisły rezerwat przyrody na terenie DPN

82.

Żelichowo

średniowieczna wieś – domy szachulcowe

83.

Źródliskowy Grąd

ścisły rezerwat przyrody na terenie DPNPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział Szczeciński PTTK
im. Stefana Kaczmarka
70-415 Szczecin
al. Jedności Narodowej 49 a
tel./fax (0-91) 434-56-24
http://ros.pttk.pl
e-mail: rospttk@poczta.onet.pl

Odział PTTK im. Henryka Kamińskiego
ul. Śródmiejska 12/1, 64-920 Piła
tel.(0-67) 212-44-30, 352-93-61
http://pila.pttk.pl
e-mail: poczta@pila.pttk.pl

Klub Miłośników Turystyki Rowerowej "Dynamo"
ul. Wojska Polskiego 11
64-761 Krzyż Wielkopolski
tel. 695-710-179
http://www.dynamo.cp.win.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI