OdznakaPOSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Flisak Wisłą” została ustanowiona z inicjatywy KTM PTTK „Flisak” w Toruniu.

 2. Celem zdobywania odznaki jest poznanie obiektów szlaku wiślanego, którym flisacy spławiali drewno i różne towary do Gdańska oraz walory krajoznawcze i tradycji flisackich miejscowości leżących nad Wisłą i Sanem ze szczególnym uwzględnieniem Ulanowa – stolicy Bractwa Flisackiego oraz Torunia – miasta inicjatora odznaki.

 3. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki.

 4. Odznaka jest jednostopniowa, a jej zdobywanie nie podlega ograniczeniom czasowym.

 5. Wzór odznaki opracował zespół KTM PTTK „Flisak” w Toruniu przy pozytywnej opinii Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary w Ulanowie.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI.

 1. W trakcie zdobywania odznaki obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty.

 2. Należy zwiedzić niżej wymienione miejscowości, w tym wymienione na liście obiekty:

  • Wisła – źródła Czarnej i Białej Wisełki,

  • Kraków – Wawel,

  • Tarnobrzeg,

  • Sandomierz,

  • Ulanów – stolicę polskiego flisactwa, siedzibę Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary,

  • Kazimierz Dolny – spichrze,

  • Puławy,

  • Warszawa,

  • Wyszogród – relikty najdłuższego drewnianego mostu w Europie w Muzeum Wisły,

  • Płock – port rzeczny,

  • Włocławek – tama ze śluzą,

  • Ciechocinek – warzelnie soli,

  • Toruń – port drzewny,

  • Solec Kujawski,

  • Chełmno,

  • Grudziądz – spichrze,

  • Gniew,

  • Tczew – Muzeum Wisły,

  • Mikoszewo – Zatoka Gdańska.

 3. Zwiedzanie należy udokumentować w książeczce odznaki prowadzonej w dowolnej formie.

WERYFIKACJA I NADANIE ODZNAKI.

 1. Odznakę weryfikuje i przyznaje KTM PTTK „Flisak”.

 2. Książeczki do weryfikacji należy przedłożyć za pośrednictwem Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu, ul. Piekary 41, 87-100 Toruń lub na Centralnych Zlotach Rajdach Turystyczno-Motorowych u przedstawiciela KTM PTTK „Flisak”.

  Po weryfikacji i przyznaniu odznaki zostanie wydana legitymacja, natomiast odznaka będzie dystrybuowana odpłatnie (14 zł/szt.).

 3. Zarząd KTM PTTK „Flisak” może w drodze uchwały nadać odznakę wyłącznie klubom turystyki motorowej PTTK lub osobom wybitnie zasłużonym dla turystyki.

 4. Projekt odznaki (wzór w załączniku nr 1) wykonał Ferdynand Jabłoński.

 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu KTM PTTK „Flisak” w Toruniu.

 6. Regulamin odznaki został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 65/XVIII w dniu 4.11.2015 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Motorowej PTTK „Flisak”
Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 622-29-21
http://www.pttk.torun.pl
e-mail: biuro.om@pttk.torun.pl