Regionalną Odznakę Kajakową PTTK „Miłośnik Rzek Środkowego Wybrzeża” (ROK MRSW) ustanawia się celem popularyzacji szlaków wodnych środkowego wybrzeża.

I. ZASADY OGÓLNE

1.      ROK PTTK „Miłośnik Rzek Środkowego Wybrzeża” przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZW PTTK w Koszalinie, na wniosek Podkomisji Weryfikacji TOK PTTK.

2.      Odznakę można zdobywać każdemu spełniając warunki niniejszego regulaminu.

3.      ROK PTTK MRSW jest odznaką jednostopniową.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.      Podstawą otrzymania odznaki jest przepłynięcie szlaku Drawy od m. Czaplinek do m. Krzyż oraz 3 do wyboru z pośród 6 niżej wymienionych szlaków wodnych:

-        rz. Łupawa z jeź. Jesień do m. Rowy,

-        rz. Słupia z jeź. Jamno do m. Słupsk,

-        rz. Radew z Parsętą z m. Żydowo do m. Kołobrzeg,

-        rz. Studnica z Wieprzą, od m. Kawcze do m. Darłowo,

-        rz. Gwdą z m. Wierzchowo do m. Piła,

-        rz. Piława z jeź. Komorze do m. Kobrzyce.

2.      W trakcie spływów kajakowych należy zwiedzić następujące miejsca (do wyboru):

·        na rz. Łupawie – Słowiński Park Narodowy lub Muzeum SPN w Smołdzinie,

·        na rz. Wieprzy – m. Sławno lub m. Darłowo z Zamkiem,

·        na rz. Słupi – m. Słupsk lub Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,

·        na rz. Radwi z Parsętą – Rezerwat Kręgów Kamiennych k/Mostowa lub m. Kołobrzeg z Muzeum Oręża Polskiego,

·        na rz. Gwdzie – m. Szczecinek lub Izbę Pamięci Narodowej w Podgajach,

·        na rz. Piławie – m. Czaplinek i Stare Drawsko lub Izbę Pamięci Narodowej w Zbicach,

3.      Każde przepłynięcie szlaku wodnego oraz zwiedzenie obiektów krajoznawczych, powinno być potwierdzone w książeczce Turystycznej Odznaki Kajakowej (TOK PTTK).

4.      Wymóg powyższy dotyczy tylko turystów indywidualnych, Komisja Turystyki Kajakowej ZW PTTK w Koszalinie prowadzi ewidencję wydanych odznak.

5.      Przyznane odznaki winny być udokumentowane posiadaniem odpowiedniej legitymacji lub stosownej pieczątki w książeczce TOK PTTK

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Odznaki nie wolno darować lub wymieniać na inne odznaki.

2.      ROK MRSW ustanawia się od dnia zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

3.      Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Głównego PTTK w Warszawie i upoważnia do nadawania odznaki tym, którzy uprzednio spełnili warunki regulaminu.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Wojewódzkiego PTTK
w Koszalinie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Koszaliński Oddział PTTK
75-201 Koszalin
ul. Dworcowa 4/4
tel./fax (0-94) 342-46-41
http://koszalin.pttk.pl
e-mail: biuro@koszalin.pttk.pl


ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA