Odznaka   Odznaka  Miejsca mocy są to punkty energetyczne Ziemi, które swoimi subtelnymi wibracjami potrafią uleczyć chory organizm. Dzięki niej w miejscach tych znacznie lepiej się czujemy, szybciej wypoczywamy, łatwiej regenerują się nasze siły witalne, uaktywnia się intuicja. Co prawda, każdy z nas będzie odczuwał to na swój własny sposób.

1.   Odznaka ma na celu zapoznanie się z tymi miejscami, poznanie obiektów na nich stojących itp.

2.   Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 7 lat.

3.   Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w kolejności stopni.

4.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

5.   Podstawą do zdobycia odznaki jest Kronika Odznaki, opracowana i prowadzona w dowolny sposób przez zdobywającego odznakę. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki należy umieścić dane personalne oraz adres zamieszkania osoby zdobywającej odznakę.

6.   Potwierdzeniem zwiedzonych miejsc mocy mogą być: pieczątka miejscowości, zdjęcie na tle obiektu, potwierdzenie kadry programowej PTTK, która uczestniczyła podczas zwiedzania obiektu.

7.   Na stopień brązowy należy zwiedzić 15 miejsc mocy.
Na stopień srebrny należy zwiedzić 30 miejsc mocy.
Na stopień złoty należy zwiedzić 45 miejsc mocy.

8.   Kronikę Odznaki weryfikuje i przyznaje odznaki: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM – 6.

9.   Kronikę Odznaki wraz z odznaką Oddział przesyłką pocztową za pobraniem. Proszę nie przesyłać kopert zwrotnych i znaczków pocztowych.

10. Interpretacja regulaminu odznaki należy wyłącznie do Zarządu Oddziału Wojskowego w Chełmie.

11. Regulamin został wprowadzony w życie Uchwałą nr 7/2008 z dn. 27.11.2008 r. i obowiązuje z dniem podpisania Uchwały.

Załącznik
WYKAZ MIEJSC MOCY W POLSCE


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl