OK Województwa Słupskiego - I stopień OK Województwa Słupskiego - II stopień OK Województwa Słupskiego - III stopieńI

Zarząd Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Słupsku na wniosek Komisji Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego ustanawia z dniem 27 maja 1988r. „Słupską Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą”.

II

Celem wprowadzenia Odznaki jest popularyzowanie walorów krajoznawczych i turystycznych regionu słupskiego, poznawanie zabytków kultury oraz wartościowych obiektów przyrodniczych.

III

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat indywidualnie lub w grupach zorganizowanych po spełnieniu warunków niniejszego regulaminu.

IV

Odznaka posiada trzy stopnie:

·        I – kolor zielony

·        II – kolor niebieski

·        III – kolor żółty

Obowiązuje kolejność zdobywania kolejnych stopni.

V

Za wybitne usługi w rozwoju i popularyzacji krajoznawstwa na terenie regionu słupskiego może być przyznana Odznaka w stopniu I bez konieczności spełnienia wymogów niniejszego regulaminu.

VI

Warunki zdobycia Odznaki w stopniu I jest zwiedzanie przynajmniej: 1 muzeum, 5 miejscowości, 3 obiektów przyrodniczych wg załączonego wykazu oraz przebycie przynajmniej 15 km na znakowanym szlaku regionu słupskiego w ciągu 1 roku od daty pierwszej wycieczki.

VII

Warunkiem zdobycia Odznaki w stopniu II jest: posiadanie Odznaki w stopniu I, zwiedzanie następnych muzeów, zwiedzanie kolejnych 8 miejscowości, zwiedzanie następnych pięciu obiektów przyrodniczych oraz przebycie dalszych 50 km znakowanych szlakiem pieszymi regionu w ciągu 2 lat od daty pieszej wycieczki.

VIII

Warunkiem zdobycia Odznaki w stopniu III jest: posiadanie Odznaki w stopniu II, zwiedzanie pozostałych muzeów z wykazu, zwiedzanie kolejnych 12 miejscowości, zwiedzanie kolejnych 10-ciu obiektów przyrodniczych, przebycie 100 km na szlakach turystycznych regionu słupskiego, udział w co najmniej jednej imprezie organizowanej przez jednostki PTTK w regionie słupskim.

IX

Podstawą do zdobycia Słupskiej Regionalnej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej jest dzienniczek, w którym należy zebrać potwierdzenie (pieczątki daty ew. podpisy) stwierdzające pobyty lub udział w imprezach.

X

Odznaki stopnia I, II, III weryfikuje i prowadzi rejestr Regionalny Oddział PTTK w Słupsku oraz Komisja Krajoznawcza w Słupsku.

XI

Regulaminy i Odznaki są do nabycia w biurze Regionalnego Oddziału PTTK w Słupsku ul. Szarych Szeregów 1, 76-200 Słupsk.

XII

Wykaz muzeów:

·        Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

·        Muzeum Zachodnio Kaszubskie w Bytowie

·        Muzeum Archeologiczne w Lęborku

·       Muzeum w Człuchowie

·        Muzeum Przyrodnicze SPN w Smołdzinie

·        Skansen w Klukach

Wykaz miejscowości do zwiedzania:

Bobęcino, Brzeźno Szlacheckie, Bytów, Czarne, Człuchów, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Gałęźna Wielka i Mała, Gardna Wielka, Jarosławiec, Jesień, Kępice, Kluki, Koczała, Lębork, Lepnica, Łeba, Łupawsko, Miastko, Parchowo, Przechlewo, Rekowo, Rowy, Sławno, Słupsk, Smołdzino, Sominy, Studzienice, Ustka, Warcino, Wicko.

Wykaz obiektów przyrodniczych do zwiedzania:

Słowiński Park Narodowy, Park Krajobrazowy Dolina Słupi, Obszary chronionego krajobrazu Pas pobrzeżny na wschód od Ustki. Pas pobrzeża na zachód od Ustki. Fragment pradoliny Łeby oraz wzgórza morenowe na południe od Lęborka. Jezioro Łukowskie i okolice Kępic. Fragmenty Borów Tucholskich. Źródliskowy obszar rzek Brdy i Wieprzy na wschód od Miastka, Jezioro Bobęcińskie ze Skibską Górą, Okolice jezior Krępsko i Szczytno. Zespół jezior człuchowskich.

Rezerwaty Przyrody:

Osiedle Kormoranów, Międzybórz, Janiewickie Bagno, Jezioro Orle, Jezioro Sperackie, Jezioro Smołowe, Jezioro Głęboczko, Jezioro Krasno, Mierzeja Sarbska, Torfisko Zieleń Miastecki, Grodzisko Borzytuchom, Grodzisko Runowo, Jezioro Małe i Duże Sitno, Jezioro Gęgi Mała, Gołębia Góra, Bagnisko Niedźwiady, Torfowisko Potoczek, Jezioro Modła, Bagna Izbickie, Torfowisko Pobłockie, Bukowa Góra nad Pysznem, Las Górkowski, Wzgórze Rowokół, Nowe Wicko, Przytoń Wąwóz Brdy, Wierzchocińskie jałowce, Człuchowskie Sosny, Jezioro Kamień, Jezioro Cechyńskie Małe, Siedem jezior koło Chośnicy.

Znakowane szlaki piesze regionu słupskiego
  1. Czerwony: Łeba – Ustka – Jarosławiec (86 km)
  2. Żółty: Ustka – Słupsk – Park Krajobrazowy Dolina Słupi – Bytów (95 km)
  3. Niebieski: Jasień – Bytów – Miastko – Żydowo (112 km)
  4. Czarny: Słupsk – Lubuń – Korzycie – Miastko (71 km)
  5. Niebieski: Gardna Wielka – Łupawa – Czarna Dąbrówka (67 km)
  6. Zielony: Cz. Dąbrówka – Kołczygłowy – Miastko (82 km)
  7. Czerwony: Gwda Mała – Czarne – Międzybórz – Pakotulsko – Stara Rogoźnica (75 km)
  8. Zielony: Lędyczek – Stara Rogoźnica (70 km)
  9. Żółty: Miastko – Nowa Brda – Przechlewo (51 km)
10. Żółty: Łeba – Smołdzino – Gardna Wielka (39 km)
11. Czarny: Smołdzino – szlak czerwony (4 km)
12. Czarny: Gardna Wielka – szlak czerwony (4,5 km)
13. Czarny: Czołpino – Smołdziński Las (3 km)
14. Zielony: Rowy – Jezioro Dołgie Małe – brzeg morza – Rowy (18 km)
15. Zielony: Stara Łeba – brzeg morza – Łącka Góra – Stara Łeba (18 km)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Regionalny Oddział PTTK
76-200 Słupsk
ul. Szarych Szeregów 1
tel./fax (0-59) 842-29-02, (0-59) 842-50-12


ODZNAKA ZAMIENIONA NA
ODZNAKĘ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZĄ REGIONU SŁUPSKIEGO