§ 1

Celem ustanowienia Odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i aktywnego wypoczynku na terenie najbliżej położonych gór.

§ 2

Ustanawia się Odznakę jw. przyznawaną za zaliczenie siedmiu wycieczek jednodniowych w terminach, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

§ 3

Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat (Regulamin GOT i OTP).

§ 4

Uczestnik bierze udział w wycieczkach indywidualnie lub grupowo i na własną odpowiedzialność.

§ 5

W dniu wycieczki w godzinach od 12.00-16.00 na zdobytym obiekcie będzie przedstawiciel Zarządu Oddziału, który wręczy uczestnikom Kartę Potwierdzenia.

§ 6

Dopuszcza się możliwość zaliczenia dwóch obiektów w dowolnym, indywidualnym terminie, w takim przypadku wymagane jest potwierdzenie zgodnie z Regulaminem GOT i OTP.

§ 7

Po zdobyciu wszystkich potwierdzeń uczestnik ma prawo nabyć Odznakę „Korona Kaczawska 1998” w Biurze Zarządu Oddziału PTTK w Lubinie.

§ 8

Trasy wycieczek mogą być zaliczone jednocześnie w cyklu zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej GOT lub OTP.

§ 9

Do interpretacji niniejszego Regulaminu upoważnia się Komandora Korony Kaczawskiej kol. Ryszarda Kuca.

Lubin, dnia 23 lutego 1998 r.

ZAŁĄCZNIK
DO REGULAMINU ODZNAKI „KORONA KACZAWSKA 1998”

WYKAZ OBIEKTÓW I TERMINÓW WYCIECZKI

  1. Czartowska Skała – 26.04.1998 r.

  2. Organy Myśliborskie – 25.05.1998 r.

  3. Wilcza Góra (Rezerwat) – 21.06.1998 r.

  4. Grodziec – 26.07.1998 r.

  5. Okole – 23.08.1998 r.

  6. Żeleźniak – 20.09.1998 r.

  7. Baraniec – 18.10.1998 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie
Rynek 22, 59-300 Lubin
tel./fax (0-76) 844-24-10
http://www.pttk.lubin.pl
e-mail: pttkolubin@interia.pl


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O KONTUNUACJI ODZNAKI