Okolicznościowa Odznaka Turystyczna została ustanowiona z okazji:

·        150 rocznicy urodzin Piotra Kołodzieja – dramaturga ludowego

·        130 rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego – polityka.

Wybitnych ludzi, związanych z Siemianowicami Śląskimi.

1.      Odznakę może zdobywać każda osoba, która ukończyła 7 lat niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

2.      Odznaka jest jednostopniowa – metalowa.

3.      Odznaka jest odpłatna – koszt wynosi 10 złotych.

4.      Odznakę można zdobywać w okresie od 1 marca 2003 r. do 30 czerwca 2004 r. na terenie kraju.

5.      Celem odznaki jest uczczenie rocznic urodzin Piotra Kołodzieja i Wojciecha Korfantego – znanych Siemianowiczan.

6.      Przy zwiedzaniu obowiązują potwierdzenia terenowe poprzez odcisk pieczątki z nazwą miejscowości z wykazu oraz wpisanie daty pobytu.

7.      Potwierdzenia zwiedzanych miejscowości można zbierać w książeczkach turystyki kwalifikowanej, samodzielnie wykonanej kroniki lub karcie potwierdzeń terenowych.

8.      Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie co najmniej 12 miejscowości z poniższego wykazu, z tym że minimum 3 miejscowości z obowiązkowych oraz brakującą ilość z pozostałych.

9.      Miejscowości obowiązkowe (5): związane z życiem i działalnością (wspólne) Piotra Kołodzieja i Wojciecha Korfantego: Bytom, Katowice, Kraków, Poznań, Siemianowice.

10. Pozostałe miejscowości (18): związane z życiem i działalnością Piotra Kołodzieja i Wojciecha Korfantego: Brześć nad Bugiem, Cieszyn, Chorzów, Czeladź, Gliwice, Głogówek, Góra Świętej Anny, Orzesze, Oświęcim, Racibórz, Radlin, Rybnik, Rydułtowy, Tychy, Warszawa, Wrocław, Zabrze, Żory.

11. Warunkiem zamiennym jest wzięcie udziału w zlocie pieszo-kolarskim „Siemianowice 2003”, który to jest związany z uczczeniem rocznic urodzin Piotra Kołodzieja i Wojciecha Korfantego, odbędzie się on w dniu 31.05.2003 r. na terenie Siemianowic Śląskich z metą – Młodzieżowy Domu Kultury im. dr Henryka Jordana ul. Fryderyka Chopina 2, meta czynna od godziny 11.00.

12. Przy załatwianiu odznaki drogą korespondencyjną prosimy o załączenie zaadresowanej koperty zwrotnej z dołączonym znaczkiem.

13. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Krajoznawczej PTTK Oddział Siemianowice Śląskie.

14. Uczestnicy biorą udział w zdobywaniu odznaki na własną odpowiedzialność. Za ewentualne wypadki i szkody materialne zaistniałe w tym czasie organizator nie ponosi odpowiedzialności.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
41-106 Siemianowice Śląskie
ul. Niepodległości 45
tel. (0-32) 220-70-39


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI