Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK ustanowiła Odznakę Turystyczną, której celem jest upamiętnienie chlubnych działań bojowych i tradycji Polskiej Kawalerii.

Tak bardzo polska formacja wojskowa na kartach burzliwej historii naszego narodu odegrała niezwykle istotną rolę w walkach o niepodległość Polski.

W połowie XX wieku pułki i szwadrony polskiej kawalerii odeszły bezpowrotnie w przeszłość.

Zapraszamy do turystycznych wędrówek trasami wytyczonymi przez szlaki bojowe szwoleżerów, ułanów, strzelców i artylerzystów konnych. Wędrujcie szlakami kawalerzystów z legionów Józefa Piłsudskiego, legionu Puławskiego, Korpusu Wschodniego, kawalerii Powstania Wielkopolskiego, pułków konnych Błękitnej Armii gen. Hallera, pułków Jazdy i Artylerii Konnej II R.P., Oddziału majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, jednostek kawaleryjskich Armii Krajowej, ułanów I Warszawskiej Brygady Kawalerii L.W.P. oraz zmotoryzowanych i pancernych kawalerzystów Polskich Sił Zbrojnych.

Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści po ukończeniu 10-tego roku życia, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki.

 2. Odznaka jest trzystopniowa.

 3. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie na terenie Polski i poza jej granicami miejsc posiadających udokumentowane historycznie związki z kawalerią polską XX wieku (miejsca stacjonowania, działań bojowych, cmentarze, pomniki, muzea, izby pamięci).

 4. Aby uzyskać pierwszy stopień (brązowy) odznaki należy zwiedzić 5 miejsc związanych z kawaleria polską XX wieku.

 5. O uzyskanie odznaki w stopniu drugim (srebrny) mogą ubiegać się turyści posiadający odznakę stopnia pierwszego (brązowego), którzy zwiedzili ponadto 7 miejsc związanych z jednym oddziałem kawalerii.

 6. O zdobycie trzeciego stopnia (złotego) odznaki może ubiegać się posiadacz odznaki srebrnej, który wykaże się posiadaniem trzech z podanych niżej odznak związanych z kawalerią polską XX wieku:

  1. „Bitwa Warszawska 1920” (Oddział PTTK Praga Płd.)

  2. „Szlakiem 19 Pułku Ułanów Wołyńskich” (Oddział Stołeczny PTTK)

  3. „Szlakiem Walk Legionowych” (Oddział PTTK przy Hucie im. Sendzimira w Krakowie)

  4. „Szlakiem Walk o Niepodległość” (Oddział PTTK Tarnów)

  5. „Szlakiem Powstania Wielkopolskiego” (Oddział PTTK Poznań)

  6. „Szlakiem mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala” (Oddział PTTK Opoczno)

 7. Podstawą weryfikacji odznaki jest dowolnie opracowany dzienniczek wycieczek (np. książeczka odznaki kwalifikowanej) zawierający dokumentację będącą potwierdzeniem zwiedzenia miejsc historycznie związanych z kawalerią polską XX wieku.

 8. Odznakę przyznają Referaty Weryfikacyjne OTP działające na terenie całego kraju.

 9. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 10. Dystrybucją odznaki zajmuje się Oddział PTTK w Szamotułach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
Rynek 35, 64-500 Szamotuły
tel. (0-61) 292-16-38
http://szamotuly.pttk.pl
e-mail: poczta@szamotuly.pttk.pl
>