1. Organizatorem Rajdu jest Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej.

 2. Z okazji Rajdu została wydana odznaka okolicznościowa.

 3. W celu zdobycia Odznaki należy zwiedzić co najmniej cztery spośród następujących zamków na Mazowszu:

  • Ciechanów,

  • Czersk,

  • Liw,

  • Oporów,

  • Płock,

  • Pułtusk,

  • Rawa Mazowiecka,

  • Sochaczew.

 4. Warunkiem dodatkowym jest połączenie zwiedzania każdego z zamków z przejściem pieszym, minimum 12 km.

 5. Wycieczki organizowane przez Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej z cyklu „Zamki obronne na Mazowszu” mogą być zaliczane przy zdobywaniu Odznaki.

 6. Odznakę można zdobywać do 31 grudnia 1988 r.

 7. Podstawą weryfikacji i zakupu Odznaki jest udokumentowanie odbytych wycieczek i zwiedzania obiektów na Karcie uczestnictwa.

 8. Karta uczestnictwa zostanie wysłana po otrzymaniu przez Klub Zgłoszenia na Rajd – listownie (ul. Świętokrzyska 32, 00-950 Warszawa) lub telefonicznie w każdy, z wyjątkiem ostatniego, czwartek miesiąca w godz. 17.30 – 19.00, tel. 20-83-24.

 9. Weryfikacja i sprzedaż odznak odbywać się będzie w Referacie Weryfikacji OTP, Warszawa, ul. Świętokrzyska 32, I piętro, pokój nr 1, w każdy czwartek w godz. 17.00 – 19.00.

 10. Wycieczki rajdowe mogą być zaliczane jednocześnie na OTP.

 11. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Przodowników Turystyki Pieszej
im. Anieli Michalskiej w Warszawie
Oddział PTTK Śródmieście
im. Aleksandra Janowskiego
ul. Świętokrzyska 32, I piętro, pok. nr 1
00-950 Warszawa
tel. 20-83-24


ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA