OTK ''Szlakiem Insurekcji Kościuszkowskiej''Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK, w związku z przypadającą w 1994 r. dwusetną rocznicą Powstania Kościuszkowskiego, ustanawia okolicznościową Odznakę Turystyczną.

Celem Odznaki jest upamiętnienie postaci i miejsc związanych z tym ważnym w dziejach narodu wydarzeniem historycznym.

1.   Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 10 lat, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystycznej.

2.   Odznaka jest jednostopniowa.

3.   Odznakę można zdobywać na obszarze Polski.

4.   Odznakę można zdobywać od maja 1993 do grudnia 1994 r. (do 31.12).

5.   Warunkiem zdobycia Odznaki jest odbycie 5 indywidualnych lub grupowych wycieczek. Trasy powinny uwzględniać miejsca historyczne związane z Insurekcją Kościuszkowską lub obiekty poświęcone pamięci jej bohaterów (pomniki, mogiły, muzea). Równoważnie z wycieczkami traktowany będzie udział w prelekcjach okolicznościowych oraz zwiedzanie czasowych ekspozycji związanych z rocznicą Powstania Kościuszkowskiego.

6.   Przy zdobywaniu Odznaki obowiązują potwierdzenia terenowe lub uzyskane od Przodowników Turystyki Pieszej.

7.   Odznakę przyznają wszystkie ogniwa turystyki pieszej PTTK mające uprawnienia przyznawania OTP.

8.   Wycieczki odbyte przez ubiegającego się Odznakę mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki turystyczne PTTK.

9.   KTP ZG PTTK zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.

Komisja Turystyki Pieszej
ZG PTTK


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa