Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

 2. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z ciekawymi obiektami krajoznawczymi położonymi między Wisłą a Bugiem.

 3. Odznaka posiada 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 4. Minimalna ilość zwiedzonych obiektów na poszczególne stopnie odznaki wynosi:

  • na stopień brązowy – 15,

  • na stopień srebrny – 30,

  • na stopień złoty – 45.

 5. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 6. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 7. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 8. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 9. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

 10. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 11. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

 12. Obiekty proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.

 13. Inicjatorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację Regulaminu odznaki.

 14. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 7/2008 z dnia 27.11.2008 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
WYKAZ OBIEKTÓW


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl