Odznaka 1. Odznaka jest jednostopniowa, warunkiem jej zdobycia jest odbycie w dowolnej formie wycieczek krajoznawczych uwzględniających zwiedzenie opactw cysterskich wymienionych w załączniku.

 2. Osoba ubiegająca się o odznakę zobowiązana jest zwiedzić co najmniej 10 opactw cystersów z regionów I-IV, w tym minimum po dwa w każdym regionie oraz przynajmniej jeden klasztor żeński cystersek wymieniony w części V załącznika.

 3. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 10 lat.

 4. Odznakę przyznają referaty weryfikacji OTP PTTK na terenie całej Polski.

 5. Odznakę rozprowadza: Oddział Wrocławski PTTK, Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12, kod 50-106.

 6. Regulamin odznaki opracował Jerzy Niebrzydowski – Wrocław, a projekt znaczka wykonał Włodzimierz Majdewicz – Warszawa.

 7. Regulamin odznaki przyjęła Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK dn. 18 sierpnia 2000 r.

 8. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

WYKAZ OPACTW CYSTERSÓW

I. Region Wielkopolska

 1. Wągrowiec – klasztor cystersów przeniesiony z Łękna w 1396 r., kościół z wyposażeniem barokowym, częściowa rekonstrukcja po zniszczeniu w 1945 r.

 2. Ląd – opactwo cystersów założone około 1175 r., obecny kościół barokowy oraz klasztor.

 3. Obra – opactwo cystersów założone 1231 r., kościół barokowy 1722-1757 r. klasztor współczesny.

 4. Paradyż (Gościkowo) – opactwo cystersów fund. 1230 r., kościół gotycki, przebudowany na barokowy, klasztor.

 5. Przemęt – opactwo cystersów założone w 1413 r., kościół barokowy 1651-690 r., pozostałości klasztoru z 1758 r.

 6. Bledzew – opactwo cystersów fund. 1312 r., pozostałe części wyposażenia znajdujące się w kościele parafialnym obok Rynku.

II. Region Śląsk

 1. Lubiąż – opactwo cystersów 1163 r., kościół w odbudowie. Budynki klasztorne – pałac opatów. Wielkie założenie architektoniczne.

 2. Henryków – opactwo cystersów 1225 r., kościół gotycki, wyposażenie barokowe. Budynki klasztorne.

 3. Kamieniec Ząbkowicki – opactwo cystersów założone w 1249 r., kościół barokowy i pozostałości klasztoru.

 4. Krzeszów – opactwo cystersów fund. 1292 r., kościół barokowy 1728-1735 r., kościół św. Józefa i budynek klasztorny.

 5. Jemielnica – opactwo cystersów fund. 1280 r., kościół gotycki rozbudowany na barokowy, budynek klasztorny.

 6. Rudy – opactwo cystersów fund. 1252 r., kościół romański przebudowany na barokowy. Klasztor. Pałac opata. Park krajobrazowy.

III. Region Małopolska

 1. Szczyrzyc – zespół opactwa cystersów fund. 1245 r., kościół z 1620 r. przebudowany w XIX w. – barokowy. Klasztor. Spichlerz.

 2. Wąchock – opactwo cystersów fund. 1179 r., obecny kościół z XIII w. z wystrojem barokowym. Klasztor, pałac opacki, brama.

 3. Koprzywnica – opactwo cystersów fund. 1185 r., obecnie kościół z XIII w. przebudowany w XVI-XVIII w. Klasztor. Dwór opacki.

 4. Sulejów-Podklasztorze – opactwo cystersów fund. 1176 r. kościół z XIII w. wystrój barokowy. Klasztor, obwarowania, zabudowania gospodarcze.

 5. Jędrzejów – opactwo cystersów fund. 1140, przebudowa w XV w., rozbudowany w okresie baroku. Klasztor, dzwonnica, ogród.

 6. Mogiła – Nowa Huta – opactwo cystersów fund. 1225 r., obecnie kościół z XIII w., przebudowany w XVIII w. na barokowy. Klasztor, pałac opacki.

IV. Region Pomorze

 1. Bierzwnik – opactwo cystersów fund. 1282 r., obecnie kościół z XIV w. rozbudowany, klasztor, spichlerz.

 2. Bukowo Morskie – siedziba cystersów z XIII w., kościół podklasztorny z 1. poł. XIV w.

 3. Kołbacz – opactwo cystersów fund. 1173 r., kościół z XIII w., przebudowany w XVIII w. Klasztor, stodoła gotycka z XIII w.

 4. Koronowo – kościół cystersów z XIV w., wystrój barokowy.

 5. Pelplin – opactwo cystersów fund. 1274 r., gotycki kościół wystrój barokowy. Obecnie katedra. Klasztor.

 6. Oliwa – opactwo cystersów fund. 1188 r., kościół gotycki przebudowany. Klasztor, pałac opatów. Obecnie katedra.

V. Klasztory żeńskie – cystersek

 1. Ołobok – opactwo cystersek fund. 1213 r., kościół obecnie parafialny późnogotycki XVI/XVI w., przebudowany, wystrój rokoko. Klasztor.

 2. Owińska – opactwo cystersek fund. 1242 r., kościół barokowy 1720-1728 r. Klasztor, park.

 3. Chełmno – opactwo cystersek fund. 1266 r. (później benedyktynek).

 4. Trzebnica – opactwo cystersek fund. ks. Henryka I Brodatego. Kościół gotycki przebudowany na barokowy. Kaplica św. Jadwigi. Klasztor.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wrocławski PTTK
Rynek Ratusz 11/12, 50-106 Wrocław
tel. (0-71) 343-03-44, 344-53-49
fax. 343-67-46
http://www.pttk.wroclaw.pl
e-mail: biuro@pttk.wroclaw.pl