OTP ''Szlakami Polski Walczącej'' - I stopień OTP ''Szlakami Polski Walczącej'' - II stopieńW pamiętnym 1939 roku, natychmiast po zajęciu Krakowa przez Niemców, powstała tu w podziemiu wojskowa Organizacja Orła Białego stawiająca sobie za cel zbrojną walkę z hitlerowskim okupantem. W ten sposób Kraków – jako pierwsze duże polskie miasto – podjął konspiracyjną działalność zmierzającą do wskrzeszenia niepodległego Państwa Polskiego.

Pomna tego historycznego faktu – Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej PTTK w Krakowie ustanawia dwustopniową Odznakę Pieszą „Szlakami Polski Walczącej” i wspólnie z Oddziałem Wojskowym PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie organizuje Indywidualny Rajd Pieszy, którego uczestnicy będą się ubiegać o zdobycie wspomnianej Odznaki.

Celem Rajdu jest:

·        uczczenie pamięci bojowników Polski Walczącej z lat 1939-1945,

·        przypomnienie uczestnikom Rajdu wydarzeń związanych z działaniami szeroko pojętego ruchu oporu w latach II. wojny światowej.

Pragnących wzięcia udziału w Rajdzie obowiązują zasady regulaminowe:

1.      Rajd trwa od dnia 1 września 1989 r. do dnia 8 maja 1995 r.

2.      W Rajdzie może uczestniczyć każdy, kto ukończył 10 lat.

3.      Udział w Rajdzie polega na odbyciu wycieczek pieszych na terenach określonych regulaminem OTP; trasy tych wycieczek muszą przebiegać:

·        przez okolice, w których polskie siły partyzanckie toczyły boje z najeźdźcą;

·        przez miejsca pamięci narodowej wsławione takimi działaniami polskiego ruchu oporu, jak walki i zamachy zbrojne, akty sabotażu i dywersji, tajne nauczanie itp.;

·        przez miejscowości upamiętnione męczeństwem obywateli polskich.

4.      Uczestnicy Rajdu zdobywają w dowolnym czasie – na wycieczkach pieszych odbywanych zgodnie z ustaleniami zawartymi z punkcie 3 niniejszego regulaminu oraz z zasadami regulaminu OTP – punkty do Odznaki Pieszej „Szlakami Polski Walczącej” w ilości:

·        60 na Odznakę w stopniu brązowym,

·        100 na Odznakę w stopniu srebrnym.

Obowiązuje kolejność zdobywania stopni Odznaki, tzn. o Odznakę w stopniu srebrnym może się ubiegać tylko posiadacz Odznaki w stopniu brązowym.

5.      Odznakę Pieszą „Szlakami Polski Walczącej” weryfikuje w zasadzie współorganizator Rajdu tj. Oddział Wojskowy PTTK im. gen. Józefa Bema w Krakowie, ul. Bitwy pod Lenino 1, 30-001 Kraków – jednak będą przez niego honorowane również weryfikacje dokonane przez inne ogniwa TP w całym kraju, tzn. Wojewódzkie i Oddziałowe KTP PTTK.

6.      Po osiągnięciu normy na dany stopień Odznaki – dzienniczek wycieczkowy należy przesłać do weryfikacji na adres jak w punkcie 5. Jeśli Odznakę zweryfikowały inne ogniwa PTTK” – przesyłają one na tenże adres imienne wykazy zdobywców Odznaki. Przesłaniu dzienniczka wycieczkowego względnie wspomnianego wykazu powinno towarzyszyć przekazanie należności za Odznakę, porto pocztowe i koszty organizacyjne w wysokości zł 320,– od jednego uczestnika Rajdu, na konto Komendy Garnizonu Kraków, Bank Przemysłowo-Handlowy IV O/Kraków, nr 323415-5539-130 (z dopiskiem: dla Oddziału Wojskowego PTTK, oraz z podaniem celu wpłaty). Zastrzega się możliwość zmiany wysokości podanej należności w wypadku wzrostu ceny Odznaki i opłaty pocztowej.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK
im. gen. Józefa Bema
ul. Zyblikiewicza 1
31-029 Kraków