OT ''50-lecia PTTK''Na wniosek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w związku z przypadającą w 2000 roku pięćdziesiątą rocznicą powstania PTTK Zarząd Główny ustanawia Odznakę Turystyczną „50-lecia PTTK”.

1.      Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 10 lat, niezależnie od uprawianej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

2.      Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana na obszarze RP.

3.      Odznakę można zdobywać w okresie 1.01.2000 r. – 31.12.2001 r.

4.      Na odznakę zalicza się wycieczki piesze nizinne, górskie, kolarskie, kajakowe i motorowe.

5.      Warunkiem zdobycia odznaki jest spełnienie wymogów dla stopnia brązowego odznaki danej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

6.      Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia jak w regulaminie danej odznaki.

7.      Wycieczki odbyte przez uczestnika mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.

8.      Odznakę przyznają komisje turystyki kwalifikowanej PTTK posiadające uprawnienia do weryfikacji odpowiedniej dyscypliny turystyki kwalifikowanej.

9.      Dystrybutorem odznaki jest Oddział PTTK w Otwocku.

10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Michała Elwiro Andriollego
ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock
tel./fax (0-22) 779-39-33, 719-43-39
http://otwock.pttk.pl
e-mail: poczta@otwock.pttk.pl