OTK ''Znam Kraje Przyjaciół'' - brązowa OTK ''Znam Kraje Przyjaciół'' - srebrna OTK ''Znam Kraje Przyjaciół'' - złota

UCHWAŁA NR 344/VIII/76

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z dnia 6.VII.1976 roku w sprawie ustanowienia Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Znam Kraje Przyjaciół”.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK ustanawia Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” w celu zachęcenia polskich turystów wyjeżdżających za granicę do pełniejszego poznania państw socjalistycznych.

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zasady ustanowienia tej odznaki zostały przyjęte przez uczestników XIV Konferencji Organizacji Turystycznych Krajów Socjalistycznych i odznaka „Znam Kraje Przyjaciół” będzie sukcesywnie ustanawiana przez te organizacje dla turystów europejskich państw socjalistycznych w celu podkreślenia wychowującej internacjonalistycznej roli turystyki.

Prezydium Zarządu Głównego PTTK zatwierdza Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” upoważniając Komisję Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK do weryfikowania w miarę potrzeb wykazu i zasad punktacji.

Prezydium
Zarządu Głównego PTTKPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze dziękuje za współudział w opracowaniu zasad zdobywania Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej „Znam Kraje Przyjaciół” kierownictwu i aktywowi bratnich organizacji turystycznych krajów socjalistycznych:

        Bułgarskiemu Związkowi Turystycznemu,

        Czechosłowackiemu Związkowi Turystyki i Obozownictwa,

        Niemieckiemu Związkowi Wędrownictwa Turystyki Górskiej i Marszów na Orientację Niemieckiej Republiki Demokratycznej,

        Rumuńskiej Federacji Turystyki i Alpinizmu,

        Węgierskiemu Związkowi Miłośników Przyrody,

        Centralnej Radzie Turystyki i Wycieczek Wszechzwiązkowej Centralnej Rady Związków Zawodowych w ZSRR.

1.      Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” ustanawia się w calu zachęcenia turystów polskich do poznawania państw socjalistycznych, ich przeszłości, dorobku współczesnego, kultury, piękno krajobrazu i przyrody.

2.      Odznakę PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” można zdobywać w czasie wycieczek zbiorowych bądź indywidualnie. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać odznakę jedynie w czasie wycieczek zbiorowych albo odbywanych wspólnie z rodzicami lub opiekunami.

3.      Odznakę PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” zdobywa się na terenie krojów wskazanych w regulaminie.

4.      W wędrówkach turystycznych, w czasie których zdobywana jest odznaka PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” można posługiwać się dowolnym środkiem lokomocji, z zastrzeżeniem wynikającym z pkt. 7.

5.      Odznaka PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Odznakę można zdobywać wyłącznie w kolejności stopni.

6.      Odznakę PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” można zdobywać w dowolnym czasie, z tym że w ciągu jednego roku można zdobyć tylko Jeden stopień odznaki.

7.      Do uzyskania odznaki PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” wymagane jest zdobycie odpowiedniej ilości punktów za zwiedzanie poszczególnych miejscowości wymienionych w załączonym wykazie, z tym że dla odznaki w stopniu srebrnym i złotym zalecane jest dodatkowo odbycie wycieczek turystycznych w jednej z następujących dyscyplin: pieszej, górskiej, kolarskiej, kajakowej, żeglarskiej, narciarskiej lub motocyklowej, punktowanych zgodnie z załączonym wykazem.

8.      Odznaka PTTK „Znam Kraje Przyjaciół”:

       w stopniu brązowy przyznawana jest za uzyskanie 50 punktów zebranych w jednym kraju;

       w stopniu srebrnym przyznawana jest posiadaczowi odznaki brązowej za uzyskanie następnych 150 punktów zebranych co najmniej w dwóch krajach, przy czym w każdym z nich obowiązuje zdobycie przynajmniej 50 punktów;

       w stopniu złotym przyznawana jest posiadaczowi odznaki srebrnej za uzyskanie następnych 250 punktów zebranych co najmniej w trzech krajach, przy czym w każdym z nich obowiązuje zdobycie przynajmniej 50 punktów.

9.      Potwierdzeniem zwiedzania miejscowości jest pieczątka z instytucji turystycznej, lub innej, zawierająca nazwę miejscowości.

Jako najdogodniejszą formę potwierdzeń zaleca się uzyskanie stempli pocztowych na znaczkach pocztowych zwiedzanego kraju, wklejonych do książeczki Odznaki PTTK „Znam Kraje Przyjaciół”.

Dla uczestników wycieczek zbiorowych wystarczające jest stwierdzenie pobytu na wycieczce z podaniem jej trasy.

Potwierdzeniem odbycie wycieczek, o których mowa w pkt. 9 jest podanie przebiegu trasy oraz 2 pieczątki z instytucji turystycznych lub innych, zawierające nazwę jednaj z miejscowości turystycznych lub innych, znajdującej się na trasie pierwszego dnia i jednej z ostatniego dnia wędrówki.

Potwierdzenia powinny być umieszczone w książeczce Odznaki PTTK „Znam Kraje Przyjaciół”.

10. Nie zalicza się powtórnego zwiedzenie danej miejscowości.

11. Odznakę PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” przyznają Zarządy Wojewódzkie PTTK.

12. Książeczka Odznaki PTTK „Znam Kraje Przyjaciół” zawiera następujące rubryki:

       dane osobiste,

       wpisy przebytej trasy i potwierdzeń punktacji,

       wpisy dotyczące przyznania poszczególnych stopni odznaki.

Książeczka może być drukowana lub wykonana we własnym zakresie.

13. Nadawanie odznaki powinno następować uroczyście dwa razy do roku: z okazji Święta 1 Maja i Światowego Dnia Turystyki – 28 września.

14. Emblemat Odznaki symbolizuje braterstwo turystów krajów socjalistycznych i przedstawia fragment ziemskiego globu z flagami państw umieszczonymi w porządku alfabetycznym oraz napisem „Znam Kraje Przyjaciół”. W dolnej części odznaki umieszczony jest emblemat PTTK.

Zarząd Główny PTTK

ZAŁĄCZNIK
DO REGULAMINU ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ PTTK
„ZNAM KRAJE PRZYJACIÓŁ”

I. Punktacja wycieczek kwalifikowanych

50 punktów

za 3-dniową wycieczkę turystyczną szlakiem nie krótszym niż:

        30 km dla szlaku pieszego,

        30 km dla szlaku wodnego – kajakowego,

        20 km dla szlaku górskiego – odpowiednio 12 godz. Marszu,

        100 km dla szlaku kolarskiego,

        250 km dla szlaku motocyklem,

        30 km dla szlaku narciarskiego.

II. Punktacja miejscowości

A. LUDOWA REPUBLIKA BUŁGARII

20 punktów

Bansko
Bełogradczik
Busłudża
Koprivsztica

Pamporowo
Pleven (miasto)
Plovdiv
Sofia
Stara Zagora
Szipka
Tyrnovo

10 punktów

Baczkovski Monastyr
Błagoevgrad
Bojana (cerkiew)
Borovec
Lakatnik (przełom Iskar)
Madara

Magura (jaskinia)
Melnik
Panagiuriszte i Oboriszte
Pobiti Kamani
Preobrażenski Monastyr
Rilski Monastyr
Ruse
Sliven
Szumen
Teteven
Velingrad

5 punktów

Albena
Arkutino (Ropotamo)
Asenovgrad (twierdza)
Batak
Burgas
Chisar
Dimitrovgrad
Kârdżali
Kavarna (Kaliakra)
Kazanłâk

Kiustendił
Michajłovgrad
Nesebâr
Nikopol
Pomorie
Preslav
Samokov
Silistra
Słanczev Briag
Smolian
Svisztov
Tołbuchin
Triavna
Trojani Monastyr
Varna
Vidin (twierdza „Bada Wida”)
Vraca (szczyt Okolczyca)
Złatni Piasăci


B. CZECHOSŁOWACKA REPUBLIKA SOCJALISTYCZNA

20 punktów

Banská Bystrica
Bratislava
Brno

Košice
Ostrava

Plzeň
Praha

10 punktów

Banská Štiavnice
Bardejov
Blansko (Moravský Kras)
České Budšjovice
Demänovské Jaskynĕ
Domažlice
Dukla-prosmyk
Gottwaldov
Hradec Králové
Jindřichův Hradec

Karlštejn
Kladno
Kromĕřiž
Kutná Hora
Liberec
Litomyšl
Mĕlnik
Mikulčice
Mladá Boleslav
Nitra
Oravský Podzámok
Ovčárna-Pradĕd
Pardubice
Rožnov pod Radhoštém
Slavkov u Brna
Štramberk
Tábor
Terezin
Turnov (Český Ráj)
Znojmo

5 punktów

Bojnice
Bytča
Český Krumlov
Františkovy Láznĕ
Hajnáčka
Haviřov
Havličkův Brod
Hluboka nad Vltavou
Hřensko
Jablonec nad Nisou
Janske Láznĕ
Jaromĕřice nad Rokytnou
Karlovy Vary
Kaskáda Vltavy
Kežmarok
Klášterec nad Ohři
Konopištĕ

Královský Chlumec
Krásná Horka
Lednice
Levoča
Mariánské Láznĕ
Murán
Náchod
Olomouc
Opava
Osek
Panská Skála u Kam. Šenova
Pernštejn
Pieštany
Podĕbrady
Prachatice
Rábi
Rejviz
Spišská Nová
Spišský Hrad
Starý Smokovec
Štrbské Pleso
Střekov
Šturovo
Tatranská Lomnice
Trenčianské Teplice
Trenčin
Uherský Brod
Železná Ruda
Železný Brod
Žilina
Zvikov
Zvolen
Zwmlinska Širava

C. SOCJALISTYCZNA FEDERACYJNA REPUBLIKA JUGOSŁAWII

20 punktów

Beograd
Dubrovnik
Ljubjana

Pula
Rijeka
Sarajevo
Skopje
Split (Solin)
Zagreb

10 punktów

Banja Luka
Bled
Budva
Dečani
Herceg-Novi
Jajce
Koper
Kragujevac
Lepenski Vir
Makarska
Nikšić
Niš
Ohrid

Opatija
Osijek
Piran
Plitvička Jezera
Pocitelj
Poreč
Portoroź
Pri Ven
Prilep
Ptuj
Rab
Risan
Rovinj
Senj
Šibenik
Sisak
Sopoczani
Subotica
Titograd
Travnik
Trogir
Varaždin
Zadar
Zrečan
Zrenjanin

5 punktów

(Monastyr Mileševa)
(Monastyr Morača)
(Monastyr Žiča)
Bakar
Bielo-Polje
Bihać
Biševo (groty)
Bitola
Budva
Cavtat
Celje
Cetinje
Cres
Crikvenica
Djakovo

Hvar
Ivangrad
Karlovac
Kladovo
Kolasinu
Kotor
Kraljevo
Neretva (rezerwat)
Novi Sad
Omiš
Osor
Plevlja
Postojny (jaskinie)
Priština
Šabac
Slavonski Brod
Smederevo
Sremska Mitrovica
Sutomore
Tekija
Tetovo
Titov Veles
Trebinje
Trsteno
Valjevo
Vis
Vrbnik
Vršac


D. NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA

20 punktów

Bad Schandau
Berlin
Buchenwald
Dresden

Erfurt
Halle
Leipzig
Potsdam
Rathen
Rostock


10 punktów

Altenberg
Bad Doberan
Bad Elster
Bautzen
Bitterfeld
Brandenburg
Brocken
Cottbus
Dessau
Eisenach

Frankfurt
Greifswald
Halberstadt
Hiddensee (wyspa)
Karl-Marx-Stadt
Magdeburg
Meissen
Naumburg
Oberhof
Quedlinburg
Sachsenhausen
Schwerin
Seiffen
Sonnenberg
Stralsund
Suhl
Weimar
Wernigerode
Wittenberg
Wörlitz

5 punktów

Arnstadt
Eisenhüttenstadt
Eisleben
Freiberg
Gera
Gernrode
Görlitz
Gotha
Güstrow
Havelberg
Hoyerswerda

Ilmenau
Jena
Klingenthal
Lauscha
Lehnin
Markneukirchen
Mühlhausen
Neubrandenburg
Nordhausen
Oberwiesenthal
Orenienbaum
Olbernhau
Paulinzella
Rübeland
Rudolstadt
Saalfeld
Schleusingen
Schwaan
Stolpen
Thale
Wolfen
Wilhelm-Pieck-Stadt-Guben

E. SOCJALISTYCZNA REPUBLIKA RUMUNII

20 punktów

Braşov
Bucureşti
Cluj Napoca

Curtea de Argeş
Gura Humorului

Suceava
Tulces

10 punktów

Adamclisi
Alba Iulia
Baia Mare
Constanţa
Craiova

Giurgiu
Hunedoara
Iaşi
Lacul Reşu (jez. i przełom)
Mamaia
Orşova (Żelazna Brama)
Sibiu
Tfrgovişte
Tfrgu Mureş
Turnu Măgurele

5 punktów

Agapia
Arad
Arbore
Băile Herculane
Bistriţa
Bran
Cîmpina-Bresza
Cîmpina-Doftana
Cîmpulung
Dej
Deva
Eforie
Haţeg
Humor

Hunedoaara
Istria
Mangalia
Minastirea Neamţ
Moldoviţa
Monastyry Bukowiny
Monastyry okolicy Tîrgu Neamţ Arbore
Peştera (jaskinie)
Petroşei
Piatra Neamţ
Ploieşti
Rîşnov
Satu Mare
Scările Bicazului (przełom)
Secu
Sighisoara
Sinsîa
Slobozia (jez. Aman)
Sovata
Suceviţa
Svîntu Gheorghe
Tîrgu Jiu
Turda
Turnau Posu
Turnu Severin
Văratac

F. WĘGIERSKA REPUBLIKA LUDOWA

20 punktów

Budapest
Eger
Péca
* Debrecen – Nagyerdö – Kortobágy.
* Dunakanyar – Esztergom, Visegrád, Dobogókö.
* Soproni Hegység – Sopron, Fertörakos, Fertöd.
* Miskolc – Miskolctapolca-Barla Ngfürdö, Baradla Barlang.
* Zempléni Hegyek – Sárospatak, Széphalom, Sátoraljaujhely.
* Zempléni Hegyek – Hollóháza, Telkibánya, Füzér.
"*" za zwiedzanie poszczególnych miejscowości – 5 punktów.

10 punktów

Aquincum, Rómsi fürdó
Badacsony, Távédelmi körzet
Györ
Hajduszoboszló
Keszthely

Köszeg
Olajipari muzeum
Pannónhalma, könyvtár
Szentendre
Szombathely
Tihany, Távédelmi körzet
Tiszalök
Tokaj
Veszprém
Zalaegerszeg, Göcsejés

5 punktów

Dunaujváros
Gyula
Herend
Héviz
Kecskemét

Kiskunhalas
Mezökövesd
Nagyvázsony
Pusztaszer
Salgótarján, Salgóvár
Siófok
Sümeg
Szarvas
Tapolca

G. ZWIĄZEK SOCJALISTYCZNYCH REPUBLIK RADZIECKICH

20 punktów

Buchara
Chiwa
Kijew

Leningrad
Moskwa
Odiessa
Rostow
Samarkanda
Wołgograd

10 punktów

Ałma-Ata
Aszchabad
Baku
Charkow
Jerewan
Frunze

Irkuck
Jałta
Kiszyniew
Lwow
Riga
Soczi
Tallinn
Taszkent
Tbilisi
Vilnius


5 punktów

Abakan
Bachczysaraj
Batumi
Bratsk
Chabarowsk
Cherson
Czerniowce
Fergana
Gagra

Kisłowodsk
Mecheta
Nowosibirsk
Ordżonikidze
Pietrodworiec
Piatigorsk
Picunda
Pskow
Puszkino
Rica
Smolensk
Suchumi
Suszenskoje
Suzdal
Togliatti
Ulianowsk
Urgencz


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA