>Kol. OTK ''1850 lat Kalisza''1.   Celem odznaki jest:

·    propagowanie wśród turystów wiedzy o historii i zabytkach Kalisza,

·    pogłębienie tożsamości narodowej turystów oraz umiłowania kraju ojczystego,

·    kształtowanie nawyku czynnego wypoczynku, kultury wycieczkowania oraz edukacji krajoznawczej.

2.   Odznaka została ustanowiona przez Komisję Turystyki Kolarskiej uchwałą Zarządu Kaliskiego Oddziału PTTK im. Stanisława Graevego, z dnia 23.01.2009 r.

3.   Odznaka jest jednostopniowa.

4.   Odznakę można zdobywać od 10 roku życia, w okresie od kwietnia 2009 r. do grudnia 2010 r.

5.   Zdobycie odznaki polega na przejechaniu rowerem 1850 km na terenie całego kraju.
Podczas wycieczek należy obowiązkowo odwiedzić Kalisz i zwiedzić niżej wymienione obiekty:

·    Gród Piastowski na Zawodziu,

·    ratusz (widok z wieży na starówkę),

·    baszta Dorotka z fragmentem murów obronnych,

·    Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej,

·    katedra p.w. św. Mikołaja,

·    bazylika p.w. NMP i św. Józefa,

·    kościół pobernardyński (ob. oo. Jezuitów) – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,

·    teatr im. Wojciecha Bogusławskiego,

·    most kamienny na Prośnie,

·    Park Miejski,

·    tzw. Rogatka Wrocławska,

·    pomnik książki.

6.   Podstawą do zdobycia odznaki jest złożenie w Oddziale PTTK w Kaliszu książeczki wycieczek kolarskich lub samodzielnie prowadzonej kroniki zawierającej trasy wycieczek oraz potwierdzenia pieczęciami zwiedzanych obiektów. W przypadku niemożności uzyskania potwierdzenia pieczęcią dopuszcza się wykonanie zdjęcia obiektu.

7.   Odznakę przyznaje zespół weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej przy Kaliskim Oddziale PTTK im. Stanisława Graevego, ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz. Odznaka (metalowa), której koszt wynosi 10 zł, jest do nabycia w biurze Oddziału na podstawie legitymacji, którą otrzyma zdobywający podczas weryfikacji.
W wyjątkowych przypadkach odznaka na wniosek Zarządu Oddziału PTTK może zostać nadana honorowo.

8.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2009 r.

9.   Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Kolarskiej Kaliskiego O/PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Kaliski Oddział PTTK
im. Stanisława Graevego
ul. Targowa 2, 62-800 Kalisz
tel./fax (0-62) 598-24-33
mobile: (+48) 509 360 171
http://www.pttk.kalisz.pl
e-mail: info@pttk.kalisz.pl