Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Celem odznaki jest:

  1. popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych „Szlaku Pętli Wielkopolskiej – 690,0 km” – żeglownego szlaku, rzek Warty i Noteci, Kanału Górnonoteckiego, Kanału Ślesińskiego, jeziora Gopło i jeziora Pątnowskiego. Poznawanie pomników przyrody, ciekawych miejsc i obiektów kultury materialnej na szlaku,

  2. promowanie turystyki wodnej (żeglarskiej, motorowodnej, kajakowej, wioślarskiej) na całym szlaku Pętli Wielkopolskiej i jej wpływu na gospodarczy rozwój miast leżących nad brzegami,

  3. popularyzowanie i wyróżnianie inicjatyw wzbogacających ofertę turystyczną oraz infrastrukturę nadbrzeżną (mariny, przystanie, pomosty, itp.) na całym szlaku Pętli Wielkopolskiej.

 2. Odznaka posiada dwa stopnie przyznawane niezależnie od siebie, stopniem szczególnym jest odznaka honorowa:

 3. Złota – przyznawana turystom wodnym, którzy na jachcie żaglowym, motorowym, kajaku, tratwie, łodzi wiosłowej lub innym sprzęcie pływającym przepłynęli szlak Pętli Wielkopolskiej w czasie jednej imprezy w danym roku,

 4. Srebrna – przyznawana turystom wodnym jak wyżej, którzy przepłynęli cały szlak Pętli Wielkopolskiej w odcinkach rozłożonych na kilka sezonów turystycznych,

 5. Honorowa – przyznawana dla osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, podmiotów samorządowych oraz związków gmin, które w swym działaniu popularyzują walory krajoznawcze oraz wykorzystanie rzeki i przyczyniają się do jej turystycznego zagospodarowania.

 1. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym może zdobyć uczestnik rejsu przedstawiając prawidłowo wypełniony dzienniczek lub kronikę udokumentowaną zdjęciami, pieczątkami zwiedzanych obiektów wg wykazu będącego załącznikiem do regulaminu.

 2. Odznakę w stopniu złotym i srebrnym przyznaje na podstawie przedstawionej kroniki-dzienniczka i prowadzi ewidencję Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

 3. Odznaki stopnia złotego są numerowane i posiadają legitymacje.

 4. Odznaki stopnia honorowego przyznaje Centrum Turystyki Wodnej PTTK na wniosek osób fizycznych lub prawnych.

 5. Postanowienia końcowe:

  1. odznaka została ustanowiona przez Zarząd Główny PTTK Uchwałą Nr 409/XVI/2009 dnia 30.05.2009 r. i przyjęta do rozpowszechniania przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK,

  2. dystrybucję odznak prowadzić będzie Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz Oddział PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy,

  3. dzienniczek Odznaki „Szlak Pętli Wielkopolskiej – 690,0 km” można będzie nabyć w Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Oddziale PTTK przy Klubie POW w Bydgoszczy,

  4. za rejsy odbyte w latach poprzednich odznaki będą weryfikowane zgodnie z niniejszym regulaminem.

Załącznik nr 1
do Regulaminu OTK „Szlak Pętli Wielkopolskiej – 690,0 km”

Wzór Odznaki

Odznaka Odznaka Odznaka

Złota

Srebrna

Honorowa

Załącznik nr 2
do Regulaminu OTK „Szlak Pętli Wielkopolskiej – 690,0 km”

Miejsca potwierdzeń trasy rejsu do OTK „Szlak Pętli Wielkopolskiej – 690,0 km”

Podróż możemy rozpocząć w dowolnie wybranym, najdogodniejszym dla siebie, miejscu na Szlaku Pętli Wielkopolskiej. Oto tylko przykładowe zestawienie miejsc, przez które będziemy przepływać.

 1. Bydgoszcz – Kanał Górnonotecki.
 2. Łabiszyn.
 3. Barcin.
 4. Pakość.
 5. Kruszwica.
 6. Jezioro Gopło.
 7. Kanał Ślesiński.
 8. Ślesin.
 9. Jezioro Pątnowskie.
 10. Konin.
 11. Ląd.
 12. Pyzdry.
 13. Nowe Miasto nad Wartą.
 14. Śrem.

 1. Poznań.
 2. Oborniki.
 3. Sieraków.
 4. Międzychód.
 5. Skwierzyna.
 6. Santok.
 7. Drezdenko.
 8. Krzyż Wielkopolski.
 9. Wieleń.
 10. Czarnków.
 11. Ujście.
 12. Nakło nad Notecią.
 13. Kanał Bydgoski.
 14. Bydgoszcz.

 1. oraz każde inne potwierdzenie z trasy podróży (muzeum, stacja paliwowa, sklep, inne) ułatwiające weryfikacje rejsu, ważne szczególnie przy pokonywaniu trasy podczas kilku sezonów nawigacyjnych.

W przypadku rejsu zorganizowanego, Komandor Rejsu potwierdza przebytą trasę.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK
ul. Jana Kasprowicza 40
01-781 Warszawa
tel. (22) 254-85-95
http://www.ktz.pttk.pl
e-mail: ktz@pttk.pl