Odznaka 1. Odznaka została ustanowiona przez Turystyczny Klub Motorowy „Zryw” PTTK Oddział „Sudetów Wschodnich” w Prudniku.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa.

 3. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku.

 4. Odznaka jest jednostopniowa.

 5. Przez zdobycie odznaki rozumie się zwiedzanie miejsc, gdzie znajdują się ogólnie dostępne figury św. Floriana. Nie dotyczy innych postaci św. Floriana jak: płaskorzeźb, obrazów i fresków.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest:

  1. odwiedzenie 25 postaci św. Floriana,

  2. udokumentowanie tego wklejonej do książeczki lub zeszytu fotografii postaci św. Floriana wraz ze zdobywcą i opisem miejsca,

  3. potwierdzenie pobytu w 2. kościołach pw. św. Floriana.

 7. Weryfikację i rejestr prowadzi Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich” w Prudniku, ul. Tadeusza Kościuszki 56, 48-200 Prudnik – TKM „Zryw”.

 8. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę ze znaczkami pocztowymi na poleconą przesyłkę zwrotną.

 9. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do TKM „Zryw” PTTK Oddział „Sudetów Wschodnich” w Prudniku.

 10. Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK nr 11/2006 w dniu 8 listopada 2006 r.

Odznaka przedstawia kamienny posąg św. Floriana z Chrzelic (gm. Biała, pow. prudnicki, woj. opolskie), który prawdopodobnie został postawiony na początku 2 połowy XIX w.

ŻYWOT ŚW. FLORIANA

Św. Florian z Lorch był rzymskim urzędnikiem z końca III w. naszej ery. Później został legionistą, a nawet i ich dowódcą. Podczas prześladowań chrześcijan za panowania Dioklecjana podtrzymywał na duchu swych współwyznawców. W Górnej Austrii został schwytany i skazany na biczowanie i tortury, gdyż nie wyrzekł się wiary. Widząc jednak niezachwianą postawę Floriana, namiestnik kazał zawiesić mu kamień na szyi i zrzucić z mostu na rzece Anizie (Enns). Działo się to w roku 304 dnia 4 maja.

Atrybuty: przedstawiany jako rycerz rzymski w zbroi, w ręku chorągiew i naczynie z wodą, palący się dom; czasem kamień młyński u szyi; orzeł.

Święty ten jest patronem chroniącym przed pożarami i nieurodzajem, a więc straży pożarnej, hutników, kominiarzy i Krakowa.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Turystyczny Klub Motorowy „Zryw”
Oddział PTTK „Sudetów Wschodnich”
ul. Tadeusza Kościuszki 56
48-200 Prudnik
tel. (0-77) 436-39-41
http://prudnik.pttk.pl
e-mail: biuro@prudnik.pttk.pl