Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaRok 1386. Wielki Książę Litewski Władysław II Jagiełło decyduje się na wyjazd do Królestwa Polskiego, aby przyjąć chrzest, poślubić królową Jadwigę i zostać królem. Po przekroczeniu granicy polsko-litewskiej przybywa do Lublina, gdzie rycerstwo zgromadzone na zjeździe wybiera go na kandydata do korony. Zawiązana wówczas unia otwiera przed księciem drogę do tronu polskiego. Wraz z licznym orszakiem podąża więc Jagiełło do Krakowa – ówczesnej stolicy Królestwa Polskiego.

Od tej wyprawy rozpoczyna się historia szlaku królewskiego, zwanego od nazwiska założyciela „Jagiellońskim". Tą drogą zmierzali urzędnicy, dyplomaci, kupcy, artyści i zwykli śmiertelnicy, a obecnie zapraszamy krajoznawców i turystów do odwiedzenia miejscowości leżących na szlaku, poznając walory krajoznawcze ich zabytków.

„Szlak Jagielloński”, trasami Kraków – Lublin – Wilno, lub w kierunku przeciwnym, przebyli m.in.:

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów ze „Szlakiem Jagiellońskim”.

 2. Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy.

 3. Na poszczególne stopnie odznaki należy zwiedzić zabytki w miejscowościach na następujących trasach:

  • na stopień popularny – trasa „A”,

  • na stopień brązowy – trasa „B”,

  • na stopień srebrny – trasa „C”,

  • na stopień złoty – trasa „D”,

  • na stopień honorowy – trasa „E”.

 4. Czas zdobywania odznaki na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 5. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i fotografii z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 6. Na pierwszej stronie Kroniki Odznaki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

 7. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 8. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm 6.

 9. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 10. O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

 11. Obiekty proponowane do zwiedzania są wymienione w Załączniku do regulaminu.

 12. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

 13. Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 2/2013 z dnia 19.02.2013 r. i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Poznaj Szlak Jagielloński”

Do przyznania odznaki w stopniu popularnym należy przejść, przejechać odcinek Szlaku Jagiellońskiego, na trasie „A”, zwiedzając zabytki w miejscowościach:

Kraków – Kocmyrzów – Luborzyca – Proszowice – Chruszczyna – Podolany – Wiślica – Busko-Zdrój – Szydłów – Łagów – Annopol.

Do przyznania odznaki w stopniu brązowym należy odwiedzić miejscowości odcinka Szlaku Jagiellońskiego, na trasie „B”, zwiedzając zabytki w miejscowościach:

Kraków – Mogiła – Igołomia – Wawrzeńczyce – Nowe Brzesko – Koszyce – Opatowiec – Nowy Korczyn – Świniary – Pacanów – Połaniec – Koprzywnica – Sandomierz – Zawichost – Annopol.

Do przyznania odznaki w stopniu srebrnym należy odwiedzić miejscowości na trasie „C”:

Annopol – Dzieszkowice – Urzędów – Bełżyce – Lublin – Firlej – Kock – Radzyń Podlaski – Międzyrzec Podlaski – Mielnik.

Do przyznania odznaki w stopniu złotym należy odwiedzić miejscowości na trasie „D”:

Annopol – Gościeradów – Kraśnik – Strzechowice – Lublin – Łuszczów – Łęczna – Kolechowice – Ostrów Lubelski – Parczew – Polubicze – Wisznice – Rossosz – Łomazy Piszczac – Terespol.

Do przyznania odznaki w stopniu honorowym należy odwiedzić zabytki w miejscowościach na trasie „E”:

Terespol – Zalesie – Biała Podlaska – Mielnik Radziwiłłówka – Biała Podlaska – Narew Krynki – Białystok Augustów – Ogrodniki.

Dopuszcza się dowolność w kolejności zwiedzania tras. Każdą zwiedzoną trasę zalicza się do danego stopnia odznaki w kolejności zwiedzania, np. po zwiedzeniu trasy „D”, można otrzymać odznakę w stopniu popularnym itp. Trasy nie mogą się powtarzać.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl