Odznaka   Odznaka   Odznaka1.   Odznaka ma na celu popularyzacje walorów krajoznawczych i turystycznych dawnego pogranicza.

2.   O odznakę ubiegać się może każdy, kto ukończył 10 rok życia i odbył wycieczki po dawnym pograniczu pieszo, rowerem, kajakiem lub konno.

3.   Przy zdobywaniu odznaki obowiązują regulaminy odznak: OTP, KOT, TOK i JOT w tym przebycie 10 km po szlakach turystycznych:

Szlaki rowerowe

·    Rowerem Przez Powiaty (czerwony) Bolesławiec – Dzietrzkowice 24 km

·    Łącznik do Siemianic (czarny) Chróścin GA – Siemianice 2,5 km

Szlaki piesze

·    Wielkopolski Szlak Żółty Gola – Siemianice 14 km

·    Przez Pięć Rezerwatów Przyrody (niebieski) Byczyna – Podbolesławiec 16 km

Szlaki konne

·    Wokół Chróścina (pomarańczowy) 10 km

·    Im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (pomarańczowy) Dzietrzkowice – Węgielnica – Kolonia Bolesławiec – Chróścin 18 km

Szlak kajakowy

·    Dzietrzkowice – Bezula – Bolesławiec – rzeka Prosna 20 km

4.   Odznaka „Pogranicze Polsko-Niemieckie 1918-1939” jest odznaką trzystopniową:

·    złota – 150 pkt.

·    srebrna – 100 pkt.

·    brązowa – 50 pkt.

5.   Odznakę zdobywamy w ciągu jednego roku.

6.   Punkty za zwiedzanie miejscowości:

Lp.

Miejscowość

Liczba
punktów

a.

Byczyna

35

b.

Bolesławiec

30

c.

Siemianice

15

d.

Łubnice

10

e.

Gołkowice

10

f.

Chróścin

10

g.

Dzietrzkowice

10

h.

Wójcin

10

i.

Gola

5

j.

Wesoła

5

k.

Chróścin

5

l.

Kolonia Bolesławiec

5

7.   Punkty zdobyte na odznakę winny być potwierdzone przez przodowników turystyki kwalifikowanej, przewodnika, instytucje organizujące wycieczki lub pieczątkami instytucji na przebytej trasie.

8.   Obowiązuje karta potwierdzeń.

9.   Sprawy weryfikacji i przyznanie odznaki powierza się Oddziałowemu Referatowi Weryfikacyjnemu.

10. Interpretacja regulaminu należy do Oddziału PTTK Ziemia Wieruszowska w Wieruszowie.

11. Regulamin został zatwierdzony przez Komisje Krajoznawczą ZG PTTK i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemia Wieruszowska” w Wieruszowie
ul. Ludwika Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów
tel. (+48) 691 537 093
http://ziemia-wieruszowska.pl
e-mail: z_w@poczta.onet.pl