OdznakaMariusz Zaruski: marynarz, taternik, pisarz, generał brygady, pionier żeglarstwa w Polsce i wychowania morskiego.

1.   Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z działalnością i osiągnięciami Mariusza Zaruskiego.

2.   Odznaka jest jednostopniowa.

3.   Do zdobycia odznaki należy zwiedzić 15 miejscowości położonych na terenie kraju wymienionych w Załączniku do regulaminu odznaki.

4.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

5.   Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z miejscowości, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

6.   Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.

7.   Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

8.   Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 Chełm – 6.

9.   Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

10. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.

11. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 4/2010 z dnia 24.10.2010 r. Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

Załącznik do Regulaminu Odznaki

 1. Dumanów k. Kamieńca Podolskiego – miejsce urodzenia 31.01.1867 r.

 2. Mohylew Podolski – nauka w prywatnej szkole powszechnej.

 3. Kamieniec Podolski – nauka w gimnazjum rosyjskim.

 4. Odessa – studia matematyczno-fizyczne na Uniwersytecie.

 5. Archangielsk – zsyłka za działalność patriotyczną, ukończenie Szkoły Morskiej.

 6. Daleki Wschód – Syberia, Chiny, Japonia, Indie, Egipt, Syria podczas wakacji, jako wolontariusz, odbywał podróże egzotyczne do tych krajów.

 7. Kraków – nauka w Akademii Sztuk Pięknych w latach 1901-1906.

 8. Zakopane – w 1907r. pobyt z powodu złego stanu zdrowia.

 9. Nowy Targ – w 1918 r. był komendantem wojskowym Nowego Targu i rejonu tatrzańskiego.

 10. Jastarnia – od 1929 r. pełnił obowiązki kierownika i głównego instruktora Ośrodka Wyszkolenia Żeglarskiego.

 11. Wejherowo – organizował kursy dla harcerskich drużyn wodniackich.

 12. Gdynia – Basen Jachtowy im. M. Zaruskiego.

 13. Gdynia – pomnik M. Zaruskiego.

 14. Łódź – Park im. M. Zaruskiego na Stokach.

 15. Łódź – obelisk M. Zaruskiego.

 16. Łódź – nazwa ulicy im. M. Zaruskiego.

 17. Łódź – Gimnazjum nr.19,im. M. Zaruskiego.

 18. Łódź – Szkoła Podstawowa nr 141, im. M. Zaruskiego.

 19. Bydgoszcz – nazwa ulicy w Fordonie, Osiedle Tatrzańskie.

 20. Bielsko-Biała – Szkoła Podstawowa nr 37 im. M. Zaruskiego.

 21. Gdańsk – Gimnazjum im. M. Zaruskiego.

 22. Gdańsk – Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Zaruskiego.

 23. Gdynia – Zespół Szkół nr 3,im. M. Zaruskiego.

 24. Ińsk – Gimnazjum Publiczne im. M. Zaruskiego.

 25. Kolbudy k. Gdańska – Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego.

 26. Poznań – Gimnazjum nr 44,im. M. Zaruskiego.

 27. Puck – Szkoła Podstawowa im. M. Zaruskiego.

 28. Sosnowiec – Oddział PTTK im. M. Zaruskiego.

 29. Ustka – Gimnazjum im. M. Zaruskiego.

 30. Warszawa – Stołeczny Oddział Wojskowy PTTK im. M. Zaruskiego.

 31. Warszawa – Staromiejskie Koło Terenowe PTTK na Runku Starego Miasta im. M. Zaruskiego.

 32. Warszawa – Gimnazjum im. M. Zaruskiego.

 33. Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 53 im. M. Zaruskiego.

 34. Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 231 im. M. Zaruskiego.

 35. Wrocław – Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Zaruskiego.

 36. Zakopane – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Zaruskiego.

 37. Zakopane – Dom Turysty im. M. Zaruskiego.

 38. Zakopane – w 1997 r. z inicjatywy ZHP prochy gen. M. Zaruskiego przeniesiono na cmentarz na Pęskowym Brzysku.

 39. „Generał Zaruski” – flagowy żaglowiec szkoleniowy LOK, pływający po Bałtyku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie
ul. Lubelska 139 D/15
22-109 Chełm 6
tel. (0-82) 565-59-67
mobile: (+48) 507 324 323, 600 970 932
http://ow_chelm.pttk.pl
e-mail: ow_pttk_chelm@op.pl