Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka została ustanowiona przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie w 2009 roku.

 2. Celem odznaki jest:

  • upamiętnienie wojskowych i cywilnych ofiar powstania warszawskiego,

  • dotarcie z informacją o powstaniu warszawskim do jak najszerszego grona turystów,

  • promocja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK.

 3. Odznaka posiada sześć stopni:

  • „Mały Powstaniec”,

  • popularny,

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty,

  • „Gloria Victis”.

 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. lat.

 2. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni (nie dotyczy odznaki „Mały Powstaniec”).

 3. Odznakę „Mały Powstaniec” mogą zdobywać wyłącznie dzieci do lat 12.

 4. Warunkiem zdobycia odznaki „Mały Powstaniec” jest zwiedzenie minimum 5 miejsc związanych z najmłodszymi uczestnikami powstania warszawskiego zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu lub przebycie trasy TRInO nr 1/w/18.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu popularnym jest zwiedzenie minimum 10 klasycznych miejsc związanych z powstaniem warszawskim zamieszczonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu lub przebycie trasy TRInO nr 1/w/18 oraz zwiedzenie Muzeum Powstania Warszawskiego.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie dowolnego obwodu AK lub rejonu (grupy rejonów) VII Obwodu „Obroża” wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.

 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 2 obwodów AK lub rejonów (grupy rejonów) VII Obwodu „Obroża” wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.

 8. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 3 obwodów AK lub rejonów (grupy rejonów) VII Obwodu „Obroża” wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.

 9. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu „Gloria Victis" jest zwiedzenie wszystkich 8 obwodów i rejonów AK wg podziału z dnia 1 sierpnia 1944 roku.

 10. Za zwiedzenie obwodu lub rejonu (grupy rejonów) VII Obwodu „Obroża” przyjmuje się odwiedzenie na jego obszarze miejsc wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu w liczbie podanej w tabeli.

 11. Za zwiedzenie obwodu uznaje się także przebycie związanej z nim trasy TRInO. Materiały do przebycia poszczególnych trasy można pobrać ze strony: http://trino.pttk.pl/trasy – zakładka „Warszawa”.

 12. Przynajmniej 80% obiektów wymaganych do zwiedzenia w ramach obwodu/rejonu powinno pochodzić z wykazu stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Pozostałe obiekty mogą być wybrane według uznania zdobywającego odznakę, pod warunkiem udokumentowania ich związku z powstaniem warszawskim i występowania na terenie tegoż obwodu/rejonu.

 13. Obiekt raz zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.

 14. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, (np. płyta CD lub pendrive).

 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, rok urodzenia oraz miejsce zamieszkania zdobywającego odznakę, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. własnoręcznie wykonane zdjęcie obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.

 3. Odznakę weryfikuje i dystrybuuje Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres do korespondencji skr. pocztowa 31, 00-001 Warszawa 1, e-mail: weryfikat@om.pttk.pl).

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz wykaz obiektów opracował Radosław Smyk, a zaktualizowali Dariusz Mazurek i Szymon Bijak.

 2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie w dniu 21 lutego 2022 r. Tracą moc wcześniejsze regulaminy Odznaki Krajoznawczej „Śladami Powstania Warszawskiego”.

 3. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie kolejnego stopnia odznaki przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, mogą ukończyć je według poprzedniej wersji regulaminu. Każdy kolejny stopień zdobywa się już według zaktualizowanego regulaminu.

Obwód/Rejon

Minimalna wymagana liczba
miejsc do zwiedzenia
w obwodzie/rejonie

I Obwód Śródmieście

40

II Obwód Żoliborz (TRInO nr 5/w/18)

20

III Obwód Wola (TRInO nr 3/w/18)

20

IV Obwód Ochota + VIII Samodzielny Rejon Okęcie (TRInO nr 4/w/18)

15 (11 + 4)

V Obwód Mokotów (TRInO nr 10/w/18)

20

VI Obwód Praga (TRInO nr 2/w/19)

15

VII Obwód Obroża (powiat warszawski)

 • I Rejon Legionowo + II Rejon Marki + III Rejon Rembertów

10

 • IV Rejon Otwock

10

 • V Rejon Piaseczno

10

 • VI Rejon Pruszków + VII Rejon Ożarów

10

 • VIII Rejon Młociny (w tym Puszcza Kampinoska)

10

Ogółem:

180

Załączniki
Wykaz miejsc związanych z powstaniem warszawskim
do zwiedzenia przy zdobywaniu Odznaki Krajoznawczej
„Śladami Powstania Warszawskiego ”

Regulamin OK „Śladami Powstania Warszawskiego”
(obowiązujący w latach 2009-2021)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl