Odznaka   Odznaka   OdznakaPostanowienia ogólne

 1. W związku ze zbliżającą się 75. rocznicą wybuchu II wojny światowej Oddział Stołeczny PTTK w Warszawie ustanawia OTK „Warszawa – Wrzesień 1939”.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie najszerszych rzesz turystów, a zwłaszcza młodzieży do zdobywania wiedzy o ważnym fragmencie naszej historii oraz popularyzację miejsc związanych z Wrześniem 1939 na terenie Warszawy.

 3. Pomysłodawcą oraz autorem regulaminu i wizerunku odznaki jest Klub Turystyczno-Krajoznawczy PTTK „Varsovia”.

 4. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.

 5. Ustanawia się trzy stopnie odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności: brązowa, srebrna i złota.

 6. Każdy obiekt może być zaliczony do zdobywania tylko jednego stopnia odznaki.

 7. Integralną częścią regulaminu jest załącznik nr 1 z wykazem miejsc i obiektów do zwiedzania.

Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę może zdobyć każdy kto ukończył 10 lat i spełni warunki określone niniejszym regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Czas zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.

 3. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych i zbiorowych wędrówek po Warszawie.

 4. Poznanie każdego obiektu powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w książeczce turystyki kwalifikowanej, lub samodzielnie prowadzonym dzienniczku (kronice) potwierdzonym przez prowadzącego wycieczkę. W przypadku wycieczek indywidualnych turysta powinien potwierdzić fakt zwiedzenia danego obiektu pieczątką, lub w inny sposób, np. wykonane zdjęcie, film itp.

 5. Wykaz obiektów (ogółem 150), w podziale na dzielnice Warszawy na poszczególne stopnie odznaki zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie minimum 30 obiektów położonych na terenie co najmniej trzech dzielnic, w tym obowiązkowo:

  • Fort Mokotów (dzielnica Mokotów),

  • Barykada, ul. Grójecka / ul. Opaczewska (dzielnica Ochota).

 7. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie minimum 35 obiektów położonych na terenie co najmniej czterech dzielnic, w tym obowiązkowo:

  • Fort Czerniaków (dzielnica Mokotów),

  • Barykada, ul. Wolska (dzielnica Wola).

 8. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie minimum 40 obiektów położonych na terenie co najmniej pięciu dzielnic, w tym obowiązkowo:

  • Fort Bema (dzielnica Bemowo),

  • barykada al. Jerzego Waszyngtona / ul. Międzyborska (dzielnica Praga Południe).

Weryfikacja

 1. Weryfikację odznaki dokonuje Referat Weryfikacji Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie na podstawie książeczki, lub kroniki zawierającej potwierdzenie spełnienia warunków dla odpowiedniego stopnia odznaki.

 2. Książeczki lub kroniki należy składać osobiście, ewentualnie nadsyłać na adres: Oddział Stołeczny PTTK im. Aleksandra Janowskiego, ul. Solec 18/20, 00-410 Warszawa, tel. (22) 635-27-52.

 3. W wyżej wymienionym miejscu będzie można nabyć odznaki.

 4. Turyści przysyłający książeczkę na podany adres drogą pocztową, załączają zaadresowaną kopertę ze znaczkiem na przesyłkę zwrotną. Odznakę można otrzymać pocztą – koszt odznaki i przesyłki pokrywa kupujący.

Postanowienia końcowe

 1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego Oddziału Stołecznego PTTK.

 2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Stołecznego PTTK w dniu 22 kwietnia 2013 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 3. Oddział Stołeczny PTTK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas zdobywania odznaki.

 4. Wzór książeczki z przykładowymi wpisami:

Nr
kolejny

Data
wycieczki

Nr wg
regulaminu

Ulica, nazwa obiektu, opis

Potwierdzenie

1.

3.09.2013

A.I.6

ul. Racławicka 99, Fort Mokotów, teren Radiostacji W-wa II


2.

7.10.2013

B.III.4

al. Jerzego Waszyngtona, róg ul. Grenadierów, obelisk
poświęcony żołnierzom 21 PP „Dzieci Warszawy”


Bibliografia:

 1. „Warszawa we wrześniu 1939 roku. Obrona i życie codzienne” pod redakcją naukową Czesława Grzelaka, Wydawnictwo „Rytm”, Warszawa 2004.

 2. Bartoszewski Władysław: „1859 dni Warszawy”, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2008.

 3. Majewski Jerzy: Przewodnik – Warszawa 1939, Gazeta Wyborcza z dnia 1.09.2009 (dodatek).

 4. Porwit Marian: „Obrona Warszawy. Wrzesień 1939”, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 1959.

 5. Ludwik Głowacki: „Obrona Warszawy i Modlina 1939”, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985.

 6. Obrona Warszawy 1939, Wydawnictwo MON, Warszawa 1984.

 7. Indeks ulic Warszawa 1939 – Internet.

 8. Książka telefoniczna Warszawy 1938/39 PAST – Internet.

Pomysł odznaki oraz regulamin opracował Jan Piwnik.

Projekt graficzny odznaki Włodzimierz Majdewicz.

Klub PTTK „Varsovia”
Warszawa 22 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1

Wykaz miejsc i obiektów
związanych z warszawskimi śladami Kampanii Wrześniowej 1939 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Stołeczny PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
ul. Mikołaja Kopernika 30, lok. 522
00-336 Warszawa
tel./fax (22) 635-27-52
http://www.stolecznypttk.pl
e-mail: pttk_stoleczny@wp.pl