OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka jest wyróżnieniem za znajomość historii, zabytków kultury i przyrody oraz walorów krajoznawczych „Ziemi Piaseczyńskiej”.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Zdobywać odznakę mogą osoby, które ukończyły siódmy rok życia.

 4. Odznakę przyznaje Kapituła Odznaki przy Oddziale PTTK w Piasecznie.

II. WARUNKI ZDOBYCIA ODZNAKI

 1. Potwierdzeniem zwiedzania obiektów wymaganych do zdobycia Odznaki są:

  1. książeczki odznak turystyki kwalifikowanej z potwierdzonym zwiedzaniem obiektu,

  2. potwierdzenia przewodników, przodowników, instruktorów krajoznawstwa oraz nauczycieli prowadzących wycieczki szkolne,

  3. kronika (prowadzona w sposób dowolny) zawierająca opis, potwierdzenia zwiedzania obiektów - pieczątki, bilety wstępu, zdjęcia, kasety wideo, CD-ROM. Wszystkie dokumenty po zweryfikowaniu, będą zwracane osobom zdobywającym Odznakę.

 2. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.

 3. Punkty uzyskane za wycieczki krajoznawcze, odbywane w ramach zdobywania Odznaki Krajoznawczej Ziemi Piaseczyńskiej mogą być zaliczone na odpowiednie odznaki krajoznawcze i turystyki kwalifikowanej PTTK.

 4. Z podanego kanonu krajoznawczego obiektów Ziemi Piaseczyńskiej należy wybrać i zwiedzić wymaganą liczbę obiektów danego rodzaju.

 5. Obowiązkowo należy zwiedzić zamek w Czersku.

Tematyka

Ilość obiektów:

W Kanonie

Wymagana

Architektura

46

20

Muzea i miejsca pamięci narodowej

22

10

Przyroda

21

10

Obiekty

13

6

RAZEM:

102

46

 1. Turysta, który spełnił wszystkie wymagania przedstawia potwierdzenia Kapitule Odznaki w Oddziale PTTK w Piasecznie, Pl. Piłsudskiego 3, 05-500 Piaseczno. Po weryfikacji turysta ma prawo odebrać złożoną dokumentację lub otrzymać zwrot pocztą, po załączeniu zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkami pocztowymi.

 2. Po zweryfikowaniu dokumentacji Kapituła wystawi legitymację Odznaki, która upoważnia do jej nabycia w Oddziale PTTK w Piasecznie.

III. KANON OBIEKTÓW KRAJOZNAWCZYCH DO ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ ZIEMI PIASECZYŃSKIEJ

 1. ZABYTKI ARCHITEKTURY (46)

  • Brześce – dwór z XVIII w.;

  • Czersk – średniowieczny układ urbanistyczny, kościół z XIX w. Przemienienia Pańskiego;

  • Derdy – ośrodek zakonny – miejsce pobytu Św. Faustyny;

  • Drozdy – dwór z aleją grabową;

  • Góra Kalwaria – kościół parafialny i klasztor pobernardyński Niepokalanego Poczęcia NMP, kaplica Św. Antoniego, kościół „Na Górce” Podwyższenia Krzyża Św., kolegium pijarów (DPS), ratusz i dawne kramy, tzw. „Pałac Biskupi” – d. Sąd Pokoju, Dom Modlitwy i dwór cadyka, kościół „Na Mariankach” Opatrzności Bożej;

  • Jastrzębiec – zespół dworsko-parkowy;

  • Jazgarzew – kościół parafialny Św. Rocha;

  • Jeżewie – dwór XIX w. otoczony parkiem krajobrazowym;

  • Konstancin-Jeziorna – wille przy ul. Sienkiewicza, Żeromskiego i Batorego, kościół Wniebowstąpienia NMP, kościół MB Anielskiej, „Emaus” – ośrodek metodystów w Klarysewie;

  • Lesznowola – dwór z XVIII w., kapliczka przydrożna z XVIII w. (przy kaplicy);

  • Many – dwór z 1928 r. z parkiem i aleją dojazdową;

  • Mroków – zespół dworski z XVIII W.;

  • Obory – zespół dworski;

  • Pawłowice – dwór z ok. 1880 r. z parkiem krajobrazowym;

  • Piaseczno – kościół Św. Anny, stara plebania, ratusz, dworek – tzw. „Poniatówka”;

  • Prażmów – kościół Św. Franciszka z Asyżu, dwór z 1820 r.;

  • Rembertów – drewniany kościół Św. Jana Chrzciciela z 1740 r., drewniana dzwonnica z XIX w.;

  • Słomczyn – kościół Św. Zygmunta;

  • Sobików – drewniana dzwonnica z XVIII w.;

  • Stara Iwiczna – kościół Zesłania Ducha Świętego;

  • Szczaki – dwór, kościół

  • Tarczyn – kościół Św. Mikołaja z XVI w., dawny zajazd;

  • Turowice – zespół dworski z parkiem krajobrazowym, ciekawy dom z mansardowym dachem;

  • Zalesie Górne – kościół Św. Huberta, willa „Zalesianka”.

 2. MUZEA I MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ (23)

  • Cieciszew – pomnik z 1863 r., cmentarz parafialny, miejsce po dawnym kościele;

  • Czersk – cmentarz parafialny;

  • Góra Kalwaria – zespół cmentarzy, pomnik Józefa Piłsudskiego nad Wisłą, prywatne muzeum etnograficzne;

  • Jazgarzew – cmentarz parafialny;

  • Konstancin-Jeziorna – muzeum papiernictwa, cmentarz parafialny;

  • Magdalenka – pomnik i groby rozstrzelanych w 1943 r.;

  • Piaseczno – cmentarz parafialny, muzeum miejskie;

  • Piskórka – pomnik poległych żołnierzy AK;

  • Prażmów – cmentarz parafialny;

  • Sobików – pomnik Felicjana Kozłowskiego (przy kościele), cmentarz parafialny;

  • Stefanów – pomnik rozstrzelanych w 1943 r.;

  • Tarczyn – cmentarz parafialny;

  • Wólka Pęcherska – cmentarz wojskowy z I Wojny Światowej;

  • Żabieniec – pomniki na „Zimnych Dołach”.

 3. OBIEKTY PRZYRODNICZE (21)

  • Rezerwat Chojnów,

  • Rezerwat Las Pęcherski,

  • Rezerwat Łoś,

  • Rezerwat Łęgi Oborskie,

  • Rezerwat Obory,

  • Rezerwat Olszyna Łyczyńska,

  • Rezerwat Pilawski Grąd,

  • Rezerwat Skarpa Jeziorki,

  • Rezerwat Skarpa Oborska,

  • Rezerwat Uroczysko Stephena,

  • Rezerwat Biele Chojnowskie,

  • Rezerwat Łachy Brzeskie,

  • Rezerwat Wyspy Świderskie – na granicy powiatu,

  • Rezerwat Wyspy Zawadowskie,

  • Rezerwat Las Kabacki – na granicy powiatu,

  • Czersk – pomnik przyrody Jezioro Czerskie,

  • Góra Kalwaria – punkt widokowy nad Doliną Wisły,

  • Pawłowice – ponad 300-letni dąb w parku,

  • Piaseczno – zabytkowa aleja lipowa, wydmy – tzw. „Górki Szymona”,

  • Ujście rzeki Jeziorki do Wisły i skrzyżowanie rzek Jeziorki i Wilanówki.

 4. OBIEKTY KRAJOZNAWCZE (13)

  • Chojnów – gospodarstwo agroturystyczne – folwark pracy twórczej „Tradycja”;

  • Konstancin-Jeziorna – Park Zdrojowy (z tężnią), zespół zabudowań fabryki papieru, stacja „Ciuchci” w Klarysewie;

  • Linin – wiatrak z 1854 r.;

  • Łazy – maszt radiostacji raszyńskiej;

  • Piaseczno – dworzec „Ciuchci”, stacja „Ciuchci” w Zalesiu Dolnym;

  • Tarczyn – stacja „Ciuchci”;

  • Zalesie Górne – OWS „Wisła”;

  • Zawodne – drewniany młyn na Jeziorce;

  • Złotokłos – stacja „Ciuchci”;

  • Żabieniec – Instytut Rybactwa Śródlądowego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja Regulaminu Odznaki Krajoznawczej Ziemi Piaseczyńskiej należy do Kapituły Odznaki.

 2. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Piasecznie w dniu 02.06.2004 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Piasecznie
Pl. Piłsudskiego 3
05-500 Piaseczno
tel./fax (0-22) 756-78-57
http://piaseczno.pttk.pl
e-mail: biuro@piaseczno.pttk.pl