OdznakaPostanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Grodziska Mazowsza” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

 2. Celem odznaki jest:

  1. zachęcenie do poznawania grodzisk na terenie Mazowsza, jako mało znanych a wyjątkowo ciekawych świadków historii tego regionu Polski,

  2. popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK.

 3. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

 4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

 5. Odznaka jest jednostopniowa.

 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest poznanie 10 obiektów-grodzisk z terenu Mazowsza (w obecnych jak i historycznych jego granicach), w tym co najmniej 6 z listy stanowiącej załącznik do Regulaminu.

Weryfikacja

 1. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.

 2. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje:

  • imię i nazwisko, data urodzenia oraz miejsce zamieszkania zdobywającego odznakę,

  • nazwa obiektu wraz z krótkim jego opisem,

  • potwierdzenie zwiedzania obiektu (np. bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu, pieczątka z obiektu, pieczątka dowolnej instytucji/firmy z nazwą miejscowości lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK).

 3. Odznakę weryfikuje i przyznaje Terenowy Referat Weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Potwierdzeniem zdobycia i przyznania odznaki jest pamiątkowy dyplomik.

Postanowienia końcowe

 1. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny Senatorska 11, 00-075 Warszawa).

 2. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Regulamin zatwierdzony przez ZOM PTTK dnia 18.01.2013 r.

Lista grodzisk i śladów grodzisk
na terenie obecnego i historycznego Mazowsza.

Lista nie jest pełnym wykazem obiektów.
Kursywą podano nazwę lokalną (zwyczajową) obiektu.

 1. BARCHÓW k. Łochowa – Okopy

 2. BIELE k. Sochocina – Góra Napoleona

 3. BŁONIE – Łysa Góra

 4. BŁONIE-OSIEK – Osiek

 5. BOGURZYN k. Mławy – Okopy

 6. BRUDZEŃ DUŻY k. Płocka

 7. BULKOWO k. Płocka

 8. CHLEBNIA k. Grodziska Mazowieckiego – Szwedzkie Góry

 9. CHŁOPKÓW k. Platerowa – Cerkwisko

 10. CIECHANÓW – ślady grodziska na Farskiej Górze

 11. CZOŁOMYJE k. Mordów

 12. DZIEWULE k. Siedlec

 13. DZIĘCIOŁY k. Łosic – Dawne Okopy / Okopy

 14. GOSTYNIN – Łysa Góra

 15. GÓRA ZAMCZYSKO w Kampinoskim PN – Zamczysko

 16. GRODNIA k. Brudzenia Dużego

 17. GRODZISK k. Mrozów – Szwedzkie Okopy

 18. GRODZISK k. Liwia

 19. GRODZISK DUŻY k. Czerwina

 20. GRÓDEK k. Jabłonny Lackiej

 21. GRUDUSK k. Ciechanowa – Zielona Góra

 22. GRZEBSK k. Wieczfni Kościelnej – Kopiec

 23. HUSZLEW k. Łosic – Horodzisko / Horodysko

 24. IŁŻA – Kopiec Tatarski

 25. KLIMY k. Olszanki – Okopy Szwedzkie / Reduta Szwedzka

 26. KLWÓW, k. Przysuchy – Zamek / Kopiec

 27. KOZŁÓW k. Parysowa – Góra Bony

 28. KRAJEWO WIELKIE k. Chorzeli

 29. KRZESK-KRÓLOWA NIWA k. Zbuczyna

 30. KRZYMOSZE k. Mordów – Grodzisk / Grodzisko

 31. LASKI STARE k. Łochowa

 32. LEWICZYN k. Grójca – Kopiec

 33. MISZEWO MUROWANE k. Płocka

 34. MOKRZK k. Drobina – Kopiec

 35. NASIELSK – Kopiec

 36. NIDZGORA k. Kuczborka-Osady

 37. NIEWIADOMA k. Sabni – Wały Jaćwingowskie

 38. NOWE MIASTO k. Płońska

 39. NOWE PROBOSZCZEWICE k. Płocka – Szwedzka Góra

 40. ORSZYMOWO k. Wyszogrodu – Kopiec

 41. OSTROŁĘKA – Stare Miasto

 42. OSTROMĘCZYN k. Platerowa

 43. PŁOŃSK – Góra Kawałkowskiego / Góra Kabana

 44. PODNIEŚNO k. Suchożebrów

 45. RACIĄŻ k. Płońska – Wodna Góra

 46. RADOM – Piotrówka

 47. RADZANÓW k. Mławy – Zamek

 48. RADZANÓW k. Białobrzegów – Kościelna Góra

 49. RADZYMIN k. Naruszewa – Kopiec

 50. RAJEC PODUCHOWNY k. Jedlni-Letnisko

 51. SEROCK – Barbarka

 52. SŁUPNO (Borowiczki Pieńki) k. Płocka

 53. SOŃSK k. Ciechanowa – Szwedzki Okop

 54. STARA ŁOMŻA – Góra Królowej Bony

 55. STARA WARKA k. Warki

 56. STARE RADZIKOWO k. Czerwińska nad Wisłą – dwa grodziska

 57. STUPSK k. Mławy

 58. SYPNIEWO k. Makowa Mazowieckiego – Szwedzki Rogal / Grodzisko

 59. SZELIGI k. Słupna – Góra Zamkowa

 60. ŚWIĘCK-STRUMIANY k. Wysokiego Mazowieckiego – Okop

 61. TAŃSK-PRZEDBORY k. Dzierzgowa – Kopiec

 62. TRUSZKI-ZALESIE k. Kolna – Okop

 63. WARSZAWA (Bródno)

 64. WILKANOWO k. Wyszogrodu – Okop

 65. WŁODKI k. Repek – Grodzisko

 66. WNORY-WYPYCHY k. Kuleszy Kościelnych – Międzyług

 67. WOLA SZYDŁOWSKA (Wyszyny Kościelne) k. Stupska

 68. WYSZOGRÓD – Góra Zamkowa

 69. WYSZOGRÓD (Drwały) – Okrągła Góra

 70. ZAKROCZYM – Góra Czubajka

 71. ZWOLA (Podgórze) k. Żelechowa – Okopy Szwedzkie / Okopy

Zlokalizowanie niektórych obiektów przysparza niekiedy trudności. By je zminimalizować (nie odbierając jednak całej frajdy w ich odnajdowaniu w terenie) wszystkie obiekty z załączonej do Regulaminu listy oznaczono dokładnie na ortofotomapie serwisu internetowego www.wikimapia.org. Życzymy wielu dobrych wrażeń na szlaku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl