Odznaka 1. Odznaka „Przyjaciel Ziemi Chełmońskiego” została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Grodzisku Mazowieckim na wniosek Klubu PTTK Miłośników Ziemi Chełmońskiego w Brwinowie i zatwierdzona przez Stołeczny Zarząd Wojewódzki PTTK uchwałą z dnia 6. 11. 1978 r. Z dniem 15.12.2000 r. Odznakę przejął i weryfikuje Oddział PTTK w Żyrardowie. Autorem znaku graficznego jest inżynier Jan Grudziński.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja regionu, w którym żył i tworzył wielki malarz Józef Chełmoński.

 3. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w biurze Oddziału a zaopiniowany przez Oddziałową Komisję Krajoznawczą.

 4. Odznakę przyznaje się osobom, które spełniły warunki podane w § 5. Zarząd Oddziału może przyznać Odznakę w trybie honorowym za działalność naukową, popularyzatorską, krajoznawczą i działanie na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego Ziemi Chełmońskiego.

 5. W celu zdobycia Odznaki należy spełnić następujące warunki:

  1. Odbyć 3 wycieczki (piesze, kolarskie, motorowo-samochodowe) przebiegające w okolicach miejsc, w których żył i tworzył Józef Chełmoński,

  2. Zapoznać się z twórczością Józefa Chełmońskiego, zwiedzić muzea: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum w Żyrardowie, Pałac w Radziejowicach, Muzeum w Łowiczu, Zagrodę w Brwinowie (3 do wyboru).

Lp.

Przykłady tras:

1.

Jaktorów – Kuklówka – Skuły – Żelechów (znaki żółte, 24 km piesza)

2.

Grodzisk Mazowiecki – Kuklówka – Radziejowice (znaki niebieskie, 17 km piesza)

3.

Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Młochów – Żelechów – Grodzisk Mazowiecki (kolarska 35 km)

4.

Grodzisk Mazowiecki – Kuklówka – Radziejowice – Żabia Wola – Kaleń – Żelechów – Grodzisk Mazowiecki (kolarska 45 km)

5.

Boczki – Łowicz – Sromów – Bolimów – Bolimowski Park Krajobrazowy (Centrum Edukacji Ekologicznej) – Żyrardów – Radziejowice – Kuklówka – Żelechów (2-dniowa, kolarska lub samochodowa, około 100 km) ewentualne noclegi: Nieborów, Budy Grabskie.

 1. Dowodem spełnienia warunków jest dzienniczek wycieczek zawierający opis tras, fotografie, rysunki, bilety, pieczątki (forma prowadzenia dowolna).

 2. Zdobyte punkty zaliczane są jednocześnie do Odznak Turystyki Kwalifikowanej.

 3. Dowodem zdobycia Odznaki jest legitymacja wystawiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Żyrardowie.

 4. Odznaka jest płatna. W razie przyznania jej w trybie honorowym osoba wyróżniona otrzymuje ją bezpłatnie.

 5. Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Żyrardowie.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
96-300 Żyrardów, ul. Piaskowa 21/23
(Internat ZSZ) skr. poczt. 59
tel. (0-46) 855-45-26, 854-20-69, 855-30-74
mobile: (+48) 601269357
http://zyrardow.pttk.pl
e-mail: zyrpttk@free.ngo.pl