Odznaka 1. Odznaka powstała z inicjatywy Komisji Turystyki Motorowej „WICHER”, działającej przy Oddziale Miejskim PTTK im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 4. Odznaka ma na celu:

  1. poznanie sanktuariów diecezji radomskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sanktuariów posiadających ukoronowane obiekty,

  2. przybliżenie i poznanie postaci księdza Jana Wiśniewskiego – patrona Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu,

  3. poznanie zespołu budownictwa sakralnego znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej,

  4. popularyzacja i poznanie ekspozycji pierwszego w Polsce Muzeum Znaczka Pocztowego o tematyce religijnej.

 5. Warunki zdobycia odznaki:

  1. zwiedzenie miejsc i obiektów wyznaczonych regulaminem stanowiącym jednocześnie kronikę wycieczek,

  2. pobyt w miejscowościach należy potwierdzić w kronice wycieczek w sposób nie budzący wątpliwości,

  3. kronikę wycieczek należy przedłożyć do weryfikacji w Oddziale Miejskim PTTK w Radomiu,

  4. można również weryfikację odznaki dokonać korespondencyjnie. W tym celu kronikę wycieczek oraz kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami pocztowymi na list polecony przesłać na adres Oddziału Miejskiego PTTK im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu.

 6. Metalowy znaczek odznaki można nabyć w Oddziale Miejskim PTTK w Radomiu.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI DO ZWIEDZENIA

Miejscowości do zwiedzenia

Błotnica

– sanktuarium M.B. Pocieszenia – Pani Ziemi Radomskiej

Zarna

– sanktuarium M.B. Wychowawczyni

Jarosławice

– sanktuarium Wniebowzięcia N.M.P.

Kałków

– sanktuarium Pani Ziemi Świętokrzyskiej

Paradyż

– sanktuarium Chrystusa Cierpiącego

Skarżysko

– sanktuarium M.B. Ostrobramskiej

Skarżysko

– sanktuarium M.B. Straroskrzyńskiej

Studzianna

– sanktuarium M.B. Świętorodzinnej

Wysokie Koło

– sanktuarium M.B. Różańcowej

Wąchock

– kościół p.w. św. Floriana – Opactwo Cystersów

Rozniszew

– obraz Matki Boskiej Rozniszewskiej

Wybrane miejsca związane z ks. Janem Wiśniewskim

Borkowice

– tablica pamiątkowa w murze kościoła
– obelisk w ogrodzie przy plebani
– spacer do kaplicy na Krakowej Górze

Cerekiew

– figura św. Jana Nepomucena

Jawor Solecki

– obelisk upamiętniający śmierć D. Czachowskiego – bohatera
   Powstania Styczniowego

Ruszkowice

– figura ustawiona z okazji odzyskania niepodległości (1918)
   krzyż pamiątkowy 1928 r.Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK
im. ks. Jana Wiśniewskiego
26-600 Radom
ul. Romualda Traugutta 46/48
tel./fax (0-48) 362-25-26, 362-40-26