Odznaka 1. Odznaka Krajoznawcza „Miłośnik Ziemi Węgrowskiej” została ustanowiona w dniu 27.03.2002 r. przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Węgrowie, dla uczczenia 35 rocznicy powstania w Węgrowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

 2. Odznaka ma na celu promowanie i popularyzację miasta Węgrowa i okolic, jego tradycji historycznych, walorów krajoznawczych i turystycznych.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznakę można zdobywać w dowolnej dyscyplinie turystyki.

 5. Odznakę może zdobyć turysta, który ukończył 10 lat i spełnił następujące warunki:

  1. Odbył jednodniową wycieczkę po jednym ze znakowanych szlaków turystycznych biegnących przez Ziemię Węgrowską,

  2. Wziął udział w 2 imprezach turystyki kwalifikowanej organizowanych na terenie Ziemi Węgrowskiej,

  3. Zwiedził Węgrów i 10 miejscowości wybranych z załączonego wykazu.

 6. Odznakę można zdobyć w ciągu trzech lat licząc od daty pierwszej wycieczki.

 7. Weryfikację odznaki przeprowadza Oddziałowa Komisja Krajoznawcza PTTK w Węgrowie na podstawie samodzielnie opracowanych dzienników z ewidencją wycieczek, zwiedzanych miejscowości i obiektów, udział w wycieczce lub zwiedzanie miejscowości powinno być potwierdzone dowolną pieczątką z danej miejscowości.

 8. Wędrówki odbyte podczas zdobywania Odznaki Krajoznawczej mogą być zaliczone na odznaki turystyki kwalifikowanej.

 9. Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie może przyznać Honorową Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Węgrowskiej” organizacjom, instytucjom, lub osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa w regionie węgrowskim.

 10. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Węgrowie.

Zarząd Oddziału PTTK w Węgrowie

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI DO ZWIEDZENIA

 1. Węgrów
 2. Liw
 3. Starawieś
 4. Miedzna
 5. Treblinka
 6. Korytnica
 7. Turna
 8. Grodzisk
 9. Sucha
 10. Wyszków
 11. Kopcie
 12. Łochów
 13. Jeżyska
 1. Kamionna
 2. Baczki
 3. Barchów
 4. Sadowne
 5. Wierzbno
 6. Grębków
 7. Paplin
 8. Stoczek
 9. Lipki
 10. Jartypory
 11. Wrotnów
 12. Miednik
 13. Jarnice
 1. Krypy
 2. Proszew
 3. Pniewnik
 4. Żelazów
 5. Karczewiec
 6. Leśniki
 7. Gwizdały
 8. Kamieńczyk
 9. Majdan
 10. Pogorzelec
 11. SuchodółPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Węgrowie
ul. Gdańska 2, 07-100 Węgrów
tel./fax (0-25) 792-35-66
mobile: (+48) 608191645
http://pttk-wegrow.org.pl
e-mail: pttkwegrow@op.pl