OK ''Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w W-wie''1.   Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności wiedzy o zabytkach Warszawy.

2.   Odznaka jest jednostopniowa.

3.   Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.

4.   Warunkiem zdobycia odznaki jest poznanie 10 zabytkowych obiektów architektury drewnianej z listy stanowiącej załącznik do regulaminu.

5.   Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD w ogólnie przyjętych zamkniętych formatach.

6.   W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu.

7.   Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

8.   Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny działający przy OM w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.

9.   Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

ZAŁĄCZNIK – WYKAZ OBIEKTÓW

Warszawa – Bemowo

Warszawa – Białołęka

Warszawa – Mokotów

Warszawa – Praga Północ

Warszawa – Praga Południe

Warszawa – Śródmieście

Warszawa – Targówek

Warszawa – Ursynów

Warszawa – Wawer

Warszawa – Wesoła

Warszawa – Wilanów

Warszawa – Włochy

Warszawa – Wola


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://om.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl