OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem miejsc kultu religijnego na Mazowszu” została ustanowiona przez Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej w Warszawie.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja miejsc kultu religijnego na Mazowszu.

 3. Odznaka jest jednostopniowa. Koszt odznaki i korespondencji ponosi zdobywca odznaki.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA I WERYFIKACJA ODZNAKI

 1. Zdobywanie odznaki rozpoczyna się od dnia 1.01.2004 roku.

 2. Należy odwiedzić 10 miejsc kultu religijnego poza miejscem zamieszkania, wskazanych w załączonym wykazie.

 3. Sposób zdobywania odznaki jest dowolny.

 4. Odznakę można zdobywać równolegle z odznakami krajoznawczymi i turystyki kwalifikowanej.

 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 6. Podstawą do ubiegania o przyznanie odznaki jest kronika prowadzona w dowolnej formie przez zdobywającego.

 7. Prowadzący kronikę musi udokumentować pieczęcią odwiedzenie miejsca kultu.

 8. Potwierdzenia zwiedzanych miejsc mogą dokonać także: przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy, instruktorzy krajoznawstwa Polski i regionu, na terenie którego znajduje się miejsce kultu oraz kierownicy wycieczek.

 9. Odznakę zdobywają turyści, którzy ukończyli 10 lat.

 10. Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny KTP Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie, Rynek Starego Miasta 23.

Regulamin opracował mgr Bernard Edward Malinowski.

Projekt odznaki Włodzimierz Majdewicz.

WYKAZ MIEJSC KULTU RELIGIJNEGO NA MAZOWSZU

Lp.

Miejscowość

Przedmiot kultu

1.

Białobrzegi k/Radomia – kościół parafialny

kult św. Rocha

2.

Błotnica Stara k/Radomia – sanktuarium MB Pocieszenia Ziemi Radomskiej

obraz MB Pocieszenia – Pani Ziemi Radomskiej z XV w.

3.

Borowina k/Nowego Miasta n/Pilicą – kościół parafialny

kult Przemienienia Pańskiego

4.

Brodowe Łąki k/Myszyńca – kościół parafialny

kult Przemienienia Pańskiego

5.

Brochów k/Sochaczewa – kościół parafialny

relikwie św. Rocha

6.

Czerwińsk n/Wisłą – bazylika Zwiastowania Najświętszej Marii Panny –
sanktuarium Matki Bożej Królowej Mazowsza – Zwycięskiej MB Pocieszenia

– obraz MB Królowej Mazowsza – Zwycięskiej MB Pocieszenia
– relikwie św. Barbary

7.

Daniszewo k/Płońska – kościół parafialny

kult Przemienienia Pańskiego

8.

Długosiodło k/Ostrowi Mazowieckiej – kościół parafialny

figura św. Rocha z XIX w.

9.

Dobrzyków k/Płocka – kościół parafialny

obraz MB z XVII w.

10.

Drogiszka k/Ciechanowa – kościół parafialny

kult Przemienia Pańskiego

11.

Gielniów k/Przysuchy

miejsce urodzenia bł. Ładysława z Gielniowa

12.

Goślin k/Garwolina – kościół parafialny

obraz MB Goślińskiej z XVII w.

13.

Góra Kalwaria:
– kościół Niepokalanego Poczęcia NMP

– kaplica św. Antoniego


– obraz NMP Górskiej Łaskawej Matki Pocieszenia z XVII w.
– sarkofag z relikwiami św. Waleriana – patrona Ziemi Czerskiej
– kult św. Antoniego

14.

Grudusk k/Mławy – kościół parafialny

obraz MB Gruduskiej z XVII w.

15.

Holubla k/Siedlec – kościół parafialny

obraz Matki Bożej z XIX w.

16.

Huszlew k/Łosic – kościół parafialny

obraz św. Antoniego z XVII w.

17.

Kazanów Iłżecki k/Zwolenia – kościół parafialny

obraz Przemienienia Pańskiego z XVIII w.

18.

Jarosławice k/ Radomia – kościół parafialny

obraz koronacji Najświętszej Marii Panny

19.

Kępa Polska k/Płocka – kościół parafialny

obraz MB Kępskiej – Zwiastowania NMP

20.

Koziebrody k/Raciąża – kościół parafialny

obraz MB Koziebrodzkiej – kopia z XVII w.

21.

Krzynowłoga Wielka k/Przasnysza – kościół parafialny

obraz Przemienienia Pańskiego z XVIII w.

22.

Lewiczyn k/ Grójca – sanktuarium Matki Bożej Patronki Ziemi Grójeckiej

obraz Matki Bożej z XVII w.

23.

Loretto k/Kamieńczyka – sanktuarium MB z Loretto

figura Matki Bożej Loretańskiej

24.

Łęgonice Duże k/Nowego Miasta n/Pilicą – kościół na Górze Zgody

obraz św. Rocha

25.

Łopacin k/Ciechanowa – kościół parafialny

obraz MB Łopacińskiej – współczesna kopia obrazu z XVII w.

26.

Miedniewice k/Żyrardowa – sanktuarium Miedniewickiej Pani

obraz Świętej Rodziny

27.

Miedzna k/Węgrowa – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Miedzwińskiej z XVII w.

28.

Mokobody k/Siedlec – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Budziszyńskiej z XVII w.

29.

Mordy k/Siedlec – kościół parafialny

– kult Przemienienia Pańskiego
– kult św. Rocha

30.

Niepokalanów – sanktuarium Niepokalanego Poczęcia NMP

– miejsce życia i działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego
– figura Matki Bożej Niepokalanej

31.

Nowe Miasto n/Pilicą – kościół i klasztor oo. kapucynów

– kopia obrazu MB Częstochowskiej
– grobowiec bł. Honorata Koźmińskiego

32.

Ożarów Mazowiecki – sanktuarium Miłosierdzia Bożego

obraz Miłosierdzia Bożego

33.

Pieczyska k/Grójca – sanktuarium Narodzenia NMP

obraz MB Częstochowskiej – kopia XV w.

34.

Płock – katedra

– figura Matki Bożej z XVII w.
– relikwie św. Zygmunta w relikwiarzu z XII w.
– obraz MB Czestochowskiej – kopia z XVIII w.

35.

Popowo Kościelne k/Serocka – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Popowskiej z XVII w. – kopia obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej

36.

Przasnysz – sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej oo. pasjonistów

obraz Matki Bożej Przasnyskiej z XVI w. – kopia obrazu Matki
Bożej Śnieżnej z Rzymu

37.

Pułtusk – kaplica szpitala miejskiego

obraz św. Stanisława Kostki

38.

Ratowo k/Przasnysza – kościół parafialny

obraz św. Antoniego z XVII w.

39.

Rokitno k/Błonia – sanktuarium Wniebowzięcia NMP

obraz Matki Bożej Rokitniańskiej

40.

Rostkowo k/Przasnysza

miejsce urodzenia św. Stanisława Kostki

41.

Sadykierz k/Pułtuska – kościół parafialny

kult św. Rocha

42.

Secymin-Nowiny k/Brochowa – sanktuarium MB Radosnej Opiekunki Przyrody

obraz Matki Bożej Patronki Lasów Polskich

43.

Siecień k/Płocka – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Siecieńskiej z XVII w.

44.

Sierpc – sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej

figurka Matki Bożej Ksieni Sierpeckiej z XIV w.

45.

Skrzyńsko k/Przysuchy – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Skrzyńskiej z XV w.

46.

Smardzewo k/Płońska – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Smardzewskiej z XVII w. – kopia obrazu
Matki Bożej Bocheńskiej

47.

Susarz k/Gąbina – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Susarkiej z XVII w.

48.

Szymanów – sanktuarium Matki Bożej Jazłowieckiej

– figura Matki Bożej Jazłowieckiej
– wizerunek bł. Matki Marceliny Darowskiej założycielki
   zgromadzenia ss. Niepokalanego Poczęcia NMP

49.

Św. Rozalia k/Nowego Szelkowa – kaplica

relikwie i obraz św. Rozalii z XVI w.

50.

Święte Miejsce k/Przasnysza – kościół parafialny

obraz Matki Bożej z XVIII w. – kopia obrazu MB Częstochowskiej

51.

Warszawa:
– bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela


– cudowny Krucyfiks
– relikwie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – sarkofag w
   krypcie
– miejsce pochówku Cz. Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego
   – kaplica

– bazylika Świętego Krzyża (kościół Zgromadzenia Księży Misjonarzy
   św. Wincentego á Paulo, ul. Krakowskie Przedmieście)

– figura Chrystusa
– obraz św. Judy Tadeusza z 1938 r.

– sanktuarium Matki Bożej Łaskawej (kościół oo. jezuitów, ul. Świętojańska)

obraz Matki Bożej Łaskawej – Patronki Warszawy

– sanktuarium Matki Zbawiciela (Plac Zbawiciela)

obraz Matki Bożej Częstochowskiej

– sanktuarium św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka)

relikwie św. Andrzeja Boboli

– sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (ul. Gwintowa)

obraz Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży

– sanktuarium Niepokalanej Dziewicy Różańcowej z Żółkwi (ul. Dominikańska)

obraz Matki Bożej Królowej Różańca Świętego

– sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej (Powsin)

obraz Matki Bożej Tęskniącej

– kościół św. Stanisława Kostki (ul. Alojzego Felińskiego)

miejsce pochówku bł. ks. Jerzego Popiełuszki

– kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (Bielany, ul. Dewajtis).
Parafia bł. Edwarda Detkensa spośród 108 Męczenników w Lasku Bielańskim

wizerunek Matki Bożej

– kościół św. Anny (ul. Krakowskie Przedmieście)

– relikwie bł. Ładysława z Gielniowa – Patrona Warszawy
– obraz św. Anny

52.

Wąsewo k/Ostrowi Mazowieckiej – sanktuarium Matki Bożej Wąsewskiejiej

obraz Najświętszej Marii Panny z XVIII w.

53.

Wieniawa k/Przysuchy – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Wieniawskiej z XV/XVI w.

54.

Wykroty k/Myszyńca – kościół

– miejsce objawień Matki Bożej
– obraz Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski

55.

Zuzela k/Ciechanowca

miejsce urodzenia Cz. Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

56.

Żurawin k/Sierpca – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Żurawińskiej z XVIII/XIX w.

57.

Żuromin – kościół parafialny

obraz Matki Bożej Żuromińskiej z XVII w. wg wizji św. AntoniegoPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Stołeczny PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
ul. Mikołaja Kopernika 30, lok. 522
00-336 Warszawa
tel./fax (22) 635-27-52
http://www.stolecznypttk.pl
e-mail: pttk_stoleczny@wp.pl