OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Serockiej jest ustanowiona przez Oddział Warszawski PTTK.

 2. Odznakę Krajoznawczą PTTK Ziemi Serockiej wprowadzono w życie uchwałą Zarządu Oddziału Warszawskiego PTTK nr 23/2018 z dnia 06.03.2018 roku.

 3. Celem zdobywania odznaki jest popularyzacja wiedzy o mieście i gminie Serock oraz ich walorach turystyczno-krajoznawczych.

 4. Odznaka Krajoznawcza PTTK Ziemi Serockiej jest jednostopniowa.

 5. Odznakę przyznaje Oddział Warszawski PTTK.

 6. Nadanie Odznaki Krajoznawczej PTTK Ziemi Serockiej następuje po weryfikacji przedstawionej dokumentacji (punkt II/8).

II. Warunki zdobycia odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat.

 2. Okres zdobywania odznaki jest dowolny.

 3. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych wędrówek po Ziemi Serockiej lub podczas wycieczek, rajdów, zlotów organizowanych przez ogniwa PTTK, szkoły, inne organizacje.

 4. Odznaka może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami krajoznawczymi i odznakami turystyki kwalifikowanej.

 5. Potwierdzeniem pobytu lub zwiedzania obiektu może być odcisk pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, wklejony bilet wstępu, zdjęcie zdobywającego odznakę na tle obiektu.

 6. Forma prowadzenia dokumentacji (np. kronika, album, książeczka) jest dowolna.

 7. Na wycieczkach zbiorowych zwiedzanie obiektów mogą potwierdzać przewodnicy turystyczni, kadra programowa PTTK (przodownicy, instruktorzy biorący udział w wycieczce), nauczyciele (wraz z pieczątką szkoły).

 8. Do zdobycia odznaki wymagane jest poznanie 10 obiektów wymienionych w załączniku, w tym:

  • dwory i pałace – 1

  • kościoły – 1

  • kapliczki i krzyże – 2

  • cmentarze, mogiły, kwatery wojenne – 2

  • tablice pamiątkowe, pomniki, obeliski – 1

  • rezerwaty przyrody – 1

  • inne obiekty krajoznawcze – 2

 9. Dokumenty do weryfikacji odznaki z potwierdzeniem poznanych obiektów, należy składać lub przesyłać do Oddziału Warszawskiego PTTK, ul. Grójecka 77/7, 02-094 Warszawa. Można również złożyć je do weryfikacji w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, ul. św. Wojciecha 1.

Załącznik
do Regulaminu OK PTTK Ziemi Serockiej

KANON OBIEKTÓW
ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ PTTK ZIEMI SEROCKIEJ


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Warszawski PTTK
ul. Grójecka 77 lok. 7
02-094 Warszawa
tel. (+48) 500 000 011
e-mail: duch.duch@o2.pl