Odznaka    Odznaka    Odznaka 1. Regionalna Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Turysta Ziemi Opatowskiej” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału PTTK w Opatowie dla uczczenia 50-lecia działalności PTTK.

 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację walorów krajoznawczych i tradycji historycznych Ziemi Opatowskiej.

 3. Odznakę zdobywa się przez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej (piesza, rowerowa, motorowa).

 4. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny, złoty.

 5. W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 6. Dla zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy spełnić jeden z dwóch poniższych wymogów:

  1. zwiedzić 10 dowolnych miejscowości z załączonego wykazu i wziąć udział w dwóch imprezach kulturalnych odbywających się na Ziemi Opatowskiej. Imprezy kulturalne to wybrane przez zdobywającego odznakę z Kalendarza Imprez Turystycznych, Kulturalnych i Rekreacyjno-Sportowych Województwa świętokrzyskiego wydawanego co roku przez Urząd Marszałkowski w Kielcach,

  2. zwiedzić 10 miejscowości z wykazu, w tym 5 obowiązkowo: Opatów, Ptkanów k/Opatowa, Sandomierz, Tarłów, Ujazd.

 7. Dla zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić kolejne 10 miejscowości z wykazu oraz spełnić jeden z poniższych wymogów:

  1. wziąć udział w Jarmarku Opatowskim i zwiedzić podziemia Opatowskie,

  2. przejść niebieski szlak turystyczny na odcinku Gołoszyce – Opatów.

 8. Dla zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 10 z pozostałych miejscowości z wykazu oraz spełnić dwa z pośród trzech poniższych wymogów:

  1. przejść niebieski szlak turystyczny na odcinku Opatów – Dwikozy,

  2. przejść czerwony szlak turystyczny na odcinku Gołoszyce – Annopol,

  3. złożyć 10 fotografii formatu 15x21 obiektów architektury. W/w zdjęcia przechodzą na własność Pracowni Krajoznawczej Oddziału PTTK w Opatowie.

 9. Poświadczenie udziału w imprezach, przejście szlaku turystycznego i pobyt w miejscowościach należy dokonać w książeczkach uprawianej dyscypliny turystycznej (OTP, KOT, MOT) dowolną pieczątką miejscowości lub organizatora.

 10. Za wybitne zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Opatowskiej Zarząd Oddziału PTTK w Opatowie może przyznać odznakę w stopniu złotym honorowo.

 11. Weryfikację Odznaki prowadzi Oddział PTTK w Opatowie Plac Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, tel. (0-prefiks-15) 868-27-78.

 12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Opatowie.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI DO ZWIEDZANIA

 1. Baćkowice
 2. Bidziny
 3. Bodzechów
 4. Bałtów
 5. Ćmielów
 6. Czyżów Szlachecki
 7. Gierczyce
 8. Gliniany
 9. Gożlice
 10. Góry Pęchowskie k/Klimontowa
 11. Iwaniska
 12. Janowice
 13. Karwów
 14. Kleczanów
 15. Klimontów
 16. Konary
 17. Koprzywnica
 18. Krzemionki Opatowskie
 19. Momin
 20. Małoszyce
 1. Międzygórz
 2. Nagorzyce
 3. Nikisiałka Mała
 4. Opatów
 5. Ossolin
 6. Ożarów
 7. Ptkanów k/Opatowa
 8. Sandomierz
 9. Skotniki
 10. Sobótka
 11. Stodoły
 12. Sulisławice
 13. Tarłów
 14. Trójca
 15. Tudorów
 16. Ujazd
 17. Witosławska Góra
 18. Włostów
 19. Wojciechowice
 20. Zawichost

Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Opatowie
Pl. Obrońców Pokoju 18
27-500 Opatów
tel. (0-15) 868-27-88
http://free.ngo.pl/pttkopatow