Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza „Miłośnik Puszczy Świętokrzyskiej” zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej dla uczczenia Roku Przyrody w PTTK.

 2. Odznaka ma na celu popularyzację walorów przyrodniczych oraz turystyczno-krajoznawczych Puszczy Świętokrzyskiej.

 3. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych zarówno zorganizowanych jak też indywidualnych.

 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 6 rok życia i spełnił warunki zawarte w dalszej części regulaminu.

 5. Odznakę przyznaje się w kolejności stopni: brązowy, srebrny i złoty. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony.

 6. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu wymaganych do zwiedzania obiektów lub samodzielnie wykonana kronika. Potwierdzenia należy dokonywać pieczątką zwiedzanego obiektu lub dowolną pieczątką zwiedzanej lub pobliskiej miejscowości, pieczątką organizatora imprezy, zdjęciem wykonanym na tle obiektu, wklejonym biletem wstępu. Potwierdzenia dokonywać mogą także przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, instruktorzy krajoznawstwa, organizatorzy turystyki, opiekunowie SKKT, kierownicy wycieczek szkolnych.

 7. Warunki do zdobycia poszczególnych stopni odznaki:

WARUNKI

STOPIEŃ

brązowy

srebrny

złoty

Świętokrzyski Park Narodowy

1

Dąb Bartek w Zagnańsku

1

Parki krajobrazowe

1

2

Rezerwaty przyrody

2

4

Muzea wg wykazu

2

4

Miejsca pamięci narodowej

2

4

Miejscowości

1

2

4

Przebycie szlaków (km)

15

20

40

 1. Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczać tras oraz obiektów zwiedzanych podczas zdobywania stopnia niższego.

 2. Wykaz szlaków oraz obiektów ujęty jest w Kanonie do odznaki.

 3. Wycieczki odbyte w czasie zdobywania odznaki mogą być zaliczane na inne odznaki zgodnie z regulaminami ich zdobywania.

 4. Weryfikację Odznaki prowadzi Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej Oddziału Miejskiego PTTK, ul. Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

 5. Odznaka jest odpłatna.

 6. Za wybitne zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej może przyznać odznakę w stopniu złotym honorowo.

 7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.

 8. Odznaka wchodzi w życie z dniem 18.04.2008 r.

KANON KRAJOZNAWCZY

I. ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY:

Muzeum Parku na Świętym Krzyżu, gołoborze na Świętym Krzyżu, Łysica.

II. PARKI KRAJOBRAZOWE:

Jeleniowski, Sieradowicki, Suchedniowsko-Oblęgorski.

III. REZERWATY PRZYRODY:

Barania Góra, Barcza, Ciechostowice, Dalejów, Gagaty Sołtysowskie, Gołoborze Małe, Góra Jeleniowska, Góra Sieradowska, Górna Krasna, Kamień Michniowski, Krzemionki, Perzowa Góra, Rosochacz, Skałki Piekło pod Niekłaniem, Skały pod Adamowem, Skały w Krynkach, Szczytniak, Świnia Góra, Wąwóz Chmielowiec, Wykus.

IV. MUZEA:

V. MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ:

pomniki i tablice pamiątkowe w miejscu bitew, martyrologii narodu polskiego, cmentarze wojenne na terenie objętym odznaką.

VI. MIEJSCOWOŚCI:

Bodzentyn, Kałków-Godów, Końskie, Oblęgorek, Ostrowiec Świętokrzyski, Samsonów, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Suchedniów, Wąchock.

VII. SZLAKI PIESZE

Szlak czerwony im. Edmunda Massalskiego

Gołoszyce – G. Szczytniak – G. Jeleniowska – Paprocice – Trzcianka - Święty Krzyż – Kakonin – Kapliczka Św. Mikołaja – Łysica – Święta Katarzyna – G. Wymyślona – G. Radostowa – Przełom Lubrzanki – G. Klonówka – Masłów – Dąbrowa – G. Sosnowica – Tumlin PKP – G. Grodowa – G. Kamień – Miedziana Góra – G. Ciosowa – G. Barania – G. Siniewska – Góra Perzowa – Kuźniaki – łączna długość 105 km.

Szlak czerwony

Skarżysko-Kamienna – Marcinów – Wąchock – Starachowice – Kałków Godów – łączna długość 60 km.

Szlak niebieski im. Stanisława Malanowicza

Kuźniaki – G. Dobrzeszowska – Gruszka – Jóźwików – Mościska Małe – Sielpia Wielka – Piekło – Niebo – Końskie – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów – Rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem – Borki – Rędocin – Rez. Ciechostowice – Majdów – Cmentarz partyzancki pod Skarbową Górą – Pogorzałe – łączna długość – 81 km.

Szlak niebieski im. Stanisława Jeżewskiego

Pętkowice – Bałtów Młyn – Rez. Archeologiczny Krzemionki Opatowskie – Sudół – Dębowa Wola – Kunów PKP – Nietulisko – Doły Biskupie – Kałków Wióry – Kałków Godów – Pokrzywnica – Włochy – Grzegorzewice – Nowa Słupia – Święty Krzyż – łączna długość – 80 km.

Szlak niebieski im. Edwarda Wołoszyna

Wąchock PKP – Polana Langiewicza – Wykus – Sieradowice – Bodzentyn – G. Miejska – Święta Katarzyna – Krajno Zagórze – Ciekoty – Przełom Lubrzanki – Mąchocice – Cedzyna – łączna długość 45,5 km.

Szlak zielony

Bliżyn PKP – Piekło Dalejowskie – Brama Piekielna – Rez. Dalejów – Rez. Świnia Góra – leśn. Świnia góra – Bartków – Zagnańsk PKP – łączna długość – 26 km.

Szlak zielony

Skarżysko-Zach. PKP – Rejów – Suchedniów Płn PKP – Mostki – Kaczka – Wykus – łączna długość 20 km.

Szlak żółty

Skarżysko-Kamienna PKP – Pogorzałe – cmentarz partyzancki pod Skarbową Górą – Brzask – Bór – G. Baranowska - Rejów – Skarżysko-Zach. PKP – łączna długość – 30 km.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Juliusza Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. (0-41) 253-15-42