Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakami Stefana Żeromskiego – Ciebie Jedną Kocham” ustanowiona została przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja Świętokrzyskiego Szlaku Literackiego i związanej z regionem świętokrzyskim postaci Stefana Żeromskiego.

 3. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. lat.

 2. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych, indywidualnych, jak i zbiorowych.

 3. Dla zdobycia odznaki w stopniu brązowym wymagane jest:

  • zwiedzenie jednego obiektu lub odbycie wycieczki wg grupy I,

  • zwiedzenie trzech miejscowości związanych z postacią Stefana Żeromskiego na terenie województwa świętokrzyskiego według wykazu grupa II.

 4. Dla zdobycia odznaki w stopniu srebrnym wymagane jest:

  • zwiedzenie jednego obiektu lub odbycie wycieczki wg grupy I,

  • zwiedzenie pięciu miejscowości związanych z postacią Stefana Żeromskiego na terenie województwa świętokrzyskiego według wykazu grupa II.

 5. Dla zdobycia odznaki w stopniu złotym wymagane jest:

  • zwiedzenie dwóch obiektów lub odbycie wycieczki wg grupy I,

  • zwiedzenie dziesięciu miejscowości związanych z postacią Stefana Żeromskiego na terenie województwa świętokrzyskiego według wykazu grupa II.

 6. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami.

III. ZASADY POTWIERDZANIA ODZNAKI

 1. Podstawą do zdobycia odznaki jest dzienniczek z potwierdzeniem pobytu wymaganych do zwiedzania obiektów lub samodzielnie wykonana kronika.

 2. Potwierdzenia należy dokonywać pieczątką zwiedzanego obiektu lub dowolną pieczątką zwiedzanej lub pobliskiej miejscowości, pieczątką organizatora imprezy, zdjęciem wykonanym na tle obiektu, wklejonym biletem wstępu.

 3. Potwierdzenia dokonywać mogą także przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy PTTK, instruktorzy krajoznawstwa, organizatorzy turystyki, opiekunowie SKKT, kierownicy wycieczek szkolnych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.

 2. Regulamin odznaki został zatwierdzony Uchwałą OM PTTK w Skarżysku-Kamiennej Nr 4/2013 z dnia 4.12.2013 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK
„Szlakami Stefana Żeromskiego – Ciebie Jedną Kocham”

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI:


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej
ul. Juliusza Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
http://www.pttkskarzysko.pl
e-mail: ompttkskar@op.pl