OdznakaW 2022 r. Oddział PTTK w Opatowie ustanowił Odznakę Krajoznawczą „Opatowski Szlak Powstania Styczniowego”.

Z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego przypadającej w 2023 r. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zaprasza na Szlak Miejsc Pamięci związanych z powstaniem styczniowym na terenie Opatowa.


TYMCZASOWY BRAK REGULAMINU ODZNAKI 😢

Oddział PTTK w Opatowie
ul. 1 Maja 4, 27-500 Opatów
tel./fax (15) 868-27-78
mobile: (+48-0) 519 368 913
http://pttkopatow.wixsite.com/pttk-opatow
e-mail: podziemiaopatow@gmail.com