Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Odznaka Krajoznawcza „Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej” ustanowiona została przez Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej.

 2. Celem Odznaki jest popularyzacja Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej oraz regionu świętokrzyskiego.

 3. Odznaka jest ustanowiona w trzech stopniach:

  • brązowym,

  • srebrnym,

  • złotym.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. lat.

 2. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych, indywidualnych, jak i zbiorowych.

 3. Odznakę zdobywa się według kolejności stopni. Następny kolejny stopień można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu warunków stopnia niższego.

 4. Zwiedzony obiekt może być zaliczony tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.

 5. Dla uzyskania odznaki należy odwiedzić odpowiednią liczbę obiektów:

  • dla stopnia brązowego – 5 obiektów,

  • dla stopnia srebrnego – 12 obiektów,

  • dla stopnia złotego – 20 obiektów.

 6. Wykaz obiektów umieszczono w załączniku do regulaminu.

 7. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami.

III. ZASADY POTWIERDZANIA ODZNAKI

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka-kronika sporządzona samodzielnie przez zdobywającego odznakę.

 2. W kronice powinny znaleźć się następujące dane:

  • dane osoby ubiegającej się o odznakę (imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon lub email),

  • nazwa zwiedzanego obiektu (informacja o obiekcie),

  • potwierdzenie zwiedzania (pieczątka ze zwiedzanego obiektu, miejscowości w której obiekt się znajduje, potwierdzenie przewodnika, instruktora krajoznawstwa, przodownika turystyki kwalifikowanej lub zdjęcie zdobywającego odznakę na tle obiektu).

 3. Termin zdobywania poszczególnych stopni odznaki jest dowolny.

 4. Weryfikację odznaki prowadzi Oddział Miejski PTTK, ul. Juliusza Słowackiego 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odznaka jest odpłatna.

 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej.

 3. Regulamin Odznaki został wprowadzony Uchwałą Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Skarżysku-Kamiennej w dniu 10.11.2010 r. i wchodzi w życie z dniem 1.01.2011 r.

WYKAZ OBIEKTÓW ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Lp.

Miejscowość

Powiat

Nazwa obiektu

1.

Bebelno

włoszczowski

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP

2.

Beszowa

staszowski

Dzwonnica przy kościele pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła

3.

Bodzechów

ostrowiecki

Kościół parafialny pw. św. Zofii i św. Stanisława Kostki

4.

Bodzentyn

kielecki

Zagroda Czernikiewiczów

5.

Bliżyn

skarżyski

Kaplica pw. św. Zofii

6.

Busko-Zdrój

buski

Kościół cmentarny pw. św. Leonarda

7.

Chomentów

jędrzejowski

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny

8.

Chotelek

buski

Kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa

9.

Chroberz

pińczowski

Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP

10.

Cudzynowice

kazimierski

Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych

11.

Gierczyce

opatowski

Kościół parafialny pw. św. Mikołaja Biskupa

12.

Gliniany

opatowski

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha

13.

Gorzków

kazimierski

Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty

14.

Góra Witosławska

ostrowiecki

Kaplica pw. Zesłania Ducha Świętego

15.

Kakonin

kielecki

Chałupa

16.

Kielce

Kielce

Kościół parafialny pw. Niepokalanego Serca NMP

17.

Kielce

Kielce

Dworek Laszczyków

18.

Kielce-Białogon

Kielce

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego

19.

Kielce-Dąbrowa

Kielce

Kaplica pw. NMP Matki Kościoła

20.

Kielce-Dyminy

Kielce

Kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

21.

Kielce-Zagórze

Kielce

Kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

22.

Kleczanów

sandomierski

Kościół parafialny pw. św. Katarzyny i św. Stanisława

23.

Kossów

włoszczowski

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

24.

Krynki

starachowicki

Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP

25.

Krzcięcice

jędrzejowski

Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. św. Prokopa

26.

Kurzelów

włoszczowski

Kaplica cmentarna pw. św. Anny

27.

Lipa

konecki

Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

28.

Małogoszcz

jędrzejowski

Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP

29.

Mieronice

jędrzejowski

Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła

30.

Mierzwin

jędrzejowski

Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. śś. Piotra i Pawła

31.

Mnichów

jędrzejowski

Kościół parafialny pw. św. Szczepana Diakona

32.

Mójcza

kielecki

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

33.

Mroczków

skarżyski

Kaplica pw. św. Rocha

34.

Nida

kielecki

Kaplica pw. Nawiedzenia NMP

35.

Niekrasów

staszowski

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP

36.

Obiechów

jędrzejowski

Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP

37.

Odrowąż

konecki

Kościół filialny pw. św. Rozalii

38.

Ostrowiec Świętokrzyski

ostrowiecki

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego

39.

Ożarów

opatowski

Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. św. Stanisława

40.

Parszów

skarżyski

Kościół parafialny pw. Zesłania Ducha Świętego

41.

Probołowice

pińczowski

Kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła

42.

Rachwałowice

proszowicki

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP

43.

Radkowice

starachowicki

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej

44.

Rakoszyn

jędrzejowski

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa

45.

Rembieszyce

jędrzejowski

Kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła

46.

Ruda Kościelna

ostrowiecki

Kościół parafialny pw. Zaślubin NMP

47.

Sarnówek

ostrowiecki

Kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego

48.

Skarżysko-Bzin

skarżyski

Kościół nieczynny, dawniej pw. św. Józefa

49.

Stodoły

opatowski

Kościół parafialny pw. św. Teresy

50.

Stradów

kazimierski

Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja

51.

Strzegom

staszowski

Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Andrzeja

52.

Świniary

buski

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa

53.

Tarczek

starachowicki

Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. św. Idziego Opata

54.

Tokarnia

kielecki

Park Etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej

55.

Topola

kazimierski

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP

56.

Trójca

sandomierski

Dzwonnica przy kościele parafialnym pw. Świętej Trójcy

57.

Trzciniec

jędrzejowski

Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

58.

Wola Kopcowa

kielecki

Kaplica pw. św. Józefa Robotnika

59.

Zborówek

buski

Kościół parafialny pw. św. IdziegoPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej
ul. Juliusza Słowackiego 25
26-110 Skarżysko-Kamienna
http://www.pttkskarzysko.pl
e-mail: ompttkskar@op.pl