Odznaka     Odznaka     Odznaka§ 1

Dla upamiętnienia tysiącletniej tradycji Państwa Polskiego, popularyzacji wartości turystycznych, historycznych, gospodarczych i społecznych, walk wyzwoleńczych oraz dorobku Polski Ludowej, Zarząd Wojewódzki PTTK w Kielcach ustanowił w 1966 roku pierwszą w Polsce Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Szlakami tysiąclecia po Ziemi Kieleckiej”.

§ 2

Odznakę zdobywać może każdy turysta w ramach turystyki kwalifikowanej PTTK: pieszej, kolarskiej, motorowej.

§ 3

Odznaka przyznawana jest kolejno w stopniach: brązowym, srebrnym i złotym w zależności od stopnia poznania regionu, udokumentowanego w książeczce kontrolnej.

Książeczką kontrolną jest książeczka uprawianej turystyki kwalifikowanej: pieszej, motorowej, kolarskiej.

§ 4

Odznaka przyznawana jest przez Komisję Weryfikacyjną Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Kielcach po złożeniu książeczki kontrolnej z własnoręcznymi wpisami wymieniającymi zwiedzane obiekty i potwierdzeniami pobytu w danych miejscowościach.

§ 5

Dla uzyskania odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić 15 dowolnie wybranych ze spisu miejscowości, na srebrną – dalszych 25 a na złotą z pozostałych 60 – 40 miejscowości.

§ 6

Odznakę brązową zdobywa się w ciągu jednego sezonu: turyści piesi mogą ją zdobywać w ciągu dwóch sezonów.

§ 7

Odznakę srebrną zdobywa się w ciągu sezonu następnego po uzyskaniu odznaki brązowej, można ją zdobywać w ciągu dwóch kolejnych sezonów, przy czym turystom pieszym przysługuje prawo zdobywania jej przez trzy sezony.

§ 8

Odznakę złotą zdobywa się w ciągu sezonu następnego po uzyskaniu odznaki srebrnej, można ją zdobywać w ciągu trzech kolejnych sezonów, przy czym turystom pieszym przysługuje prawo zdobywania jej przez cztery sezony.

§ 9

Pod pojęciem sezonu rozumie się rok kalendarzowy.

§ 10

Książeczki kontrolne należy składać celem weryfikacji do końca stycznia roku następnego.

Potwierdzenia pobytu w określonych miejscowościach można dokonywać w Urzędach Gminnych, na poczcie, w komisariatach MO, względnie posterunkach MO, w szkołach, u sołtysa itp. Jeżeli w którejś z określonych miejscowości nie można uzyskać takiego potwierdzenia, a w wycieczce nie bierze udziału przodownik turystyki kwalifikowanej uczestnik dołącza do książeczki kontrolnej zdjęcie potwierdzające jego pobyt, lub dołącza opis zwiedzanej miejscowości, względnie miejsca.

§ 11

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1978 roku. Zdobywanie odznak przed tą datą oceniane jest według regulaminu dotychczasowego.

MIEJSCOWOŚCI SZLAKÓW TYSIĄCLECIA PO ZIEMI KIELECKIEJ

 1. Bałtów
 2. Bartków
 3. Bejsce
 4. Bidziny
 5. Bieliny
 6. Bobrza
 7. Bodzechów
 8. Bodzentyn
 9. Bogoria
 10. Brody Iłżeckie
 11. Busko-Zdrój
 12. Chęciny
 13. Chmielnik
 14. Chobrzany
 15. Chotel Czerwony
 16. Chroberz
 17. Chybice
 18. Ciekoty
 19. Cisów
 20. Czarkowy
 21. Czarnca
 22. Czyżów Szlachecki
 23. Ćmielów
 24. Doły Biskupie
 25. Działoszyce
 26. Gacki
 27. Gnojno
 28. Górki Klimontowskie
 29. Góry Pęchowskie k. Klimontowa
 30. Grabki Duże
 31. Grochowiska
 32. Gruszka
 33. Grzegorzewice
 34. Imielno
 35. Janowice
 36. Jędrzejów
 37. Kałków-Godów
 38. Kazanów
 39. Kazimierza Wielka
 40. Kielce
 41. Kije
 42. Kleczanów
 43. Klimontów
 44. Konary
 45. Końskie
 46. Koprzywnica
 1. Krasocin
 2. Krzemionki k. Ostrowca
 3. Krzyżanowice
 4. Kurozwęki
 5. Leszczyny
 6. Łagów
 7. Łopuszno
 8. Łubnice
 9. Maleniec
 10. Małogoszcz
 11. Michałów k. Pińczowa
 12. Michniów
 13. Miedzianka
 14. Międzygórz k. Lipnika
 15. Młodzawy
 16. Mnichów
 17. Modliszewice
 18. Mokrsko
 19. Momina k. Ostrowca
 20. Moskorzew
 21. Nagłowice
 22. Nietulisko
 23. Nowa Słupia
 24. Nowy Korczyn
 25. Oblęgorek
 26. Opatowiec
 27. Opatów
 28. Osiek
 29. Ossala
 30. Ossolin
 31. Ostrowiec Świętokrzyski
 32. Ożarów
 33. Pacanów
 34. Piekło Niekłańskie
 35. Pińczów
 36. Piotrkowice
 37. Podzamcze Chęcińskie
 38. Podzamcze Piekoszowskie
 39. Połaniec
 40. Ptkanów k. Opatowa
 41. Radoszyce
 42. „Raj” – jaskinia
 43. Raków
 44. Rogów
 45. Ruda Maleniecka
 46. Rytwiany
 1. Samsonów
 2. Sancygniów
 3. Sandomierz
 4. Sielpia Wielka
 5. Skalbmierz
 6. Skarżysko-Kamienna
 7. Skorocice
 8. Skotniki
 9. Skowronno
 10. Smerdyna
 11. Solec-Zdrój
 12. Starachowice
 13. Stara Kuźnica
 14. Staszów
 15. Stopnica
 16. Stradów
 17. Strawczyn
 18. Suchedniów
 19. Sulisławice
 20. Szałas
 21. Szewna
 22. Szydłów
 23. Święta Katarzyna
 24. Świętomarz
 25. Święty Krzyż
 26. Świnia Góra
 27. Tarczek
 28. Tarłów
 29. Tokarnia
 30. Tudorów k. Opatowa
 31. Ujazd
 32. Wąchock
 33. Widełki
 34. Wiślica
 35. Wiśniowa
 36. Witosławice
 37. Włostów
 38. Włoszczowa
 39. Wodzisław
 40. Wola Grójecka
 41. Wywła
 42. Zagość
 43. Zawichost
 44. Zborówek
 45. Zelejowa


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (0-41) 344-77-43
http://kielce.pttk.pl
e-mail: biuro@pttkkielce.pl


TYMCZASOWY BRAK ZNOWELIZOWANEGO REGULAMINU