Odznaka„Sandomierska Odznaka Regionalna” (SOR) ustanowiona została przez Zarząd Oddziału im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu dla uczczenia 100-lecia jego istnienia.

 1. SOR ma na celu propagowanie i popularyzację walorów krajoznawczych Ziemi Sandomierskiej. Zachęcać szerokie kręgi społeczeństwa do systematycznego poznawania historii, zabytków, kultury, przyrody i miejsc pamięci narodowej w regionie.

 2. SOR posiada trzy stopnie; brązowy, srebrny i złoty. Wzór odznaki dla wszystkich stopni jest ten sam, stopnie różnią się kolorem otoku wieńca laurowego, który jest elementem wzoru graficznego Odznaki.

 3. O uzyskanie SOR może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 rok życia i spełnił warunki wymagane niniejszym regulaminem.

 4. Załączony wykaz miejscowości i miejsc oraz wykaz szlaków znakowanych w regionie do spełnienia wymogów dla poszczególnych stopni Odznaki stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 5. SOR można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej.

 6. SOR może być zweryfikowana pod następującymi warunkami: ubiegający się o weryfikację przedkłada oddzielną książeczkę SOR, OTP, KOT lub przeznaczony do tego celu zeszyt, w których dokonuje się potwierdzeń przez: przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela, instruktora harcerskiego lub pieczątką dowolnej instytucji zawierającej nazwę miejscowości lub obiektu na trasie wycieczki. W przypadku niemożności uzyskania potwierdzeń pieczątką, wpisem przewodnika lub przodownika należy dołączyć zdjęcie potwierdzające pobyt lub opis zwiedzanej miejscowości lub miejsca.

 7. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki nie jest limitowany, jednak w jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 8. Zwiedzanie tych samych miejscowości, miejsc i obiektów (poza wymienionymi w szczegółowych warunkach dla poszczególnych stopni) może być zaliczone tylko raz niezależnie od stopnia odznaki.

 9. Weryfikacji dokonuje i przyznaje Odznakę Komisja Weryfikacyjna przy Oddziale PTTK w Sandomierzu, Rynek 12, 27-600 Sandomierz.

 10. SOR można nabyć tylko w siedzibie Oddziału PTTK w Sandomierzu, Rynek 12, 27-600 Sandomierz.

 11. Zdobywcy SOR w stopniu brązowym, zamieszkałemu na terenie powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, stalowowolskiego, staszowskiego, tarnobrzeskiego przyznana zostaje równocześnie Regionalna Odznaka Krajoznawcza w stopniu brązowym.

 12. Interpretacja wymagań regulaminu należy do ZO PTTK im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu.

Sandomierską Odznakę Regionalną w stopniu brązowym uzyskuje ten, kto:

 1. odbył wycieczki piesze lub rowerowe po znakowanych szlakach turystycznych w regionie o łącznej długości minimum 40 km,

 2. zwiedził w Sandomierzu; Bramę Opatowską, katedrę, kościół św. Jakuba i wąwóz królowej Jadwigi, oraz 5 innych miejscowości z załączonego wykazu,

 3. zwiedził Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,

 4. nawiedził dwa miejsca pamięci narodowej w Sandomierzu,

 5. wziął udział w imprezie organizowanej przez PTTK O/Sandomierz w regionie.

Sandomierską Odznakę Regionalną w stopniu srebrnym uzyskuje ten, kto:

 1. posiada SOR w stopniu brązowym,

 2. odbył wycieczki piesze lub rowerowe po znakowanych szlakach turystycznych w regionie o łącznej długości minimum 80 km,

 3. zwiedził w Sandomierzu; Podziemną Trasę Turystyczną, Collegium Gostomianum, kościoły: św. Pawła, św. Józefa, św. Michała i św. Ducha, oraz 10 innych miejscowości z załączonego wykazu,

 4. zwiedził Muzeum Diecezjalne w Domu Długosza,

 5. odbył wycieczkę w Góry Pieprzowe,

 6. zwiedził w Opatowie kolegiatę, kościół Bernardynów i Podziemną Trasę Turystyczną,

 7. zwiedził w Zawichoście kościoły: Najświętszej Marii Panny, św. Jana, św. Trójcy oraz XIX-wieczny wodowskaz,

 8. zwiedził w Klimontowie kościoły: kolegiacki św. Józefa i podominikański św. Jacka,

 9. zwiedził miejsca związane z bł. Wincentym Kadłubkiem we Włostowie i Karwowie,

 10. nawiedził miejsca pamięci narodowej w Słupczy, Konarach i Sulisławicach,

 11. wziął udział w imprezie organizowanej przez PTTK O/Sandomierz w regionie.

Sandomierską Odznakę Regionalną w stopniu złotym uzyskuje ten, kto:

 1. posiada SOR w stopniu srebrnym,

 2. odbył wycieczki piesze lub rowerowe po znakowanych szlakach turystycznych w regionie o łącznej długości minimum 120 km,

 3. zwiedził w Sandomierzu: wzgórze Salve Regina, wąwóz Piszczele,

 4. zwiedził Muzeum Ruchu Ludowego,

 5. zwiedził Tarnobrzeg – Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, pałac Tarnowskich w Tarnobrzegu (Dzikowie), kościół dominikanów, Koprzywnicę, Baranów Sandomierski, „Pustelnię Złotego Lasu” w Rytwianach, Kurozwęki, Szydłów,

 6. zwiedził 1 cmentarzysko kurhanowe w Kleczanowie lub w Międzygórzu oraz kopce pradziejowe w Święcicy lub w Leszczkowie, Łopacie, Dacharzowie, Janikowie,

 7. zwiedził co najmniej dwa miejsca związane z Witoldem Gombrowiczem (Małoszyce – miejsce urodzenia, Przybysławice – groby rodziców i dziadków, Jakubowice – miejsce dworu rodzinnego),

 8. zwiedził Stalową Wolę – kościół św. Floriana, zespół klasztorny kapucynów, kościół Matki Bożej Szkaplerznej, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli (Charzewicach),

 9. zwiedził Zaklików – kościoły: pw. św. Anny, Świętej Trójcy, słup graniczny CK Austrii w Zaklikowie,

 10. zwiedził Radomyśl n/Sanem – sanktuarium Matki Bożej na Górze „Zjawienia”, kościół drewniany sanktuarium Matki Bożej Bolesnej,

 11. zwiedził jeden z rezerwatów przyrody – „Pniów”, „Jastkowie”, „Łęka”, „Imielty Ług”,

 12. odbył wycieczkę do Puszczy Sandomierskiej oraz zwiedził 10 innych miejscowości z załączonego wykazu,

 13. wziął udział w imprezie organizowanej przez PTTK O/Sandomierz w regionie.

Wykaz miejscowości i miejsc do zwiedzania:

Baranów Sandomierski, Bidziny, Bogoria Staszowska, Bojanów, Chobrzany, Ciemny Kąt, Czyżów Szlachecki, Dacharzów (par. Jankowice Kościelne), Dobrocice (kamień upamiętniający rodzinę Młodożeńców), Dwikozy, Furmany, Gołkowice-Ocin (dom rodzinny Wincentego Burka), Garbów Stary, Gierczyce, Gołoszyce, Gorzyce (Pączek), Górki Klimontowskie, Góry Pęchowskie, Góry Pieprzowe (rezerwat), Góry Wysokie, Grębów, Irena, Iwaniska, Jakubowice, Janików, Jurkowice, Karwów, Kichary Nowe, Kiełczyna, Mleczanów, Klimontów, Kobierniki, Konary, Koprzywnica, Kotowa Wola, Kurozwęki, Leszczyków, Lipnik, Łężyce, Łoniów, Machów, Malice Kościelne (pomnik prof. Mikulskiego – Pomorskiego rektora SGGW), Malice Obrazowskie, Maruszów (Galeria pod chmurką), Małoszyce, Międzygórz, Modliborzyce, Motycze Szlacheckie, Mydłów, Niedrzwice, Niekrasow, Nikisiałka Mała, Obrazów, Olbierzowice, Opatów, Osala, Osiek, Ossolin, Ożarów, Pęchów, Piaseczno, Piekary, Pielaszów (pomnik bitwy partyzanckiej z 30 lipca 1944 r.), Piotrowice (Małopolski przełom Wisły), Pisary, Planta, Pniów, Połaniec, Prusy, Przepiórów, Przybysławice, Przyszów, Pysznica, Radomyśl n. Sanem, Rożki. Rybnica, Rytwiany, Samborzec, Sandomierz, Skotniki Sandomierskie, Słupcza (Panieńska Góra, pomnik z 1863 r.), Sokolniki, Stalowa Wola, Stany, Staszów, Stodoły, Strzegom, Strzyżowice, Sulisławice, Sztombergi, Szydłów, Szymanowice, Świątniki, Święcica, Śmiłów, Świniary, Tarnobrzeg, Trzcianka, Trześń, Tudorów, Turbia, Tursko Wielkie, Ublinek, Ujazd, Wąworków, Węgrce Panieńskie, Węgrce Szlacheckie, Wiązownica (pałac w kol. Dzięki), Wilczyce, Wiśniowa, Wiśniówka, Włostów, Wojciechowice, Wrzawy, Wszechświęte, Wysiadłów, Zaduszniki, Zaklików, Zaleszany, Zawichost, Zawidza, Zbydniów, Zielonka k. Czyżowa (rezerwat), Zimna Woda (rezerwat k. Zawidzy), Złota, Zochcinek.

Wykaz znakowanych szlaków turystycznych w regionie:

I. Szlaki piesze

 1. Czerwony: Gołoszyjce – Modliborzyce – Planta – Ujazd – Konary – Klimontów – Ossolin – Chobrzany – Koprzywnica – Skotniki – Sandomierz – Góry Pieprzowe – Dwikozy – Zawichost – Piotrowice – Linów – Annopol – Zaklików – Lipa – rez. Imielty Ług – Łążek Ordynacki – Szklarnia – Porytowe Wzgórze ( Szlak Walk Partyzanckich).

 2. Zielony: Chańcza – Kotuszów – Kurozwęki – Staszów – Rytwiany – Połaniec – Tursko – Trzcianka – Niekrasów – Osiek – Sulisławice – Klimontów – Pęchów – Goźlice – Kleczanów – Międzygórz – Pielaszów.

 3. Niebieski: Gołoszyce – Łężyce – Opatów – Karwów – Malice Kościelne – Pielaszów – Dobrocice Dacharzów – Wilczyce – Gałkowice – Ocin – Kichary – Dwikozy.

 4. Żółty: Sandomierz – Zalesie Gorzyckie – Gorzyce (Pączek) – Wrzawy – Radomyśl n/Sanem – Stalowa Wola – Leżajsk.

 5. Zielony: Sandomierz – Tarnobrzeg – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski.

 6. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Ciemny Kąt”.

 7. Przyrodniczo-leśna ścieżka edukacyjna (Maziarnia-Zalesie) w Gminie Bojanów.

II. Szlaki rowerowe

Szlaki wokół Sandomierza „Sandomierskie krajobrazy”

 1. Niebieski: Sandomierz, ul. Stefana Żeromskiego – Różana – Rzeczyca Sucha – Nowe Kichary – Dwikozy – Kamień Łukawski – Nowy Kamień – Sandomierz, ul. Podmiejska – ul. Browarna – ul. Adama Mickiewicza.

 2. Czarny: Sandomierz, ul. Stefana Żeromskiego – Różana – Chwałki – Ocinek – Wysiadłów – kol. Lenarczyce – Kobierniki – Andruszkowice – Zawisełcze – Sandomierz, ul. Kręta – ul. ks. Henryka Sandomierskiego – ul. Koseły.

 3. Żółty: Sandomierz, ul. Mostowa – Koćmierzów – Tarnobrzeg/Wielowieś – Furmany – Trześń – Sandomierz, ul. Wielowiejska – ul. Powiśle.

Szlak doliny Opatówki – żółty: Sandomierz, ul. Koseły – Chwałki – Radoszki – Zagrody – Pęczyny – Dobrocice – Pielaszów – Malice Kościelne – Karwów – Wąworków – Opatów, ul. Marii Curie-Skłodowskiej.

Szlak doliny Koprzywianki – zielony: Sandomierz, ul. Koseły – Zawisełcze – Skotniki – Koprzywnica – Sulisławice – Rybnica – Nawodzice – Klimontów – Konary – Ujazd.

Inne szlaki rowerowe przebiegające przez teren objęty regulaminem Odznaki

Szlaki wokół Opatowa:

 1. Czerwony: m.in. Małoszyce,

 2. Zielony: m.in. Nikisiałka Mała, Międzygórz, Karwów i Tudorów,

 3. Niebieski: m.in. Planta, Ujazd, Gołoszyce.

Szlak „Zamków i warowni” kolor czarny (z logo): m.in. Kurozwęki, Rytwiany, Ujazd, Konary, Klimontów, Ossolin, Samborzec, Sandomierz, Kichary, Międzygórz, Tudorów, Opatów, Ćmielów, Podgrodzie.

Szlak „Miejsca mocy” kolor żółty: m.in. Osiek, Sulisławice, Niekrasów, Rytwiany, Wiśniowa.

Szlak im. Witolda Gombrowicza kolor zielony: m.in. Małoszyce, Wojciechowice, Przybysławice, Sobótka, Jakubowice, Czyżów Szlachecki.

Powiatowy Szlak Rowerowy (powiat stalowowolski) – Maziarnia, Kołodzieje, Bojanów, Stany, Przyszów, Ciemny Kąt, Stalowa Wola, Agatówka, Kotowa Wola, Zbydniów, Skowierzyn, Wrzawy, Chwałowice, Łążek Chwałowski, Baraki Stare, Zaklików, Gielnia, Lipa, Goliszowiec, Lipowiec, Szwedy, Studzieniec, Słomiana, Krzaki, Kłyżów, Stalowa Wola.

Trasy rowerowe po Gminie Zaleszany:

 • Trasa zielona: „Obrzeżami Gminy Zaleszany”,

 • Trasa żółta: „Poznajemy własne dziedzictwo”.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Sandomierz
ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax (0-15) 832-23-05, 832-26-82
http://www.pttk-sandomierz.pl
e-mail: poczta@pttk-sandomierz.pl