Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka „Turysta Ziemi Koneckiej” jest krajoznawczą odznaką regionalną, ustanowioną i przyznawaną od 1996 roku przez Oddział PTTK w Końskich.

 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację walorów krajoznawczych i tradycji historycznych Ziemi Koneckiej.

 3. Odznakę zdobywa się poprzez udział w imprezach wszystkich dyscyplin turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, motorowej, itp.

 4. Odznaka posiada zdobywane kolejno trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 5. W ciągu roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 6. Dla zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy spełnić jeden z dwóch poniższych wymogów:

  1. zwiedzić 10 dowolnych miejscowości z załączonego wykazu i wziąć udział w 1. imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK w Końskich;

  2. zwiedzić 10 miejscowości z wykazu, w tym 5 obowiązkowo: Końskie, Maleniec, Niekłań, Gruszka i Fałków.

 7. Dla zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić kolejne dowolne 10 miejscowości z wykazu oraz spełnić jeden z poniższych wymogów:

  1. wziąć udział w 2. imprezach turystycznych organizowanych przez O/PTTK w Końskich,

  2. przejść pieszo 20 km lub przejechać rowerem 50 km dowolnymi znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie Ziemi Koneckiej.

 8. Dla zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 10 z pozostałych miejscowości wg wykazu oraz spełnić dwa spośród trzech poniższych wymogów:

  1. wziąć udział w 3. imprezach turystycznych organizowanych przez O/PTTK w Końskich,

  2. przejść pieszo 50 km lub przejechać rowerem 100 km dowolnymi znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie Ziemi Koneckiej.

  3. przekazać materiały zawierające zdjęcia lub opisy obiektów krajoznawczych oraz spostrzeżenia i obserwacje (pozytywne i krytyczne) dokonane w czasie wędrówki.

 9. Poświadczenia udziału w imprezach oraz pokonania szlaku turystycznego i pobytu w miejscowościach należy dokonywać w dalszej części informatora lub w książeczkach turystyki kwalifikowanej dowolną pieczątką danej miejscowości lub poprzez wpis organizatora wycieczki, przodownika lub przewodnika turystycznego.

 10. Książeczka z potwierdzeniami winna stanowić jedną całość i zachować ciągłość dla wszystkich stopni odznaki.

 11. Wymogi regulaminowe na niższy stopień odznaki nie są zaliczane przy weryfikacji stopnia wyższego.

 12. Czas zdobywania norm na poszczególne stopnie odznaki nie jest limitowany.

 13. Za wybitne i wieloletnie zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Koneckiej Zarząd Oddziału PTTK w Końskich może przyznać odznakę w stopniu złotym honorowo.

 14. Weryfikację odznaki prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Zarządzie Oddziału PTTK w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, tel. (41) 372-31-70 na podstawie spełnienia wymogów i uzyskanych potwierdzeń zgodnych z regulaminem.

 15. Fakt zdobycia odznaki potwierdzony zostaje odpowiednim wpisem w informatorze odznaki lub w książeczce turystyki kwalifikowanej, a zdobycie odznaki w stopniu złotym potwierdza dodatkowo okolicznościowa legitymacja.

 16. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego Odznaki.

 17. Treść regulaminu w obecnej wersji obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK w Końskich 25 marca 2017 roku.

Wykaz miejscowości do zwiedzania:

Bedlno, Czarna, Czarniecka Góra, Czermno, Fałków, Furmanów, Gowarczów, Gruszka, Janów, Kawęczyn, Kazanów, Kołoniec, Końskie, Krasna, Królewiec, Machory, Maleniec, Małachów, Miedzierza, Modliszewice, Niebo, Niekłań Wielki, Odrowąż, Piekło-Gatniki, Piekło koło Niekłania, Radoszyce, Rędocin, Ruda Maleniecka, Ruski Bród, Sielpia Wielka, Skłoby, Stara Kuźnica, Stąporków.

Wykaz szlaków turystycznych na Ziemi Koneckiej:

SZLAKI PIESZE

Czerwony „Piekielny szlak” – 258,5 km

Piekło – „Skałki Piekło” – Wąsosz – Janów – Czarna – Czarniecka Góra – Furmanów – rez. „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – Nadziejów – Bliżyn – „Brama Piekielna” – „Piekło Dalejowskie” – rez. „Dalejów” – rez. „Świnia Góra” – Kopcie – Luta – Krasna PKS – Modrzewica – Cisownik – Miedzierza – Sielpia – Cieklińsko PKS – Młotkowice – Cis – Hucisko – „Ormanicha” – rez. „Piekiełko Szkuckie” – Szkucin – Lipa PKS – Stawy „Starzyk” – Wyszyna Rudzka – Maleniec – Machory – Adamów – Siedlów –Klew – rez. „Diabla Góra” – Skórkowice – Afryka – Przyłęk – Paradyż – Daleszewice – Żarnów – Miedzna Murowana – Białaczów – Parczów – Kamienna Wola – Kurzacze – Brzeźnica – Baczyna – Stara Kuźnica – Piła – leś. „Kamienny Krzyż” – Niebo.

Niebieski: Kuźniaki – Pogorzałe – 81 km

Kuźniaki – Góra Dobrzeszowska – Gruszka – Węgrzyn – Grębosze – Mościska – Sielpia – Piekło – Niebo – Końskie – Stara Kuźnica – Piasek – Furmanów – rez. „Skałki Piekło pod Niekłaniem” – Rędocin – rez. „Ciechostowice” – Majdów – Pogorzałe.

Żółty: Końskie – Serbinów – 38,5 km

Końskie PKP – Izabelów – Ścieżka edukacyjna – Źródełko Wąsosz – Wąsosz Nowiny – Wąsosz Stara Wieś – Krasna – Luta – Szałas – Długojów – Rogowice – Serbinów.

Czarny: Wólka Plebańska – rez. „Skałki Piekło pod Niekłaniem”

Wólka Plebańska PKP – Niekłań Wielki – rez. „Skałki Piekło pod Niekłaniem”.

SZLAKI ROWEROWE

Czerwony: Dookoła Końskich – 45 km

Sielpia – Piekło – leś. Kamienny Krzyż – Piła – leś. „Stoki” – Stara Kuźnica – Chełb – Drutarnia – Czysta – Młynek – Barycz – Kornica – Proćwin – Modliszewice – Sierosławice – Kazanów – Brody Stare – Dziebałtów – Sielpia.

Niebieski: Żarnów – Antoniów – 74 km

Żarnów – Marcinków – Adamów – Machory – Maleniec – Koliszowy – Dęba – Strzęboszów – Sokołów – Dziebałtów – Sielpia – Piekło – Niebo – Końskie – Wąsosz – Janów – Czarna – Czarniecka Góra – Stąporków – Wąglów – Niekłań – Kałuża – Antoniów.

Zielony „Dolina Krasnej” – 56 km

Sielpia – Barak – Miedzierza – Strażnica – Przyłogi – Kamienna Wola – Adamek – Komorów – Krasna – Serbinów – Rogowice – Długojów – Szałas – Luta – Krasna – Mokra – Duraczów – Błotnica – Czarniecka Góra.

Żółty: Stąporków – Wólka – 48 km

Stąporków – Czarniecka Góra – Wąsosz – Piekło – Sielpia – Dziebałtów – Sokołów – Jacentów – Radoszyce – Pijanów – Słupia – Wólka.

Czarny: Końskie – Smyków – 27 km

Końskie – Proćwin – Modliszewice – Sierosławice – Kazanów – Brody Stare – Dziebałtów – Sielpia – Barak – Miedzierza – Smyków.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Końskich
ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
tel./fax (41) 372-31-70
moblile: (+48) 514 030 401
http://pttkkonskie.pl
e-mail: biuro@pttkkonskie.pl