1. Odznaka jest jednostopniowa i można ją zdobywać po ukończeniu 10 lat.

  2. Odznakę zdobywa się na terenie Ziemi Bartoszyckiej w okresie maksymalnie 2 kolejnych lat.

  3. Potwierdzenia zbieramy w książeczce turystyki kwalifikowanej lub w kronice własnoręcznie wykonanej dołączając opisy, fotografie itp.

  4. Warunkiem zdobycia odznaki jest:

    1. uzyskanie 50 punktów pieszych na OTP lub 100 punktów kolarskich na KOT lub 200 punktów motorowych na MOT,

    2. zwiedzenie 5 zabytków architektury,

    3. zwiedzenie 3 pomników przyrody.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Bartoszycach
ul. 15 Grudnia 1
11-200 Bartoszyce


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI
ORAZ INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI