Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka  1. Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Kwidzynie ustanawiają Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Elbląskiej”.

  2. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów turystyczno-krajoznawczych regionu braniewsko-elbląsko-kwidzyńskiego, poznawanie jego zabytków, kultury, przyrody i gospodarki.

  3. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10 lat, po uprzednim zaopatrzeniu się w dzienniczek odznaki zawierający wykaz miejsc i tras, których zwiedzenie i przejście jest wymagane. Dzienniczki oraz odznaki można nabywać w Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu, ul. Krótka 5 lub Oddziale Miejskim PTTK w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 21.

  4. Odznaka posiada pięć stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i honorowy. Odznaki do stopnia złotego włącznie można zdobywać w kolejności stopni w czasie dowolnym. Odznaka Honorowa jest nadawana przez Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu za wybitne zasługi w rozwoju i popularyzacji krajoznawstwa na terenie regionu.

  5. Podstawą do zdobycia i wykupienia odznak jest dzienniczek odznaki, w którym należy zebrać potwierdzenia (pieczątka i data) z pobytu w wymaganych miejscowościach.

  6. Odznaki na podstawie dzienniczka odznaki przyznaje i prowadzi rejestr ich zdobycia Komisja Krajoznawcza przy Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Komisja Krajoznawcza przy Zarządzie Oddziału Miejskiego PTTK w Kwidzynie.

  7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu i Zarządu Oddziału Miejskiego PTTK w Kwidzynie.

WYKAZ MIEJSCOWOCI I OBIEKTÓW
WYMAGANYCH DO ZWIEDZENIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ODZNAKI:

STOPIEŃ POPULARNY

STOPIEŃ BRĄZOWY

STOPIEŃ SREBRNY

STOPIEŃ ZŁOTY


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Elbląskiej”
ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg
tel./fax (0-55) 641-12-96
http://www.pttk.elblag.com.pl
e-mail: biuro@elblag.pttk.pl