Odznaka 1. Celem odznaki jest popularyzowanie walorów turystycznych, krajoznawczych i przyrodniczych elbląskiej Bażantarni.

 2. Odznaka jest jednostopniowa.

 3. Odznakę można zdobywać bezterminowo w czasie dowolnego rodzaju wycieczek turystyki kwalifikowanej zarówno zbiorowych jak i indywidualnych (np. pieszych, rowerowych, imprez na orientację).

 4. Podstawą do zdobycia i wykupienia odznaki jest książeczka odznaki turystyki kwalifikowanej lub własnoręcznie wykonana kronika, w której należy zebrać potwierdzenia (pieczątka i data) lub wykonane zdjęcia osoby zdobywającej odznakę na tle charakterystycznych obiektów na trasach. Potwierdzeń przebycia tras dokonują kierownicy wycieczek lub uczestniczący w wycieczce instruktor krajoznawstwa, przodownik turystyki kwalifikowanej, przewodnik PTTK.

 5. Aby zdobyć odznakę należy spełnić następujące warunki:

  • przejść wszystkie szlaki piesze znajdujące się na terenie Bażantarni z wyłączeniem szlaku niebieskiego górskiego od Mostka Elewów do Parasola, który jest nieobowiązkowy,

  • zwiedzić pałac Augusta Abbega – Nadleśnictwo Elbląg,

  • uczestniczyć w jednej imprezie turystycznej organizowanej przez Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej na terenie Bażantarni lub zwiedzić Gęsią Górę i miejsce pamięci narodowej w okolicach jeziora Rusałka.

 6. Wykaz szlaków:

  • szlak czerwony „Kopernikowski” dł. 4,5 km (Restauracja Myśliwska – parking Dąbrowa),

  • szlak zielony „Ścieżka Jaszczurek” dł. 7 km (Stagniewo – Restauracja Myśliwska),

  • szlak żółty „Okólny” dł. 9 km (pętla tramwajowa ul. Marymoncka – Restauracja Myśliwska),

  • szlak niebieski „Spacerowy” dł. 3,5 km (Restauracja Myśliwska – Parasol),

  • szlak niebieski „Górski” dł. 6,5 km (Restauracja Myśliwska – Parasol).

 7. Odznakę na podstawie dzienniczka lub kroniki przyznaje i prowadzi rejestr jej zdobycia Komisja Krajoznawcza przy Zarządzie Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej.

 8. Ostateczna Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu
ul. Krótka 5, 82-300 Elbląg
tel./fax (0-55) 641-12-96
http://www.pttk.elblag.com.pl
e-mail: pttk_elblag@wp.pl