§ 1

Oddział PTTK „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku ustanawia Odznakę Turystyczną „Miłośnik Giżycka” (dalej: odznaka), której celem jest promocja miasta, zachęcenie do jego aktywnego zwiedzania i poznania jego najciekawszych miejsc.

§ 2

Odznaka jest jednostopniowa. Jej wymiary, wygląd oraz materiał, z jakiego jest wykonana określa Zarząd Oddziału PTTK „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku.

§ 3

Odznakę może zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat. Odznakę zdobywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

§ 4

Osoba zainteresowana zdobyciem odznaki winna na widokówce ukazującej Giżycko zebrać co najmniej 4 z 5 pamiątkowych stempli znajdujących się w następujących miejscach na terenie miasta:

  1. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej (ul. Wyzwolenia 2),

  2. Hotel St. Bruno – Zamek Krzyżacki (recepcja hotelu; ul. Św. Brunona 1),

  3. most obrotowy na Kanale Łuczańskim (stanowisko operatora mostu),

  4. Twierdza Boyen (kasa),

  5. Wieża Ciśnień (kasa).

§ 5

Weryfikację zgromadzonych stempli i przyznawanie odznak prowadzi Oddział PTTK „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku w swoim biurze (ul. Nadbrzeżna 11). Otrzymanie odznaki wiąże się z uregulowaniem opłaty pokrywającej koszt jej produkcji.

§ 6

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Wielkich Jezior Mazurskich” w Giżycku
ul. Nabrzeżna 11, 11-500 Giżycko
tel./fax. (087) 428-29-05
http://www.gizycko.pttk.pl
e-mail: poczta@gizycko.pttk.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI