I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tyska Odznaka Krajoznawcza PTTK1.   Tyska Odznaka Krajoznawcza PTTK została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Tychach.

2.   Celem odznaki jest zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki i poznawania piękna miasta Tychy.

3.   Odznaka jest jednostopniowa.

4.   Odznaka jest odpłatna.

5.   Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacji Odznak przy Zarządzie Oddziału PTTK w Tychach Al. Niepodległości 198, tel. (0-32) 227-28-93.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

1.   Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat.

2.   Potwierdzenie można zdobywać w sporządzonych przez siebie kronikach. Obowiązuje wpisanie daty wycieczki.

3.   Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować pieczątką szkół, kościołów, instytucji i sklepów.

4.   Odznakę można zdobywać na wycieczkach pieszych, rowerowych i motorowych indywidualnie lub zbiorowo na terenie miasta Tychy, zaliczając obiekty wyszczególnione w wykazie.

5.   Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

6.   Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Weryfikacji Odznak i do Zarządu Oddziału PTTK w Tychach.

2.   Niniejszy poprawiony regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2002 r.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

I. Zabytki i obiekty krajoznawcze.

 1. Browar książęcy – ul. Mikołowska.

 2. Zabudowania ulicy Damrota z domami XIX w.

 3. Stary młyn z końca XIX w. – ul. Starokościelna.

 4. Pałac wraz z muszlą koncertową i pijalnią piwa – ul. Katowicka 2.

 5. Zameczek myśliwski książąt pszczyńskich – Promnice.

 6. Resztki zabudowań po dawnej hucie żelaza – Paprocany ul. Nad Jeziorem.

 7. Fabryka celulozy i papieru z XIX w. – Czułów.

 8. Szkoła z 1872 r. – Cielmice.

II. Miejsca pamięci narodowej.

 1. Pomnik Powstańców Śląskich – Plac Wolności.

 2. Pomnik Walki i Pracy w Parku Miejskim.

 3. Pomnik Pamięci Zamordowanych 22.09.1944 r. – ul. Kościuszki.

 4. Tablica upamiętniająca zryw ludu śląskiego w I Powstaniu Śląskim – budynek przedszkola nr 3 – ul. Paprocańska.

 5. Pomnik ku czci 5-ciu obywateli Urbanowic zamordowanych przez hitlerowców.

III. Kościoły i kapliczki przydrożne.

 1. Kościół p.w. Św. Marii Magdaleny.

 2. Kościół p.w. Ducha Świętego – ul. Myśliwska 43.

 3. Kościół p.w. Św. Krzysztofa – ul. Wyszyńskiego 1.

 4. Kościół p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego – ul. Sikorskiego 200.

 5. Kościół p.w. Krzyża Świętego – Czułów – ul. Bzów 15.

 6. Kościół p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela – Cielmice – ul. Targiela.

 7. Kościół p.w. Św. Jana Robotnika – Wartogłowiec – ul. Dzwonkowa 49.

 8. Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Aniołów – Wilkowyje – ul. Wilcza 11, oraz figura Matki Boskiej z 1916 r. na dziedzińcu kościoła.

 9. Kościół p.w. Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask – Urbanowice.

 10. Kapliczka słupowa z 1706 r. – ul. Nowokościelna.

 11. Krzyż przydrożny – ul. Biblioteczna.

 12. Krzyż przydrożny – ul. gen. Grota Roweckiego (obok supersamu A-Z).

 13. Kapliczka Św. Jana Nepomucena – Cielmice ul. Ziołowa.

 14. Kapliczka Św. Tekli – Cielmice ul. Jedności.

 15. Krzyż przydrożny z 1917 r. – Wartogłowiec.

 16. Krzyż przydrożny z 1877 r. – Urbanowice ul. Cielmicka.

IV. Galerie i wystawy.

 1. Galeria „Obok” ul. Kard. Hlonda 1 (czynna wt.-sob.)

 2. Galeria „Miriam” Pl. Baczyńskiego 23 (czynna pon.-sob.)

V. Miejsca rekreacyjno-sportowe.

 1. Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany.

VI. Obiekty współczesne.

 1. Gmach Urzędu Miasta Tychy – al. Niepodległości.

 2. Stadion Zimowy – Tychy, ul. gen. De Gaulle'a 2.

 3. Szpital Wojewódzki Specjalistyczny – Tychy, ul. Edukacji.

VII. Obiekty przyrodnicze.

 1. Park zabytkowy przy pałacu – ul. Katowicka 2.

 2. 2 lipy (pomniki przyrody) – Paprocany (obok baru A-W).

Życzymy miłych wrażeń podczas zdobywania Odznaki.
Zarząd Oddziału PTTK Tychy.

Za zgodą Urzędu Miasta i Zarządu Oddziału PTTK Tychy.
Opracował Instruktor Krajoznawstwa Regionu Stanisław Bajda.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF
oraz Arkusz potwierdzeń dla TOK PTTK


Oddział PTTK
Al. Niepodległości 198
43-100 Tychy
tel./fax (0-32) 227-28-93, 227-76-06


UWAGA!

Po wyprowadzce Starostwa z Tychów usunięto z regulaminu dotychczasowej odznaki
„TURYSTA MIASTA I POWIATU TYCHY”
obiekty spoza miasta.