OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Tyska Odznaka Krajoznawcza PTTK została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK w Tychach.

 2. Celem odznaki jest zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki i poznawania piękna miasta Tychy.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Odznaka jest odpłatna.

 5. Odznakę przyznaje Komisja Weryfikacji Odznak przy Zarządzie Oddziału PTTK w Tychach, al. Niepodległości 198, tel. (0-32) 227-28-93.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę może zdobywać osoba, która ukończyła 10 lat.

 2. Potwierdzenie można zdobywać w sporządzonych przez siebie kronikach. Obowiązuje wpisanie daty wycieczki.

 3. Spełnienie warunków regulaminowych należy udokumentować pieczątką szkół, kościołów, instytucji i sklepów.

 4. Odznakę można zdobywać na wycieczkach pieszych, rowerowych i motorowych indywidualnie lub zbiorowo na terenie miasta Tychy, zaliczając obiekty wyszczególnione w wykazie.

 5. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony.

 6. Odznaka może być zdobywana równolegle z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej lub krajoznawczej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja regulaminu odznaki należy do Komisji Weryfikacji Odznak i do Zarządu Oddziału PTTK w Tychach.

 2. Niniejszy poprawiony regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2002 r.

WYKAZ OBIEKTÓW DO ZWIEDZANIA

I. Zabytki i obiekty krajoznawcze

 1. Browar książęcy – ul. Mikołowska.

 2. Zabudowania ks. Konstantego Damrota z domami z XIX w.

 3. Stary młyn z końca XIX w. – ul. Starokościelna.

 4. Pałac wraz z muszlą koncertową i pijalnią piwa – ul. Katowicka 2.

 5. Zameczek myśliwski książąt pszczyńskich – Promnice.

 6. Resztki zabudowań po dawnej hucie żelaza – Paprocany, ul. Nad Jeziorem.

 7. Fabryka celulozy i papieru z XIX w. – Czułów, ul. Katowicka 182.

 8. Szkoła z 1872 r. – Cielmice.

II. Miejsca pamięci narodowej

 1. Pomnik Powstańców Śląskich – Plac Wolności.

 2. Pomnik Walki i Pracy w Parku Miejskim – ul. Edukacji.

 3. Pomnik pamięci zamordowanych 22.09.1944 r. – ul. Tadeusza Kościuszki.

 4. Tablica upamiętniająca zryw ludu śląskiego w I powstaniu śląskim – budynek Przedszkola nr 3 – ul. Paprocańska 156.

 5. Pomnik ku czci 5. obywateli Urbanowic zamordowanych przez hitlerowców – ul. Przejazdowa.

III. Kościoły i kapliczki przydrożne

 1. Kościół pw. św. Marii Magdaleny – ul. ks. Konstantego Damrota 62.

 2. Kościół pw. Ducha Świętego – ul. Myśliwska 43.

 3. Kościół pw. św. Krzysztofa – ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

 4. Kościół pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego – ul. gen. Władysława Sikorskiego 200.

 5. Kościół p.w. Krzyża Świętego – Czułów, ul. Bzów 15.

 6. Kościół p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela – Cielice, ul. Jana Targiela.

 7. Kościół pw. św. Jana Robotnika – Wartogłowiec, ul. Dzwonkowa 49.

 8. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Aniołów oraz figura Matki Boskiej z 1916 r. na dziedzińcu kościoła – Wilkowyje, ul. Wilcza 11.

 9. Kościół pw. Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask – Urbanowice, ul. Kościelna 30.

 10. Kapliczka słupowa z 1706 r. – ul. Nowokościelna.

 11. Krzyż przydrożny – ul. Biblioteczna.

 12. Krzyż przydrożny – ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego (obok supersamu A-Z).

 13. Kapliczka św. Jana Nepomucena – Cielice, ul. Ziołowa.

 14. Kapliczka św. Tekli – Cielice, ul. Jedności.

 15. Krzyż przydrożny z 1917 r. – Wartogłowiec.

 16. Krzyż przydrożny z 1877 r. – Urbanowice, ul. Cielmicka.

IV. Galerie i wystawy

 1. Galeria „Obok” – ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1 (czynna wt.-sob.).

 2. Galeria „Miriam” – pl. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 23 (czynna pon.-sob.).

V. Miejsca rekreacyjno-sportowe

 1. Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany.

VI. Obiekty współczesne

 1. Gmach Urzędu Miasta Tychy – al. Niepodległości 49.

 2. Stadion Zimowy – Tychy, ul. gen. Charlesa de Gaulle'a 2.

 3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – Tychy, ul. Edukacji 102.

VII. Obiekty przyrodnicze

 1. Park zabytkowy przy pałacu – ul. Katowicka 2.

 2. Dwie lipy (pomniki przyrody) – Paprocany (obok baru A-W).

Życzymy miłych wrażeń podczas zdobywania Odznaki.

Zarząd Oddziału PTTK Tychy.

Za zgodą Urzędu Miasta i Zarządu Oddziału PTTK Tychy.

Opracował Instruktor Krajoznawstwa Regionu Stanisław Bajda.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF
oraz Arkusz potwierdzeń dla TOK PTTK


Oddział PTTK w Tychach
Al. Niepodległości 198
43-100 Tychy
tel./fax (0-32) 227-28-93, 227-76-06


UWAGA!
Po wyprowadzce Starostwa z Tychów usunięto z regulaminu dotychczasowej odznaki
„TURYSTA MIASTA I POWIATU TYCHY”
obiekty spoza miasta.