Odznaka   OdznakaI. Część ogólna

 1. Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” w Międzyrzeczu ustanowił Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Turysta Ziemi Międzyrzeckiej”.

 2. Odznaka ma na celu spopularyzowanie mało znanych a ciekawych krajoznawczo, historycznie, kulturowo walorów Ziemi Międzyrzeckiej.

 3. Odznaka jest dwustopniowa i może ją zdobywać każdy, kto ukończył 7 lat i spełnił wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu.

 4. Czas zdobywania odznaki jest nieokreślony.

 5. Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Międzyrzeckiej” mogą być zaliczane na jakąkolwiek inną odznakę turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminem jej zdobywania.

 6. Potwierdzeniem spełnienia wymogów jest zdjęcie zdobywającego na tle obiektu, potwierdzenie pieczęcią przodownika turystyki kwalifikowanej lub odcisk pieczęci instytucji na trasie wycieczki. Można dokonywać krótkich opisów.

 7. Weryfikację przeprowadza i przyznaje Zespół Weryfikacyjny Oddziałowej Komisji Krajoznawczej Ochrony Przyrody i Opieki nad Zabytkami, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych odznak.

 8. Dystrybucję odznaki prowadzi O/PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” ul. Rynek 9 za okazaniem zweryfikowanej książeczki zdobywania odznaki.

 9. Zarząd Oddziału oraz Oddziałowa Komisja Krajoznawcza Ochrony Przyrody i Opieki nad Zabytkami może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Ziemi Międzyrzeckiej.

 10. Niniejszy regulamin zdobywania odznaki zatwierdził Zarząd Oddziału Uchwałą Nr 2/2007 z dnia 30.08.2007 roku. Jednocześnie w/w uchwałą anuluje się dotychczasowy regulamin zdobywania odznaki i jej wizerunek graficzny.

II. Część szczegółowa

W celu zdobycia odznaki „Turysta Ziemi Międzyrzeckiej” należy spełnić następujące warunki:

A. Stopień popularny

W celu zdobycia odznaki „Turysta Ziemi Międzyrzeckiej” w stopniu popularnym należy spełnić następujące warunki:

 1. Zwiedzić lub obejrzeć:

  1. Międzyrzecki Zespół Muzealny z salą portretów trumiennych;

  2. Ratusz w Międzyrzeczu;

  3. Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu;

  4. Budynek dawnej synagogi w Międzyrzeczu;

  5. Kościół w Świętym Wojciechu;

  6. Kompleks szpitalny w Obrzycach.

 2. Odbyć minimum trzy wycieczki pieszo, rowerem lub kajakiem na szlakach turystycznych lub jego dowolnych odcinkach o minimalnej długości 3 kilometrów wytyczonych i oznakowanych na terenie gminy Międzyrzecz.

B. Stopień kwalifikowany

W celu zdobycia odznaki „Turysta Ziemi Międzyrzeckiej” w stopniu kwalifikowanym należy spełnić następujące warunki:

 1. Zwiedzić lub obejrzeć:

  1. Muzeum Regionalne w Pszczewie;

  2. Kościół w Kalsku;

  3. Kościół w Gorzycy;

  4. Lubuskie Sanktuarium Maryjne w Rokitnie;

  5. Pocysterski zespół klasztorny w Gościkowie – Paradyżu;

  6. Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Uroczyska MRU”;

  7. Bledzew – pozostałość dóbr cystersów.

 2. Zwiedzić i przejść podziemnymi korytarzami jedną z grup warownych Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego:

  1. GW Scharnchorst (m. Pniewo);

  2. GW Jahn – Pętla Boryszyńska (m. Boryszyn);

  3. GW Yorck (m. Nietoperek);

  4. GW Schill (m. Kursko);

  5. GW Ludendorf (m. Stary Dworek).

 3. Odbyć minimum pięć wycieczek pieszo, rowerem lub kajakiem na szlakach turystycznych lub jego dowolnych odcinkach o minimalnej długości 10 kilometrów wytyczonych i oznakowanych na terenie Powiatu Międzyrzecz. Szlaki przebyte na stopień popularny nie mogą być powtórzone na stopień kwalifikowany.

PROPONOWANE SZLAKI TURYSTYCZNE DO ODBYCIA WYCIECZEK

SZLAKI KAJAKOWE

 1. Rzeka Obra (długość 22,km) Policko – Żółwin – Międzyrzecz – Gorzyca – Bledzew.

 2. Rzeka Paklica, Obra, Jeziorna (długość 58,0 km). Szlak jest oznakowany i ma nazwę „Międzyrzeckie wody” Jez. Paklicko Wlk. – Gościkowo – Szumiąca – Jez. Wyszanowskie – Jez. Bukowieckie – Skoki – Kuźnik – Międzyrzecz – Gorzyca – Zalew Bledzewski – Jez. Chycina – Kursko Dąbie – Kęszyca Leśna.

SZLAKI PIESZE

 1. Międzynarodowy Długodystansowy Szlak Pieszy E-11 zielony (długość 33,4 km) Gościkowo – Lubikowo.

 2. Międzynarodowy Długodystansowy Szlak Pieszy E-11 żółty (długość 37,2 km) Bledzew – Gościkowo.

 3. Szlak czarny (długość 27 km) Kursko – Gorzyca – Międzyrzecz – Kuligowo.

 4. Szlak zielony (długość 35,0 km) Bledzew – Chycina – Bledzew – Stary Dworek – Lisia Góra.

 5. Szlak niebieski (długość 17,5 km) Skwierzyna – Lisia Góra – Stary Dworek – Bledzew.

SZLAKI ROWEROWE

 1. Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-1 (długość 18,0 km) Pieski – Międzyrzecz – Bobowicko – Policko.

 2. Szlak czarny (długość 10,0 km) Wysoka – Kaława – Szumiąca.

 3. Szlak czerwony (długość 35,0 km) Zarzyń – Kęszyca – Międzyrzecz – Bobowicko – Kuligowo – Stołuń.

 4. Szlak zielony (długość 7,0 km) Wyszanowo – Bukowiec – Stary Dwór.

 5. Szlak niebieski (długość 75,0 km) Międzyrzecz – Jez. Głębokie – Gorzyca – Pieski – Kęszyca – Nietoperek – Skoki – Janowo – Policko – Kuligowo – Kalsko – Jez. Głębokie.

 6. Szlak żółty (długość 35,0 km) Gościkowo – Szumiąca – Skoki – Kuźnik – Międzyrzecz – Gorzyca – Chycina.

 7. Szlak zielony (długość 14,0 km) Międzyrzecz – Kalsko – Rokitno.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI, W KTÓRYCH USTAWIONO
TABLICE ZE SCHEMATYCZNĄ SIECIĄ SZLAKÓW:

 1. Międzyrzecz
 2. Bobowicko
 3. Żółwin
 4. Kuligowo
 5. Kalsko
 6. Głębokie
 7. Gorzyca
 8. Kursko
 9. Pieski
 10. Kęszyca Leśna
 1. Kęszyca
 2. Nietoperek
 3. Kaława
 4. Wysoka
 5. Pniewo
 6. Szumiąca
 7. Wyszanowo
 8. Bukowiec
 9. Skoki
 10. Św. Wojciech

Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej”
Rynek 9, 66-300 Międzyrzec Wlkp.
tel./fax (0-95) 741-24-47
mobile: (+48) 607069331
http://miedzyrzecz.pttk.pl
e-mail: oziemiampttk@wp.pl