CZĘŚĆ OGÓLNA

1.   Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej” w Międzyrzeczu ustanowił Regionalną Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Turysta Ziemi Międzyrzeckiej”.

2.   Odznaka ma na celu popularyzowanie mało znanych a ciekawych historycznie, krajoznawczo, kulturowo walorów Ziemi Międzyrzeckiej.

3.   Odznaka jest jednostopniowa. Może ją zdobyć każdy, kto ukończył 7 lat i spełnił wymogi zawarte w części szczegółowej regulaminu.

4.   Czas zdobywania odznaki jest nieokreślony.

5.   Punkty uzyskane w trakcie zdobywania odznaki „Turysta Ziemi Międzyrzeckiej” mogą być zaliczane na jakąkolwiek inną odznakę turystyki kwalifikowanej zgodnie z regulaminem jej zdobywania.

6.   Spełnienie wymogów potwierdza przodownik turystyki kwalifikowanej lub turysta osobiście odciskając pieczęć instytucji na trasie wycieczki w karcie zdobywania odznaki. Można dokonywać dodatkowych krótkich opisów.

7.   Weryfikację przeprowadza oraz przyznaje OKTP Oddziału PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej”, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych odznak.

8.   Odznaki wydaje się za okazaniem zweryfikowanej karty zdobywania odznaki stanowiącej zarazem legitymację.

19.   Zarząd Oddziału PTTK oraz OKTP w Międzyrzeczu może przyznać odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Ziemi Międzyrzeckiej.

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

W celu zdobycia Regionalnej Odznaki „Turysta Ziemi Międzyrzeckiej” należy spełnić następujące warunki:

1.   Zwiedzić lub obejrzeć:

A.   Międzyrzecki Zespół Muzealny,

B.   Ratusz w Międzyrzeczu,

C.   Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu,

D.   Kościół w Gorzycy,

E.   Muzeum Regionalne w Pszczewie,

F.   Sanktuarium w Rokitnie,

G.   Klasztor w Gościkowie.

2.   Zwiedzić i przejść podziemnymi korytarzami przynajmniej jednej z dwóch grup warownych Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego:

A.   GW Scharnchorst (m. Pniewo),

B.   GW Jahn – Pętla Boryszyńska (m. Boryszyn),

C.   Inne – wyłącznie z przewodnikiem.

3.   Odbyć przynajmniej trzy wycieczki na podanych trasach:

A.   Bledzew – Chycina – Gorzyca – Międzyrzecz (szlak żółty i czarny ok. 35 km),

B.   Kursko-Dąbie – Kęszyca Leśna – Pniewo – Gościkowo (szlak żółty ok. 26 km),

C.   Kursko-Dąbie – Gorzyca – Międzyrzecz – Kuligowo (szlak czarny ok. 27 km),

D.   Goncikowo – Kuligowo (szlak zielony ok. 22,5 km),

E.   Pszczew – Trzciel (szlak niebieski ok. 17,9 km),

F.   Bledzew – Lubniewice (szlak niebieski ok. 14,6 km),

G.   Międzyrzecz – Lubikowo (szlak czarny ok. 13,2 km).


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Międzyrzeckiej”
Rynek 9, 66-300 Międzyrzecz Wlkp.
tel./fax (0-95) 741-24-47
mobile: (+48) 607069331
http://miedzyrzecz.pttk.pl
e-mail: oziemiampttk@wp.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI