Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Odznaka „Turysta Ziemi Koneckiej” jest krajoznawczą odznaką regionalną, ustanowioną przez Oddział PTTK w Końskich.

 2. Zdobywa się ją poprzez udział w imprezach wszystkich dyscyplin turystyki kwalifikowanej (piesza, rowerowa, motorowa itp.). W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.

 3. Dla zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy spełnić jeden z dwóch niżej wymienionych warunków:

  • zwiedzić 10 dowolnych miejscowości z załączonego wykazu i wziąć udział w 2 imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Końskich;

  • zwiedzić 10 miejscowości z wykazu, w tym 5 obowiązkowo: Końskie, Maleniec, Niekłań, Gruszka, Falków.

 4. Dla zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić kolejne dowolne 10 miejscowości z wykazu oraz spełnić jeden z poniższych wymogów:

  • udział w 3 imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Końskich,

  • przejście niebieskim szlakiem turystycznym na odcinku Skarżysko Pogorzałe – Końskie.

 5. Dla zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 10 z pozostałych miejscowości z wykazu oraz spełnić dwa spośród trzech poniższych wymogów:

  • udział w 5 imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Końskich,

  • przejście niebieskiego szlaku turystycznego na odcinku Kuźniaki – Końskie,

  • przekazanie materiałów zawierających zdjęcia, przeźrocza lub opisy obiektów krajoznawczych oraz spostrzeżenia i obserwacje (pozytywne i krytyczne) dokonane w czasie wędrówki.

 6. Czas spełniania norm na poszczególne stopnie odznaki nie jest limitowany.

 7. Weryfikację prowadzi Referat Weryfikacyjny przy Zarządzie Oddziału PTTK w Końskich.

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI DO ZWIEDZANIA

 1. Bedlno
 2. Czarnca
 3. Czarniecka Góra
 4. Czermno
 5. Fałków
 6. Furmanów
 7. Gowarczów
 8. Gruszka
 9. Janów
 10. Kawęczyn
 11. Kazanów
 1. Kołoniec
 2. Końskie
 3. Krasna
 4. Królewiec
 5. Machory
 6. Maleniec
 7. Małachów
 8. Miedzierza
 9. Modliszewice
 10. Niebo
 11. Niekłań Wielki
 1. Odrowąż
 2. Piekło-Gatniki
 3. Piekło koło Niekłania
 4. Radoszyce
 5. Rędocin
 6. Ruda Maleniecka
 7. Ruski Bród
 8. Sielpia Wielka
 9. Skłoby
 10. Stara Kuźnica
 11. Stąporków

Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Końskich
ul. Zamkowa 7, 26-200 Końskie
tel./fax (0-41) 372-31-70
http://konskie.pttk.pl
e-mail: poczta@konskie.pttk.pl