Odznaka    Odznaka 1. Zarząd Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy w celu spopularyzowania walorów krajoznawczo-przyrodniczych, historycznych i turystycznych oraz zachęcenia turystów do obcowania z bogatą florą i fauną województwa kujawsko-pomorskiego, ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK „Szlakiem Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 2. Odznakę zdobywa się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zwiedzając 4 lub 8 parków i obiektów wyszczególnionych w Kanonie, przypisanych do danego parku krajobrazowego, podczas wycieczek indywidualnych i zbiorowych.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7. roku życia.

 4. Odznaka jest dwustopniowa:

  • I stopień – zwiedzanie minimum 4. parków krajobrazowych w ciągu 2. lat wg wymogów kanonu,

  • II stopień – zwiedzanie wszystkich 8. parków krajobrazowych w dowolnym czasie wg wymogów kanonu.

 5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji.

 6. Opis obiektu winien zawierać:

  • datę zwiedzania obiektu,

  • nazwę obiektu: pomnik przyrody, rezerwat, pałac, dwór, itp.,

  • nazwę miejscowości, w której znajduje się obiekt, zabytek.

 7. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane w miarę możliwości pieczątką danego obiektu lub najbliższej instytucji (sołtys, poczta, sklep, policja, itp.) i datą;

  • przy zwiedzaniu muzeum obowiązuje pieczątka lub wklejony bilet wstępu,

  • przy bytności w rezerwacie obowiązkowo pieczątka z najbliższego leśnictwa,

  • przy wycieczkach zbiorowych wystarczy pieczątka i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora krajoznawstwa, instruktora ochrony przyrody, o ile uczestniczył w wycieczce,

  • honorowane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki-książeczki wraz z opisem,

  • wycięte i wklejone pieczątki do kroniki-książeczki nie będą honorowane.

 8. Forma prowadzenia dokumentacji (kronik-książeczki) jest dowolna;

  • nie dopuszcza się jednak przedstawiania kroniki w formie cyfrowej, na nośnikach komputerowych (CD, DVD, itp.),

  • nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji.

 9. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu w Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ul. Józefa Sułkowskiego 52A, 85-915 Bydgoszcz.

 10. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty i znaczków zwrotnych o wartości listu poleconego.

 11. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy odznaki.

 12. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy.

 13. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy.

 14. Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy Nr 5/2007 z dnia 11.06.2007 r. z poprawkami i uzupełnieniami, zatwierdzonymi Uchwałą Nr 11/X/2014.

Opracowanie Regulaminu: Henryk Wick.

Opracowanie Kanonu: Krzysztof Czerepowicki.

Pomysł i logo: Edward Kozanowski.

KANON KRAJOZNAWCZY

 1. Brodnicki Park Krajobrazowy – Pokrzydowo, Grzmięca 10.

  • Brodnica – zamek krzyżacki z 1 poł. XIV w., muzeum w spichlerzu z XVII w., obowiązuje pieczątka lub wklejony bilet wstępu,

  • Gaj-Grzmięca,

  • rezerwat przyrody „Bachotek”,

  • Zbiczno.

 2. Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy – Kowal, ul. Zamkowa 11.

  • Kowal,

  • łęgi,

  • Nowy Duninów,

  • Włocławek.

 3. Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy – Górzno, ul. Leśna 12.

  • Górzno – Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Wilga”,

  • Lidzbark Welski,

  • rezerwat przyrody „Czarny Bryńsk”,

  • Syberia.

 4. Krajeński Park Krajobrazowy – Więcbork, ul. Pocztowa 2.

  • Duża Cerkwica,

  • Kamień Krajeński,

  • Mrocza,

  • Sępólno Krajeńskie,

  • Więcbork.

 5. Nadgoplański Park Tysiąclecia – Kruszwica, ul. Wodna 9.

  • Kruszwica,

  • rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze Gopło,

  • Rusinowo,

  • Tarnówko.

 6. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły – Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego – Świecie n/Wisłą, ul. Sądowa 5.

  • Chełmno – ratusz,

  • Chrystkowo – chata mennonitów z 1770 r. (ośrodek dydaktyczno-muzealny),

  • Gruczno – rezerwat przyrody „Ostnicowe Parowy Gruczna” i młyn,

  • Nowe – zamek krzyżacki z poł. XIV w.,

  • Świecie n/Wisłą – zamek krzyżacki z 1 poł. XIV w.

 7. Tucholski Park Krajobrazowy – Tuchola, ul. Podgórna 1.

  • Cekcyn,

  • Rudzki Most,

  • Rytel,

  • Tuchola – Muzeum Borów Tucholskich,

  • Wymysłowo – Muzeum Kultury Indian Ameryki Północnej im. Sat-Okha.

 8. Wdecki Park Krajobrazowy – Osie, ul. Rynek 11A.

  • Laski – Zazdrość,

  • Osie,

  • Tleń,

  • Zalesie Szlacheckie,

  • Żur.

Regulamin
ROK PTTK „Szlakiem Parków Krajobrazowych Woj. Kujawsko-Pomorskiego”
(obowiązujący w latach 2007-2014)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK przy Klubie Inspektoratu
Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
ul. Józefa Sułkowskiego 52A
85-915 Bydgoszcz
tel. (+48) 261 412 342, fax (52) 378-23-42
http://www.wojskowy.bydgoszcz.pttk.pl
e-mail: pttk.klub.pow@wp.pl